Marieke’s nieuws in maart 2023 

Lieve JIJ,

De afgelopen week voelde ik ineens heel sterk dat het huis met m’n praktijk waar ik nu woon, niet meer de plek voor me is om te blijven. Een heel diep gevoel. Diezelfde dag nog heb ik mijn huur opgezegd en binnenkort zal ik verhuizen. Destination unknown.                                                                        
Mijn mind zou kunnen roepen dat ik gek ben, met een zoon nog thuiswonend, met m’n 4 katten en met meneer schildpad… met de huidige wereldsituatie en instabiele huizenmarkt, je gaat toch geen oude schoenen weggooien voordat je nieuwe hebt?  Als zulke gedachtes opkomen strijk ik liefdevol deze mind over de bol, vanuit een diepgeankerde rust dat alles zich op het juiste moment aandient. Mocht je een huis weten wat te huur komt en waarbij je spontaan aan mij denkt, let me know. Ondanks dat ik verhuis blijf ik doen wat ik doe, omdat ik dat zo graag doe. Met zoveel liefde en plezier! 

Adreswijziging:

Naam: de gegeven naam aan mijn aardse kostuum/voertuig: Marieke.  

Ik ben wie ik Ben, net als jij.
Een Zelfde Zelf.

Adres: THUIS in mij.

“There are no others…” Ramana Maharshi

We zijn niet ons lichaam, we HEBBEN een lichaam

Ons enige echte Zelf is ons spirit-Zelf. Deze verhuist van lichaam naar lichaam om ervaringen te hebben. We trekken als het ware elke incarnatie een nieuw kostuum aan, om in het aardse toneelstuk weer een soort ‘spel’ te spelen.   

A soul playing a role…

 Wanneer het kostuum versleten raakte, konden we het inruilen voor een ander kostuum en een nieuwe speelronde aarde ervaren, terwijl ons spirit-Zelf onveranderlijk en onaantastbaar aanwezig bleef en blijft. In elk kostuum lagen allerlei conditioneringen opgeslagen waarvan we heel lang dachten dat we dit waren, en gingen we van daaruit ‘acteren’ met alle gevolgen vandien.                
Wanneer we tijdens ons rondje aarde beseffen dat we niet het kostuum zijn, maar de spirit-Zelf, krijgen we een geheel andere beleving van het aardse toneelstuk. En dan krijgt het toneelstuk vanzelf een andere vorm, vibratie en realiteit, want we manifesteren van binnen naar buiten.                              
Wij Zèlf zijn de scheppers van een nieuwe, hartgedragen wereld met een potentieel aan ongekende mogelijkheden.
We zijn niet voor niets in deze tijd op aarde geïncarneerd. We zouden hier zijn, als ons Zelf. Vanuit dit Zijn zouden we Doen…en dat is heel wat anders dan Doen om te Zijn. We hoeven niets te worden, nergens aan te komen en zeker niet hard te werken om te worden wie we al Zijn. Het enige is dat de mind, ‘de cockpit’ in ons kostuum, ons soms nog bedriegt en op een dwaalspoor kan brengen waardoor we gaan acteren vanuit wat we NIET zijn. En dat is echt niet zo gek omdat dit heel lang de enige realiteit leek te zijn.

We hoeven NIETS te doen, voor wie we al ZIJN…

Denk maar aan een baby, die hoeft toch niet op zoek en aan het werk te gaan om zichzelf te worden? Als dit puur onschuldig wezen die gewoon IS, vanzelfsprekend, voorbij tijd en ruimte, zonder te weten over hoe, wat en waarom, en die vanzelf doet vanuit Zijn, onvoorwaardelijk… Wij zijn als die pure onschuldige baby’s, alleen is ons lichaam ondertussen wat groter gegroeid.
We gingen op zoek naar dát wat we al ZIJN! De zoeker zoekt, maar vindt nooit. Want de zoeker is het poppetje wat ontkent dat hij IS. Deze zoektocht zou nooit volbracht worden, simpelweg omdat er niets op te lossen en te fiksen is…

Wat als de zon is gaan geloven dat ze een donkere wolk is en denkt dit op te moeten lossen?  

Wat als de zon ons zou zeggen: ‘Ze zeggen dat ik een groot licht ben, maar hoe kom ik daar, hoe fiks ik mezelf om dat licht te zijn, wat kan ik daarvoor doen?’  Wat als de zon heel hard aan zichzelf zou gaan werken om te proberen het licht te worden wat ze al is?                                                                               
Dat is wat ik zelf lang gedaan heb in mijn bloedserieuze zoektocht. Honderden boeken heb ik gelezen, de wereld afgereisd naar spirituele plekken en guru’s, in de hoop dat ik het daar zou vinden…Dit waren hele leerzame ervaringen waar ik erg dankbaar voor ben. Ik kwam er hierdoor juist achter dat ‘het’ nog steeds niet was opgelost. De oplossing was dat de ‘zoekende oplosser’  in mij oploste! Net als de zon was ik altijd al Licht, net als jij dat bent.. Het is wie we Zijn. Het is onze natuurlijke oorsprong. Ik ben jij en jij bent ik. Voorbij alle rollen die we spelen of gespeeld hebben, voorbij de illusie van afgescheidenheid. Dat is wat ons verbindt in eenheid en gelijkwaardigheid.

Laatst kwam er tijdens een groepssessie een glasheldere boodschap van een vrouw die dringend om hulp had gevraagd in de pijnverbinding met haar ex-partner waar ze sterk onder leed. Ze voelde zich nog steeds onderdrukt door zijn macht. Er werd haar in een visioen getoond dat zij, als non-duale wezens in een duaal veld (aarde), beiden als ziel gekozen hadden deze dualiteitsenergie in hun aardse kostuum en daarmee ook tussen hen als man en vrouw, op te lossen tijdens deze incarnatie. En dat dit direct zijn effect had op het collectieve veld. Het collectieve stuk van dualiteit tussen man en vrouw zouden ze daardoor in het collectieve veld vanzelf een ‘boost’ geven.  Ze zag dat zij beiden vanuit hun spirit-Zelf, vanuit het eenheidsveld, erg moesten lachen in wat voor drama zij zich op aarde bevonden, juist door de identificatie met hun kostuums op aarde.

