Healing avond man vrouw energie,

de volle hereniging met de man en de vrouw in jezelf!

Het heilig huwelijk

 

man-vrouw-energie

 

17 januari 19.00 - 21.30 uur
1e Mannen groep bijeenkomst. Begeleid door Stephan in samenwerking met Marieke
Volgende data: 7 februari, 4 april, 16 mei, 6 juni

31 januari 19.00-21.30 uur
1e Vrouwen groep bijeenkomst. Begeleid door Marieke in samenwerking met Stephan
volgende data: 21 februari, 21 maart,  30 mei, 20 juni

Locatie: Wijkcentrum ‘De Kwikstaart’, Nagelenburgsingel 2 in Oost-Souburg.

Aanmelden: stuur een mailtje naar manamarieke@gmail.com

Bijdrage: € 15,00 per bijeenkomst, ter plaatse betalen.

Oproep aan de mannen...en aan de vrouwen...

In deze periode van transformatie hier op aarde zijn de collectieven hard bezig. Daarmee bedoel ik het mannelijke en het vrouwelijke in de mens, zowel voor de vrouwen als voor de mannen. Ik merk in mijn praktijk dat er de laatste tijd veel mannen komen met dezelfde stukken. En ook veel vrouwen met dezelfde stukken. Vorige week werd ineens duidelijk de boodschap doorgegeven: 'Nu is de tijd dat de mannen en de vrouwen die verbonden zijn met deze collectieven en het helpen helen hiervan als één van hun taken hebben in dit leven, echt samen gaan komen’. Fysiek samen zijn, op regelmatige basis, voor een bepaalde periode. In eerste instantie los van elkaar, op een later tijdstip verenigd.

Want waar één heling ondervindt, heelt ook de ander. Dit omdat het gaat om een collectief stuk.

Voor de man is het belangrijk de weg af te leggen van het hoofd naar het hart.

De man is door de eeuwen heen in een gevangenschap geraakt, gevangen door druk van verantwoordelijkheid die op hem rust. Gevangen door machtsposities uit vorige levens waarmee de vrouw onderdrukt werd. Dus ook de vrouw in zichzelf!

Onderdrukte woede vanwege deze gevangenschap, de onderdrukte man-kracht, de OER-kracht, zorgt ervoor dat de man niet volledig zijn plek kan innemen als man. 

De man mag weer gaan brullen als een leeuw. Niet vanuit macht, maar vanuit kracht. Hier kan het vaak niet stromen. Hier zit angst en schuldgevoel op. Ook dit is een collectief stuk. De man is angstig geworden voor zijn eigen kracht, omdat dit nog gekoppeld wordt aan macht uit oude tijden. Daarnaast rust hier schuldgevoel op en een gevoel slecht te zijn wanneer hij zich deze energie terug toe-eigent, maar zuivere man-krachtis iets heel anders dan macht of ‘schijn-kracht’-gedrag.

De man zal eerst door deze laag heen dienen te gaan om in zijn hart te kunnen komen, naar de pure kwetsbaarheid en zachtheid te gaan, wat overigens niets te maken heeft met ‘soft watjes-gedrag’. Opnieuw verbinding maken met het hart, met de vrouwelijke energie in zichzelf is ook essentieel voor de man, wil de man zichzelf weer volledig in liefde kunnen zien, zodat hij daarvoor ook niet meer afhankelijk is van liefde en bevestiging van de vrouw. De liefde die er dan tussen man en vrouw kan stromen, komt los van alle afhankelijkheid, waardoor dit een onvoorwaardelijke liefde tussen beiden kan gaan zijn. Zowel het opnieuw durven verbinden met de mannelijke oerkracht als het leggen van de kwetsbare verbinding met het hart vraagt om moed, om bundeling van mannen met elkaar, om elkaar te helpen in dit collectieve stuk. Zo kan de pure man-kracht verbonden gaan worden met de zachtheid van het hart en komt de man in balans met zijn mannelijke en vrouwelijke energie.