Door dit te doorzien gleed er een soort zwaar juk van haar af, het ‘collectieve kostuum’ waarmee ze zich geïdentificeerd had loste op. De emoties die hierbij vastgehouden waren kon ze nu loslaten door ze toe te laten, door ze niet meer persoonlijk te maken. Ze zag dat ze deze emoties niet was; ze kon deze emoties zien als golven in de oceaan terwijl zij Zelf de oceaan IS. Ze hoefde niet meer aan de emoties vast te grijpen maar liet deze, zoals een golf dat doet in de oceaan, door haar heen stromen waardoor ze vanzelf weer oplosten. Het verhaal van de rol die ze onbewust had gespeeld door de identificatie met het kostuum, en welke lichamenlang door de voorouderlijnen als een herproductie van kostuums onbewust was doorgegeven, loste op.  Zo nam ze haar lichaam, waar deze programmeringen en onderdrukte energieën in waren opgeslagen, weer in eigendom, vanuit de spirit die ze IS.

Hierdoor kan ze nu de liefde, de kracht en het vertrouwen als haar pure Zelf ook echt weer voelen, belichaamd op aarde en dit daardoor ook dwars door alle kostuums in de ander zien en voelen, als medeziel, als zelfde Zelf. Dit is nog wel wennen, te gaan leven vanuit het Zelf in plaats van vanuit het geconditioneerde kostuum. Step by step, maar no way back.

Wij zijn pioniers, we zijn volunteers, we zouden hier samen op aarde zijn. Door te Zijn leveren we vanzelf ons aandeel in deze immense bewustzijnsshift.

Dit filmpje deel ik graag met jou als mede ‘Volunteer

Tijdens één van de laatste samenZijn-avonden keken we elkaar in de ogen met de groep aanwezigen zonder woorden. Ogen als spiegels van de ziel. We voelden de eenheid. Voorbij alle verhalen en voorbij alle rollen.

Het enige echte Zelf, wat nooit weg is geweest en altijd al één met de Bron was. Ik ben jij, en jij bent ik, eenzelfde Zelf.  There are no others…


 ‘Kijkend in jouw ogen
Zie ik mij en zie ik jou
Mijn zelfde Zelf
Jouw zelfde Zelf
Zie ik samen één…
Als spiegel van onze ziel
Omstrengeld en verweven
Vloeit het Zelf daar samen
Niet meer jij en ik, niet meer apart
En zie ik samen één…
Niet meer hoeven duiken
in jouw of mijn verhaal
Niet meer naar de pijn en het verdriet
Terug naar je centrum
het Zelf, het Zijn, je ziel
Daar is niets meer nodig
Zijn we allemaal hetzelfde
Een trilling van helder licht
Geliefd, gedragen en compleet
Dezelfde Zelf
de rest is overbodig
Kijkend in jouw ogen
Zie ik dezelfde Zelf
En zijn we samen één…’

Silvia de Fouw

AGENDA:

TRAJECT voor LICHTBRENGERS

TRAJECT voor LICHTBRENGERS

“Once we were particles of Light, now we are Beings of Light, radiating Love…” Rumi

Misschien heb je je altijd al anders gevoeld, alsof je niet helemaal in deze wereld past, en misschien heb je nog steeds moeite om hier te zijn.                                                                                                         
Toch zou jij hier zijn, en wel met een krachtige reden… Jij bent een LICHTBRENGER!

We zijn allen verbonden met elkaar, als één collectief veld

Jij vertegenwoordigt, net als ieder ander, een waardevol deel van dit veld. Dat geldt voor iedereen, of je nu bewust of onbewust bent, welke rol je ook vertegenwoordigt. Hoe meer je je essentie belichaamt, hoe hoger de frequentie is van dit deel wat jij vertegenwoordigt. Dat heeft vanzelf invloed op het hele veld en dat is de belangrijkste reden dat we hier als Lichtbrengers zijn.

We hebben tijdens dit traject een krachtige samenwerking met elkaar. Je zult ervaren wie jij in wezen bent, voorbij je gedachten, gevoelens en gewoontepatronen. Je zult ervaren hoe veel Licht jij Bent en Brengt!

Wanneer het illusionaire, geprogrammeerde ik als het ware ‘sterft’, neem je jouw lichaam in eigendom en word jij de stuurman/ stuurvrouw van je leven. Als een wedergeboorte binnen hetzelfde lichaam.                      
Dit is een Life-change gebeuren

Je komt los van schijnidentiteiten en schijnhouvasten en je wordt jouw eigen anker, je authentieke zelf. Hier huist jouw enorme manifestatiekracht!

Je zult tijdens dit traject wat ik samen met m’n lieve zus Jacobien begeleid, meerdere keren Mana ontvangen wat je krachtig zal ondersteunen. Ik blijf me verwonderen over de prachtige en zo heldere liefdevolle boodschappen die tijdens Mana door me heen stromen. Je zult ook gaan ervaren hoe het is om zelf Mana te geven.

Mana helpt je herinneren wie jij werkelijk bent voorbij je persoonlijkheid. Voorbij het IK…om daarin ten diepst te beseffen hoe waardevol jij bent.

Dát wat jij werkelijk bent en nooit weg is geweest, maar door mis-identificaties op de achtergrond was geraakt. Mana werkt zonder omwegen, to the point, waardoor krachtige indaling van de ziel in het lichaam volgt. Dit zorgt voor snelle en diepe healing op alle lagen van je lichaam. Dit omdat jouw essentie van een veel hogere frequentie is dan het geprogrammeerde lichaam die generaties/lichamen-lang op de ‘automatische piloot’ draaide.

Mana betekent in het Polynesisch; Grote Kracht, de heilige, bovennatuurlijke kracht die wij allen bezitten. Mana is ook als Manna, dat ‘brood uit de hemel’ betekent in het oude testament. Mozes trok met het joodse volk door de woestijn en werd door god gevoed met manna dat uit de hemel viel. Mana is voeding voor de ziel. Mana voelt als een heel vertrouwd deel van mezelf.

Mana zorgt voor een enorme groei en bewustzijnsverruiming. Het verhoogt je trilling en verbindt je met wie jij in essentie bent.

We bevrijden ons uit de loupe van programmeringen uit dit leven en vorige levens met de daaraan gekoppelde emoties. We ontstijgen het idee dat er nog iets gefixt moet worden. Er valt niets op te lossen als we her-inneren wie we werkelijk zijn. Dan lost de identificatie met het ‘ik’ op en lost dat wat we dus niet zijn vanzelf op, met innerlijke vrijheid als resultaat. We waren altijd al HEEL! Hoe meer we hier bewust van zijn wordt onze spirit steeds meer verankerd in ons lichaam. Door deze innerlijke shift trillen we vanzelf in een hogere frequentie en gaan we steeds meer leven vanuit onze essentie.

Je zult datgene loslaten wat nog in de weg zit om je natuurlijke, authentieke Zelf te belichamen. Te leven vanuit de spirit-Zelf is van daaruit een volgende beweging. Daar waar we ‘geprogrammeerde ikjes’ nog tegen zullen komen in het duale speelveld op aarde. We lopen hierin als het ware stage met onsZelf.
Vanuit dit pure ZIJN ontvouwt zich de rest van je leven. Je bent als de hemel waar de weersomstandigheden in plaats vinden. Alles wordt gedragen en geleid door je onveranderlijke, onsterfelijke Zelf.

In wezen is er niemand buiten ons. We zijn dezelfde Zelf, verdeeld in verschillende lichamen. Door dit te beseffen en steeds meer te belichamen lost de illusie van afgescheidenheid geheel op. Vanuit deze eenheidsverbinding zal de Nieuwe Wereld steeds meer vorm krijgen.

Mocht je jouw Lichtbrenger- ZIJN hier op aarde verder in de vorm neer willen zetten, ontstaat dat niet vanuit een aangeleerde methodiek. De ware teacher huist IN jou.  Deze zal tijdens dit traject steeds meer opstaan waardoor jouw potentieel en jouw gaven vrijkomen en je hierin natuurlijk leiderschap zult ervaren en vormgeven. Je hoeft dan ook geen vooropleiding of iets dergelijks te hebben, om deel te nemen aan dit traject voor Lichtbrengers. Iedereen is welkom hier.

Er zal tijdens alle bijeenkomsten altijd een kristalbed aanwezig zijn waar onbeperkt gebruik van mag worden gemaakt.

DATA: 8 bijeenkomsten. 1x per maand op onderstaande zaterdagen:
8 april, 13 mei, 10 juni, 8 juli, 9 september, 7 oktober, 4 november en 9 december.
Zo kan in jouw dagelijks leven integreren wat er per bijeenkomst geshift is.

TIJD: 10.00- 17.00 uur

LOCATIE: n het mooie Mozaïekkerkje, Dorpstraat 7, Gapinge (Zeeland)

VERGOEDING: 750,- voor alle bijeenkomsten, dit is inclusief lesmateriaal, lunch, thee en lekkers. (Er zijn nog enkele plekken, deze raakte door de fluistergangen heen al snel gevuld!)

Er zijn beperkte plekken, dit is een besloten groep gedurende het hele traject.

NOTE: Kom je van verder weg? Er zijn superleuke B&B’s in de buurt, mail me gerust voor tips!

UNCONDITIONAL LOVE-RETREAT

1-3 september kuuroord De Schouw, Zeeland

‘The touching of foreheads is an ancient greeting that honours the heart and soul of another human being. Amongst the Maori it is nose to nose, forehead to forehead- called hongi. The Hawaiians call it honi.
For some, this is how we bless the Beloved Feminine Devine. Third eye to third eye- sharing sacred breath.
This is very honorific as this represents the exchange of the breath of life, and MANA;  the spirit power in ourSelf and between people.’

Als pioniers van de nieuwe tijd weten we dat we een spirit zijn, en dat we niet ons lichaam, onze gedachten en onze emoties zijn. We belichamen steeds meer wie we altijd al waren. Dit kan soms nog turbulent voelen…het lichaam waar zoveel programmeringen in opgeslagen zijn en die lichamen-lang zijn doorgegeven met daaraan gekoppelde onderdrukte emoties die mogelijk fysieke klachten veroorzaakten. Dit namen we generatieslang heel persoonlijk. We dachten, en denken soms nog steeds, dat wij dit lichaam met alle doorgegeven ‘roest’ echt zijn. Zolang we dit serieus nemen, ontkennen we dát wat we werkelijk zijn en kunnen we de ander ook niet zien voor wie hij/zij werkelijk is.

We gingen op zoek vanuit dit beperkte lichaamsbewustzijn naar onszelf en probeerden vanuit deze ‘ik’ de boel te fiksen om de verlichting te bereiken… die daardoor nooit bereikt kon worden. We identificeerden ons met dát wat we niet zijn. Dat heeft voor een hele bijzondere ‘poppenkast’ gezorgd. Dit is heel begrijpelijk en part of the game and the evolution of mankind.  De waarheid is dat er nooit iets mis met ons geweest; ik ben jij en jij bent ik, als dezelfde Zelf, als stralen van dezelfde zon.

Eén van de grootste dualiteiten op aarde is misschien wel dat we verdeeld zijn in mannen en vrouwen. Wanneer je in een vrouwenkostuum geboren wordt, hangt daar een hele waslijst aan over hoe je je hoort te gedragen op aarde als een zij. Als je in een mannenkostuum geboren wordt, hangt daar een andere waslijst aan over hoe je je hoort te gedragen als een hij. De dynamiek tussen beide geslachten versterkt deze rollen wat kan zorgen voor afhankelijkheidsenergie. Dit is generaties lang doorgegeven, en was het nieuwe normaal. De mens wist heel lang niet beter en dit kan nog als ‘roest’ in ons lichaam hangen.