De vrouw van nu daarentegen, verbonden met het vrouwelijk collectief, daagt de man uit nu echt zijn plek als man weer in te nemen. Dit vanuit zijn hart, vanuit zijn kwetsbare kracht. Daardoor zul je als man mogelijk ervaren dat de vrouw je uitdaagt, je veroordeelt, je uit je tent lokt om eens flink te brullen. Anderzijds kunnen vrouwen eveneens uitgedaagd worden om zich niet langer meer te laten onderdrukken of aan te passen aan de man, maar te kiezen voor zichzelf en hun eigen natuurlijke kracht te hervinden. Dat zijn de collectieven die hard aan het werk zijn om zichzelf en elkaar te helpen helen.

De vrouw zoekt buiten haarzelf naar haar eigen mannelijke kracht, die ze door onderdrukking verloren heeft door de levens heen. De man zoekt naar de vrouw in hem, die hij verloren heeft door de levens heen. Disbalans is ontstaan. We gaan het bij elkaar zoeken om zo ons verloren deel terug te vinden. Hier ontstaat de behoeftige relatie: ‘Ik heb jou nodig om me gelukkig en compleet te voelen...’. Hier komt zeer veel relatieproblematiek vandaan!

Als vrouw ontstaat het gevoel dat haar partner meer in zijn kracht moet gaan staan, omdat ze haar eigen mankracht nog niet weet aan te boren. Hier zit collectieve onderdrukking op. Hierdoor komt de man onder druk te staan en door het mannelijk collectief wat op hem drukt komt de relatie onder hoogspanning te staan. De vrouw kan hierdoor heel krachtig overkomen, maar eigenlijk is het een overgecompenseerde macht. Vanuit haar eigen ongeheelde man-stuk gaat ze zichzelf als het ware overschreeuwen. Hierdoor kan de vrouw in een hardheid komen, die zo onnatuurlijk is voor haar. Hierdoor laat ze tevens dus ook direct haar vrouwelijke energie in de steek. Haar kwetsbare zachtheid, haar pure liefde. Hier ontstaan verkrampingen en wordt geprojecteerd naar de man. Ook kan het voorkomen dat de vrouw niet uit een afhankelijkheidsrelatie durft te stappen, hoewel ze zich niet meer gerespecteerd of zelfs gekleineerd voelt. Doordat ze bang is het niet op eigen kracht en/of zonder ‘liefde’ van de man te gaan redden, kan ze te lang in een ongezonde relatie blijven zitten, wat haar steeds meer verwijdert van zelfliefde en zelfrespect. Het is ook mogelijk dat je je als vrouw in beide voorbeelden herkent. Het gaat erom dat het evenwicht tussen macht en onmacht weer in balans gebracht wordt. Dit kan de vrouw doen door de diepere pijn in haarzelf te helen en zich weer te gaan verbinden met haar pure kracht.

Voor de vrouw is het belangrijk om de weg af te leggen van het hart naar de buik.

In de buik kan ze weer contact gaan maken met haar ware kracht. De weg naar de buik is echter vaak geblokkeerd door pijn van onderdrukking die in dat gebied opgeslagen ligt. Vaak ook rust bij de vrouw een oordeel op de mannelijke energie in zichzelf, omdat deze nog geassocieerd wordt met machtsenergie uit oude tijden. Echter gaat het ook hier om een zuivere mannelijke energie, die niets met macht van doen heeft, maar pure kracht is. Het aanboren daarvan is voor de vrouw echter wel noodzakelijk om zichzelf onafhankelijk, krachtig neer te kunnen zetten. Door zich weer met haar oer-kracht te verbinden en tevens de verbinding met het hart te behouden gaat het hier niet om een geforceerd neerzetten, maar een zichzelf neerzetten vanuit een zachte kracht. Voor de vrouw loopt de weg naar zelfheling via trouw zijn aan haarzelf, grenzen aangeven en het herkennen en neerzetten van haar unieke gaven. Wat ook hier nodig is, is te bundelen als vrouwen bij elkaar om de oude pijn van onderdrukking te helen en opnieuw vanuit het hart de verbinding te leggen met de oerkracht in haar, zodat zij op een krachtige manier haar natuurlijke plek in kan nemen. Onafhankelijk van de man, waardoor er ruimte ontstaat voor onvoorwaardelijke liefde tussen beiden. En ook in deze groep geldt, waar de één heling ondervindt, vindt heling in de hele groep plaats, collectief.

Omdat het nu de tijd is dat deze stukken zowel in de man als in de vrouw geheeld willen worden, is het goed mogelijk dat dit hele stuk, ook als je op dit moment geen relatie hebt, binnenin jezelf flink onder druk staat of zal komen te staan.

We mogen ons allen bewegen naar pure kwetsbaarheid, wat niets te maken heeft met soft aanpassingsgedrag. Pure kwetsbaarheid is pure kracht, dat is leven vanuit je hart. Mogelijk herken je juist jezelf als man of vrouw in een bepaalde hardheid, geef je je hoofd meer kracht dan je hart, voel je ergens in jezelf toch een wantrouwen naar de andere sekse, herken je een bepaalde afhankelijkheid in jezelf van de (liefde van) de ander, heb je moeite met zachtheid toelaten, liefde toelaten, ben je zo vertrouwd geraakt met de harde manier van overleven.

Er vindt een transitie plaats vaneen periode waarin het vooral de doorgeschoten mannelijke energie was die overheerste, met alle gevolgen van dien, naar een periode waarin de vrouwelijke energie mag gaan opleven en de vrouwelijke kwaliteiten, zoals zachtheid, zijn, voelen en verbinden, weer meer op de voorgrond komen te staan, hand in hand met de geheelde mannelijke kwaliteiten. Het is dus zaak dat zowel de man als de vrouw ook contact maakt met de pure vrouwelijke energie. Dit alles helpt moeder Aarde helen. Moeder Aarde schreeuwt hier om hulp. En dit kunnen wij samen ondersteunen, door ons  weer te verbinden met wie we werkelijk zijn, en met elkaar!

Het gaat er dus om dat zowel mannen als vrouwen zowel de mannelijke als de vrouwelijke energie in zichzelf helen en in balans brengen. Op deze manier zal er ook een hele andere relatievorm tussen mannen en vrouwen kunnen gaan ontstaan. Doordat we onszelf helen en onszelf steeds meer onvoorwaardelijk lief kunnen hebben, zal in man/vrouwrelaties de afhankelijke liefde steeds meer gaan plaatsmaken voor onvoorwaardelijke liefde die vrij kan stromen.

We zitten in een grote overgangsperiode, waar het oude niet meer werkt en het nieuwe in aantocht is, een gevoel dat je niet meer achteruit kunt, maar ook nog niet echt vooruit. Een gevoel van verwarring, time outs in relaties, stilte voor de storm, of mogelijk hevige aanvaringen met elkaar.

Deze overgangsperiode zorgt ervoor dat werkelijk het DIEPST in jezelf naar boven wordt gehaald, verbonden met collectieve pijnstukken. Dat kan heel intens zijn.

Maar weet, je bent op de goede weg, alles komt vrij en in balans. En… alle hulp is aanwezig!

Dit wil geheeld en de tijd is NU.

De boodschap die ik mocht ontvangen, is een periode regelmatig samenkomen, van mannen met elkaar, en vrouwen met elkaar, om uiteindelijk allen te verenigen.

En dat betekent.. de volle hereniging met de man en de vrouw in jezelf!

Het heilige huwelijk.

Wanneer dit voltrokken is, ben je klaar om de "Nieuwe wereld-relatie" in deze wereld neer te zetten.

 

Praktisch: De avond wordt geleid door de energie in het moment. Dit gaat om dieptewerk! Waar één heelt, werkt dit door op de hele groep, en op de collectieven.

Ook Kristalbedden zullen beschikbaar zijn.

17 januari 19.00 - 21.30 uur
1e Mannen groep bijeenkomst. Begeleid door Marieke in samenwerking met Stephan Winters
Volgende data: 7 februari, 4 april, 16 mei, 6 juni

31 januari 19.00-21.30 uur
1e Vrouwen groep bijeenkomst.  Begeleid door Marieke
volgende data: 21 februari, 18 april,  30 mei, 20 juni

Locatie: Wijkcentrum ‘De Kwikstaart’, Nagelenburgsingel 2 in Oost-Souburg.

Aanmelden: stuur een mailtje naar manamarieke@gmail.com

Bijdrage: € 15,00 per bijeenkomst, ter plaatse betalen.