Door de gigantische shift waar we gezamenlijk deel van uitmaken krijgen we een andere wisselwerking tussen mannelijk en vrouwelijk, zowel intern als extern. 

  •  We voelen steeds meer onze ‘spirit-Zelf’ binnen het lichaam. De beladenheid tussen het mannelijk en vrouwelijk collectief is hierdoor aan het oplossen, waardoor de behoeftigheid verdwijnt en er een andere dynamiek ontstaat.
  • We hebben elkaar niet meer nodig om ons geliefd en gewaardeerd te voelen, of als opvulling voor leegte, of omdat we het niet alleen zouden kunnen, of om ons te redden van eenzaamheid.
  • We gaan elkaar steeds meer zien als medeziel, als eenzelfde Zelf, waardoor er vanzelf minder focus ligt op de lichamelijke aantrekkingskracht en het incompleet voelen, wat eerder gezocht werd bij de ander.

Een natuurlijk gevolg is dat we intieme relaties op een andere manier zullen gaan beleven. De aantrekkingskrachten tussen mensen ontstaat dan vanuit een andere energie. Dan verbinden we van ziel tot ziel, in gelijkwaardigheid en eenheid.

Vanuit de onvoorwaardelijke liefde die we Zijn

Iedereen is welkom bij deze Retreat. Mannen, vrouwen, of je nu single bent of een relatie hebt, het maakt niet uit. Wees welkom met alle uitdagingen die we allemaal nog tegenkomen, in welke relatie dan ook. Je zal ontvangen wat je nodig hebt en loslaten wat jou nog belemmert om een gezonde liefdevolle relatie met jezelf te hebben. Dit geeft vanzelf een vernieuwde dynamiek binnen intieme relaties. Zo binnen, zo buiten.

Tijdens deze retreat zullen we ingaan op dit collectieve thema. We zullen Mana ontvangen waarin we met elkaar een krachtige samenwerking hebben.  We kijken naar de balans van de mannelijke en vrouwelijke energie in ons. We gaan op onderzoek hoe vrij we zijn in ons lichaam.  Als man en als vrouw. Om datgene los te laten wat ons hierin nog blokkeert. We belichten thema’s als sexualiteit en intimiteit. We eren het heilige vrouwelijke èn het heilige mannelijke. Ongeacht hoe het lichaam er in de uiterlijke vorm uitziet, is het een intens levend energieveld.

We zijn onderweg in het belichamen van de Onvoorwaardelijke Liefde die we in wezen allen Zijn. Het lichaam gaan ervaren als de tempel van de ziel is een uitweg uit de gevangenis die het ego is.

Ooit aan het begin der tijden, 
voor het begin van het lijden.

Waar puurheid uit de Bron ontstond, 
een pure Godsvonk als uit een baarmoedermond. 

Puur leven, pure creatie,
pure energie vibratie.

Bedoeld om te creëren en te stromen, 
en na een tijd werd een vaste vorm aangenomen.

Om te ervaren en verder te ontplooien,
om een compleet nieuwe manier van Zijn te voltooien.

Eerst zou worden afgedaald in de vergetelheid, 
en ontpopte zich de dualiteit. 

De dualiteit van afscheiding met tralies als omheining,
het zou eerst doorleefd mogen worden waarna zou volgen de bevrijding. 

Het Vrouwelijke en het Mannelijke innerlijk en uiterlijk gescheiden, 
er was geen pure zuiverheid meer in beiden.

Niet meer zoals bedoeld om als Eenheid te creëren, 
ze gingen als afzonderlijke delen fungeren.

De splitsing was daar, 
als tegenpolen tegenover elkaar.

De weegschaal altijd uit balans, 
slachtoffer en dader, zonder winnaar of glans.

De evolutie ging door en door, 
de sluiers lieten schemeringen door. 

Schemeringen van hoe het bedoeld is om te Zijn, 
voorbij de dualiteit en de grenslijn.

Langzaam, stapje voor stapje kwam het Grote Ontwaken, 
eerst innerlijk vervolgens uiterlijk, waarbij de grenzen doorbraken.

De grenzen van alsmaar hetzelfde refrein, 
er werd nu opengetrokken het gordijn. 

Het gordijn van het Grote Plan hier op Aarde, 
dat weer liet herinneren en de lucht klaarde. 

Puur in beeld was de Mannelijke en Vrouwelijke onbalans,
waar het in Oorsprong wil zijn een dans.

Een dans van twee energieën zo puur, 
een dans van Eeuwige duur.

Waar de twee elkaar aanvullen en Samen Zijn, 
ver voorbij alle ruis en pijn.

Waar ze samen creëren en Samen Leven, 
waar ze de Oorsprong van de Schepping Leven Geven.

Leven hier op Aarde, 
Leven als de pure Godsvonk die de Bron baarde.

Jij mag als Godsvonk op Aarde Leven,
om puur Licht in de vorm te beleven.

De tijd is rijp, het is Klaar, 
de Nieuwe Aarde is daar.

De Nieuwe Aarde is wie wij Zijn,
waar doorklinkt geen enkel refrein. 

Pure Vrijheid, Broederschap en Evenwicht, 
waar immer schijnt het Eeuwige Licht.

Waar we Samen maken de dans, 
Waar we puur Licht Leven met een Gouden Glans.

(Bron: Wendy Golsteijn)

Dankjewel lieve Wendy, deze boodschap stroomde precies tijdens het schrijven van de aankondiging van deze retreat spontaan door jou heen. Wat een synchroniciteit, wat een samenwerking!

Tijdens deze Retreat ontvang je jouw unieke inwijding in het Bronbad. Je wordt gedreven in een bad van onvoorwaardelijke liefde. Dit is een onvergetelijke ervaring wat zorgt voor een diep gevoel van Thuiskomen in de de pure Liefde die jij BENT.

Gedurende de hele retreat bevind je je in een veld van hoge frequentie die we samen creëren, in samenwerking met de oneindige liefde van de helpers uit het licht, wat super helend is voor ons fysieke voertuig.

Het is altijd intens genieten in het mooie kuuroord de Schouw, waar we gebruik kunnen maken van alle faciliteiten, zoals de Finse sauna, infraroodcabine, koud dompelbad, zonnebank, verwarmd binnen-en buitenzwembad, massagestoel, grote tuin met zitjes, biowinkeltje, woonkamer met openhaard, handgemaakte sieraden van kristallen, en de heerlijke ambiance in het hele kuuroord met alles wat deze prachtige, bijzondere plek biedt.

Er zullen kristalbedden zijn waar je onbeperkt gebruik van kunt maken. Je kunt Mana, Tachyonbehandelingen, yoga en massages ontvangen. Daarnaast word je verwend met heerlijk eten, vers en met liefde bereid door een superteam.  

Je bent van harte uitgenodigd voor deze speciale geniet-retreat!

DATUM Retreat: weekend 1 tm 3 september 2023

LOCATIE: Kuuroord de Schouw, Donkere weg 1, Noordgouwe, Zeeland.

PRIJS: 495.- euro p.p.

NOTE: Er zijn beperkte plekken dus reserveer tijdig als je voelt dat je hierbij wilt zijn. De ervaring is dat het snel volgeboekt is.

We hebben er nu al zin in dit met jou te gaan beleven!

Laten we diepzeeduiken in de PURE LIEFDE die we ZIJN!

ÉÉN MET DE BRON-RETREAT

10-17 november kuuroord De Schouw, Zeeland

KUUROORD DE SCHOUW

Het is mogelijk bij deze Retreat een weekend, of een midweek of de gehele week deel te nemen.

Je bent van harte welkom voor deze Één met de Bron-Retreat in kuuroord de Schouw. Kuuroord de Schouw geeft mij altijd een gevoel van Thuiskomen.

We hebben allen gekozen in deze hele bijzondere tijd hier op aarde te zijn tijdens deze immense bewustzijns- shift. Door de nog verdichte energie waar we nog mee identificeren te neutraliseren, kunnen we belichamen wie we werkelijk zijn en doen waarvoor we gekomen zijn. Hierdoor maken we aanspraak op ons volle potentieel, wat veel voldoening geeft. Hoe fijn is het te leven uit hart en ziel!

Met veel liefde help ik jou de weg terugvinden naar je Zelf en geef me over aan datgene wat wil gebeuren en waar jij klaar voor bent. Ik ben er, in samenwerking met een geweldig team van aardse helpers en oneindig veel helpers uit het licht, zodat er zal ontstaan wat er mag ontstaan. Moeiteloos en vanzelf.

Je bent welkom met ALLES in jou, met je lach en met je traan.

We zullen genieten, ontvangen, loslaten, bevrijden, verdiepen, ontspannen en spelen waarbij je opgetild en teruggebracht wordt in jouw zielstrilling, in volle verbinding, als het multidimensionale wezen die jij Bent.

Je bent naar de Aarde gekomen om te stralen als jouw mooie, pure authentieke Zelf. Jij bent ik en ik ben jij, daar waar we verbinden in eenheid.

Tijdens deze retreats zal ik vele Mana’s geven.

Je zult herbronnen in het Bronbad, waar je ten diepst de Liefde kunt voelen die jij Bent en één met de Bron Bent.

Dit is een onvergetelijke ervaring.

De hele retreat is als een bad van LIEFDE waarin je continu wordt ondergedompeld!

Er zullen meerdere kristalbedden beschikbaar zijn waar je onbeperkt gebruik van kunt maken. Er zijn geweldige masseurs aanwezig, je kunt energetische behandelingen ontvangen, er is yoga, meditatie, en individuele sessies met diepwerkende TACHYON-energie. Dit wordt aangeboden omdat het fijn is voor je lichaam. Niet omdat jij gefixt zou moeten worden.  Je bent al Heel… en dat is nooit anders geweest. Dit kun je juist hierdoor nog dieper voelen! 

Waar je heengaat word je al verwacht, je zult ALLES ontvangen waarvoor je komt.

We hebben tijdens deze retreat het geluk ons te mogen laten raken door de fijngevoelige muzikale gaven van Steven Curinckx. Ook zal Linda Evenhuis voor ons zingen, een engel als mens verkleed die in Terra Nova m’n pad kruiste. Hun muzikale bijdrage ontvouwt zich intuïtief en vanzelf, op de juiste momenten.

Hier vast een voorproefje van één van de magisch mooie liedjes van Linda, waarbij ze zich liet inspireren door een Mana sessie die iemand ontving tijdens een Schouwretreat met een krachtige boodschap die voor ons allen geldt: Wij zijn als de Oceaan. Door de omstandigheden van het leven en de identificatie hiermee, kan het voelen alsof we de bumpy golven zijn…. als we deze golven door ons heen laten bewegen zonder ermee te identificeren zijn het golven die komen en ook weer gaan, terwijl de Oceaan die wij in wezen Zijn onveranderlijk blijft.
Laat je aanraken en her-inner je….

Deze verdiepende ‘geniet-retreat ‘met een overdosis aan liefde, is inclusief alle sessies en inclusief al het heerlijke vegetarische eten, de verse sapjes en theetjes en nog veel meer, met liefde bereid door een geweldig, ervaren keukenteam. Daarnaast staan alle faciliteiten, zoals Finse sauna, infraroodcabine, zonnebank, verwarmd binnen- en buitenzwembad, koud dompelbad, massagestoel, grote tuin met zitjes, handgemaakte sieraden van kristallen, biowinkeltje, woonkamer met openhaard, kortom de heerlijke ambiance in het hele kuuroord en alles wat deze prachtige, bijzondere plek biedt, de hele retreat tot jouw beschikking.

DATA

10-17 november. Het is mogelijk bij deze Retreat een weekend, een midweek of een gehele week deel te nemen.

*Weekend Retreat: 10 t/m 12 november. Totaalprijs inclusief ALLES (je eigen kamer, eten, drinken, gebruik van alle faciliteiten van het kuuroord, onbeperkt gebruik van de kristalbedden, massages en alle groeps- en individuele sessies): 495.- euro p.p.

*Midweek Retreat: 13 t/m 17 november. Totaalprijs inclusief ALLES (je eigen kamer, eten, drinken, gebruik van alle faciliteiten van het kuuroord, onbeperkt gebruik van de kristalbedden, massages en alle  groeps- en individuele sessies): 695.- euro p.p.

*Gehele week Retreat : 10 t/m 17 november. Totaalprijs inclusief ALLES (je eigen kamer, eten, drinken, gebruik van alle faciliteiten van het kuuroord, onbeperkt gebruik van de kristalbedden, massages en alle groeps- en individuele sessies): 950,- euro p.p.

LOCATIE: Kuuroord de Schouw, Donkere weg 1, Noordgouwe, Zeeland.

NOTE: Er zijn beperkte plekken dus reserveer tijdig als je voelt dat je hierbij wilt zijn. De ervaring is dat het snel volgeboekt is.

We kijken er naar uit je te verwelkomen op deze bijzondere plek waar niets hoeft en alles mag… welkom in een oceaan van Pure Liefde!

SamenZijn avonden 

Je bent van harte welkom voor de maandelijkse SamenZIJN- avonden waar we ten diepste verbinden met ons Zelf èn met elkaar in de Nieuwe Wereld-energie. Wanneer we onze authentieke Zelf steeds meer belichamen, is dit een feest van thuiskomen. We zijn hier op aarde om ons Zelf te zijn en van hieruit te leven… Dat is waarvoor we gekomen zijn!

De samenZijn avonden geven hierin krachtige ondersteuning.
Tijdens deze avonden is er mogelijkheid MANA te ontvangen. Vaak ontstaat er groepsMana, voor ons allen bedoeld, wat ons bekrachtigt in het ZIJN. We helpen elkaar in deze grote bewustzijnsshift, door in openheid samen te zijn. Je zult datgene ontvangen wat je op dat moment nodig hebt.

Het is zo fijn en waardevol regelmatig samen te komen en te her-inneren wie we in wezen Zijn, waarbij alles welkom is. Vanuit het ZIJN lost dat wat we niet zijn op, en blijft waarachtige verbinding en samen ZIJN over. Ik ben jij en jij bent ik, voorbij Alles!


DATA:

Eén avond per maand. (Je bent niet verplicht om elke maand te komen, je zult er zijn wanneer het zo voelt voor jou en dan zul je merken dat het ook klopt dat je erbij bent.)

De resterende data voor 2023 zijn op de maandagavonden: 20 maart, 17 april, 15 mei, 12 juni, 3 juli, 21 augustus, 18 september, 9 oktober, 6 november en 11 december.

TIJD: 19.30 – 21.30 
LOCATIE: In het kerkje in de Dorpstraat 7, Gapinge (Zeeland)
KOSTEN: 25,- per keer

I.v.m. beperkte plekken graag even een berichtje tevoren als je komt

PEOPLE OF THE NEW EARTH-RETREAT

19 t/m 25 juni 2023 Terra Nova, Frankrijk

‘Terra Nova is een magische plek. De geschiedenis is voelbaar en de energie is immens krachtig’.

Robert Bridgeman

Terra Nova vertegenwoordigt de Nieuwe Aarde en dat is precies waar deze retreat over gaat.

Terra Nova is een krachtplek van Robert Bridgeman en zijn vrouw Monique en ligt in de Franse Pyreneeën, in het mystieke Katharenland. De Katharen vormden in de Middeleeuwen een spirituele groepering waar hun interpretatie van de Bijbelverhalen ver afweek van die van de katholieke tradities. Zij geloofden in naastenliefde, gelijkwaardigheid, leven vanuit het hart en het herkennen en tot uitdrukking brengen van onze Goddelijke vonk.

In mei 2022 kreeg ik de prachtige aanbieding via de uitgever van mijn pasgeboren boek ‘de Stem van het Zelf’ een retreat te geven in Terra Nova waarbij ik meteen een volle Ja voelde. Deze zomerretreat was onvergetelijk mooi en voor herhaling vatbaar!

Deze Retreat is ondertussen bijna volgeboekt… Er zijn nog 2 plekken vrij, ben jij erbij? Voor meer info zie

HOERA! M’n boek, ‘de Stem van het Zelf’, is ondertussen in het Duits vertaald en ligt bij mijn uitgever klaar voor de druk!

Binnen hooguit twee maanden zal het bij diverse verkooppunten (zoals o.a Bol.com en ook via mij) verkrijgbaar zijn. Je kunt het al reserveren. 

Dankjewel Renate Wolters-Rothmund voor je enorme inzet!

PURE CHILD MAGAZINE

Ik ben dankbaar voor het tijdschrift ‘Pure Child’ te mogen schrijven, om kinderen en jongeren die in deze tijd op de aarde zijn te bemoedigen en bekrachtigen inclusief ouders en leerkrachten. Elk kind heeft het recht te leven vanuit zijn puurheid. Een geweldig, puur en licht magazine, zo waardevol in deze tijd!

Namens Magdalena Troch en Rudy van Damme, oprichters van Pure Child: ‘Regelmatig verwonderen nieuwe lezers zich die DIT magazine ontdekken: “Hoe komt het dat ik je magazine nog niet ken? Ik zag dit nognergens!“  Wij zijn ons steeds meer bewust van de grote meerwaarde en het unieke van PURE CHILD.

We ontmoeten zovele ontevreden ouders en uitgebluste leerkrachten die het zo graag anders willen aanpakken. Met PURE CHILD trachten wij nieuwe inzichten te brengen en tools om deze noden tegemoet te komen. 

Vandaar is onze wens dat elke bewuste zoekende ouder of leerkracht ons magazine mag ontdekken.’ zie purechild.be/wie-zijn-wij/ Ontvang jegraag de prille lente editie (online of in print) én komende edities? mail: info@purechild.be

ODE aan de KINDEREN onze voorbeelden

PURE CHILD wintereditie 2023 

Kinderen leven de ESSENTIE van ons bestaan

PURE CHILD maart 2023 

In het zonnetje… m’n zoon,

Daniel Theone!

Daniel Theone

‘True wisdom is accepting that you don’t know a thing…
Who’s to say who to lose or to win
What is a flaw or a sin? Does it matter?
When feelings change up like the weather…
Feel like it’s better to make a flow of my own
Find your own Light to glow
go ahead and face it all, even when it gets low oh
No one is basic, and nobody knows, oh no
So no point in changing when they seems to break your heart
You are who you are, be your own superstar
So Learn how to love yourself even when it gets hard

accept the unknown, let go of the show…’
Daniel

Hoi, ik ben Daniel, de zoon van Marieke en ik ben ondertussen 17 en bijna 18 jaar oud. Je zou kunnen denken dat ik nog jong ben en niet veel levenservaring heb, maar als je bewust bent weet je dat leeftijd niets te maken heeft met innerlijke wijsheid. Een leeftijd is gewoon een getal wat vertelt hoelang je in een lichaam op deze aarde bent. Dat zegt dus niets over je mogelijke vorige levens en over wie je echt bent.

Eén van mijn grote kwaliteiten is dat ik iedereen als gelijke behandel. Of je nu 9 of 70 jaar bent, het maakt voor mij niets uit, ik zie iedereen als gelijk, als een medeziel. Dat wordt me overigens niet altijd in dank afgenomen door sommige ‘volwassenen’, maar vaak juist ook erg gewaardeerd.

Ik denk niet over alles hetzelfde als mijn moeder. We hebben beide de gave om mensen diep aan te kunnen voelen. En het voelt niet eens als een gave, het is voor mij gewoon wie ik ben. Tegelijkertijd had ik hier extreem veel last van. Ik voel altijd alles bij mensen om me heen, en zelfs vaak ook als ik ze fysiek niet zie, voel ik dit op afstand. Door alles te voelen bij mensen die niet zichzelf zijn en dat niet doorhebben van zichzelf, begreep ik deze wereld niet en had ik als kind vaak angsten. Hierdoor kon ik het aanwezig zijn in deze wereld, met daarin het hele systeem wat er heerst, moeilijk aan. Met als gevolg dat ik vastliep op school, regelmatig ziek werd en me vaak alleen en soms depressief voelde.

Ik snapte niet dat anderen de wereld niet ervaren zoals ik. Ik snapte ook niet waarom mensen zich anders gedragen dan dat ik kon voelen wie ze echt zijn, en daardoor voelde ik me hier niet thuis.    Eén van mijn grootste levenslessen is met dit alles leren omgaan en hier in deze wereld kunnen zijn helemaal als mezelf. En, net zoals jij die dit leest, blijven we leren. Ik ben niet slimmer of beter dan jullie, ik maak evenveel ‘fouten’ en ik leer evenveel.

Ik kan zeggen dat ik tot nu toe al veel heb meegemaakt. Wetende dat ik soms niet slim bezig was, maar het alsnog wilde ervaren om situaties aan te gaan en op mijn eigen manier te leren. Door bepaalde dingen te ervaren en hier bewustzijn op te krijgen, (ook met dank aan mijn moeder), ben ik meer in mijn kracht gekomen.

Ik heb ervaren hoe het bijvoorbeeld is om niet meer te willen leven, of zo erg te lijden dat ik mijn bed niet eens uit kon. Ook heb ik seksueel misbruik meegemaakt op jonge leeftijd en heb hiermee leren omgaan door er open over te spreken en alle intense gevoelens hierbij toe te laten. Ik heb de betrokken persoon dan ook kunnen vergeven en deze uit mijn hart gewenst dit ook los te laten.        

Ik zie het leven als een soort spel waar we leren van en met elkaar, en daarin vooral proberen te blijven zien wie ik en de ander echt is. Door mijn ervaringen heb ik regelmatig open gesprekken met andere jongeren die soortgelijke ervaringen als ik of andere voor hen intense dingen hebben meegemaakt. Ik merkte dat dit hen altijd hielp. Het leek hierdoor soms wel of al een soort praktijk had omdat er steeds meer jongeren met me wilden praten over dingen waar ze niet eerder met anderen over durfden te spreken.

Daarnaast ken ik het straatleven, waar ik als pure ziel met paars haar (omdat ik dat mooi vond) gepest en zelfs bedreigd werd, gewoon omdat ik er anders uitzag. Dat is blijkbaar niet wat mensen met een gesloten mindset gewend zijn. Door in zulke situaties steeds te proberen rustig mezelf te blijven ben ik wel erg ver gekomen. Dat is wat ik de rest van mijn leven zal blijven doen, MEZELF zijn. Dat is waar je je kracht uithaalt, de kracht die iedereen op deze wereld in zich heeft. Dat is de grootste tip die ik jullie allemaal kan geven:)

Sinds ik geboren ben voel ik alle prikkels en begreep ik het niet. Ik had daar verschrikkelijk veel last van. Daardoor was ik bijvoorbeeld een “crybaby” en kon ik niet mee naar plekken waar veel mensen bijeen waren. Daar werd ik gewoon niet lekker van, zowel fysiek als emotioneel. Als mijn moeder bezorgd over me was wat vaak gebeurde, werd ik onrustig. Want ik voelde haar onderliggende angst. Zodra ze me liet voelen dat ze me daarin echt begreep, werd ik rustiger omdat ik haar pure zelf voelde voorbij haar moederrol. Dat was super belangrijk want dan had ik een echte houvast in deze gekke wereld. Daarom moest mijn moeder ook de bezorgdheid en de zorgrol die ze vaak te sterk had, loslaten om er echt voor mij te kunnen zijn. En dan was ze er vanzelf ook voor zichzelf. Als mensen echt zichzelf zijn voel ik echte verbinding en dat vind ik fijn.

Omdat ik zo gevoelig ben, wil ik dit graag verder inzetten als kracht.                                  
Vaak kunnen mensen de diepere onderliggende gevoelens nog niet voelen in zichzelf, omdat daar beschermmechanismen op zitten. Terwijl ik ze bij hen wel kan voelen. Hierdoor kan ik ze helpen deze naar de oppervlakte te brengen. Van hieruit komt vanzelf een gesprek met inzichten voort waardoor je onverwerkte dingen los kunt laten door er eerst bewustzijn op te krijgen. Als ik iemands probleem aanvoel en aanhoor, komt er vanzelf bij mij een heel sterk gevoel en vanzelf heldere gedachtes over hoe ik mensen kan helpen en wat ik hieruit kan vertellen. Mijn ervaring is dat ik hierdoor al veel mensen, jongeren maar ook ouderen, waardevolle inzichten heb kunnen geven. Dit voelt als een natuurlijk deel van mij wat gewoon vanzelf gaat.  

Ik wil graag mensen helpen die het moeilijk hebben in deze wereld, omdat ik uit eigen ervaring weet hoe nodig dit is. Ondanks dat het niet altijd even makkelijk is moet je de bereidheid hebben er doorheen te willen gaan. Soms heeft dat wat tijd nodig, omdat er veel trauma op zit. Dat is niet erg, het is al zo goed om erover te praten of in ieder geval iemand te hebben die naar je luistert, je begrijpt en geen oordeel over je heeft.                                                                                       

Het maakt niet uit wie je bent of waar je mee zit, iedereen is welkom. Ik vind het fijn mensen te ontmoeten die willen ontdekken waar het écht over gaat. Ik wil graag met je praten, net zoals ik dat ook al doe met mijn ouders en vrienden. Dit leert ook mij weer en blijft mij ook motiveren om mijn pure zelf te zijn en te blijven.

Eén van m’n grote passies is muziek. Ik schrijf teksten en maak rap’s, geïnspireerd door het leven zelf.

Wat ik bied: Een luisterend oor en een diep invoelen. Van hieruit ontstaat vanzelf een gesprek waarin ik je help doorzien wat er op een diepere laag speelt.

Ik ontmoet je graag! Groetjes,

Daniel 

NIEUW: Samenwerking Daniel en Marieke!

Samen bieden wij ondersteuning in stagnaties, onbegrip en problematiek in de verbinding tussen ouders en jongeren, op wat voor vlak ook. Je bent welkom bij ons als ouder(s), samen met je zoon of dochter. Tijdens de sessie belichten en bespreken we de kant van het ouder-zijn, samen met het aandeel wat je zoon/dochter inbrengt. Hierdoor wordt de krachtige samenwerking die jullie op een diepere laag hebben zichtbaar gemaakt en verandert de dynamiek tussen jullie. Zo kunnen weerstanden, problematiek en stagnaties tussen ouders en kind oplossen, omdat datgene wordt doorzien wat eerder niet doorzien werd. Er ontstaat een verdiepte band vanuit echte verbinding, van ziel tot ziel.

Door het pad wat Daniel en ik tot nu toe zijn gegaan, heb ik, mede door het krachtige aandeel van Daniel, als moeder geleerd om voorbij de moederrol te kijken en tot waarachtig contact te komen met Daniel als medeziel. Juist door de scenario’s die hij me aanreikte, kwam de moederrol vaak behoorlijk in het nauw. Dat was soms heel intens. Op zevenjarige leeftijd zei hij me al: ‘Mama, je zorgt heel goed voor me, maar toch mis ik je altijd…’   

Daniel heeft me geleerd om echt te verbinden, voorbij de geprogrammeerde rol van moeder naar kind. Dit heeft voor een grote verschuiving in mezelf gezorgd en daardoor ook in ons contact. Ik heb hierdoor ont-dekt wat echt ondersteunend is voor Daniel voorbij de moederrol die me deels blindeerde om hem te zien voor wie hij werkelijk is. Hierdoor leerde ik ook mezelf nog meer zien voor wie ik werkelijk ben. Daniel heeft me vaak de spiegel voorgehouden wanneer hij merkte dat ik niet echt mezelf was maar nog onder invloed stond van de goedbedoelde, maar tevens bemoeiende en controlerende moederrol. Hij heeft hier glasheldere voelsprieten en innerlijke sensoren voor. Niet altijd gaf deze collectieve rol in mij toe dat het klopte wat Daniel in het licht bracht, ze was nogal hardnekkig en probeerde dan weg te komen met de boodschap dat ze het zo goed bedoelde. Dan bleef Daniel me er herhaaldelijk op wijzen dat hij voelde dat het niet zuiver was. Dankjewel Daniel voor je volharding en je kracht in deze. Ik weet dat de rol waarmee ik me soms nog identificeer best taai en ontkennend is. Dankjewel voor de samenwerking van ziel tot ziel. Dàt wat we eerst samen zouden uitwerken in de rollen als moeder en zoon en nu samen de wereld in mogen brengen, om andere ouders met hun zonen/dochters hierin te ondersteunen!                                                                                                                                                    
Deze sessies duren minimaal 1 en maximaal 2 uur en kunnen worden opgenomen en nagemaild. Vergoeding 95,- per uur, ongeacht met hoeveel personen je komt.  Het is ook mogelijk dit telefonisch of via Zoom te ontvangen.

Veel liefs van ons!

AGENDA met alle activiteiten voor 2023 vind je op mijn website De Helende Reis in de Praktijk: