Nieuws van Marieke december 2019

Ode aan de kinderen
Voor mijn kinderen David en Daniel, voor Emma, voor Guusje, mijn nichtje Jip,  Ava en Ian, Delailah, Dijsen en Phinte, Max,  Jayden, Lotte, Finn en Valenthe, voor het kindje wat nu groeit in de buik van Willemijn en het kindje in de buik van Saida, voor ALLE vele prachtkinderen waar ik de eer had mee te mogen werken, soms life, soms op afstand via de ouders, soms vanuit gene zijde en zelfs soms vanuit de ‘mamabuik’. En voor ALLE kinderen in deze wereld, inclusief het pure en prachtige kind wat leeft in ons Zelf.
 
Guusje ken ik al vanaf haar geboorte. Ze is de dochter van vriendin Anita (zie hieronder in deze nieuwsbrief) en nu een prachtmeid van 11 jaar. Met toestemming van Guusje mag ik dit in deze nieuwsbrief vertellen:

Guusje was laatst bij me en vertelde spontaan …”Marieke, weet je dat ik soms met God praat?”
Ik merkte meteen dat het belangrijk was aandachtig naar Guusje te luisteren, haar heel serieus te nemen, en dat Guusje dit vrij kon vertellen. Ik moedig haar aan… Guusje vertelt over hoe ze op een nacht wakker werd en de verschijning van Jeshua (Jezus) in haar slaapkamer zag. Ze wist meteen dat hij het was en ze vertelt hoe ze met hem kon praten en dat hij gewoon antwoord gaf op al haar vragen. Ze vertelt ook dat ze aan Jezus had gevraagd of ze ook met God kon spreken. “Ja hoor ” had Jezus geantwoord, “dat kan zeker”.
Ik merkte dat Guusje de neiging had zich wat in te houden tijdens het vertellen. Een bepaalde voorzichtigheid. Ik benoemde dat; “Guusje waarom houd je je een beetje in, ben je bang dit te vertellen, of..?” Guusje werd op dat moment emotioneel, ze moest even huilen en dook weg in de bank, ze gaf aan dat ze bang was dat ze niet geloofd zou worden, dat ze het idee had dat ze niet serieus genomen werd en daarom niet alles eerder zo uitgebreid verteld had.

Op school wordt ze ook bestempeld met; niet aanwezig zijn, niet gefocust, dromerig, zweverig, enz….waardoor er een labeltje geplakt wordt..zo treurig is dit. Hier kun je je dus afvragen: ‘Wie in deze wereld is hier wérkelijk afwezig…!’
Daar moest Guusje even om huilen, de afkeuring van de wereld om haar heen, waardoor ze zich in ging houden. Het begin van een conditionering, een aanpassing aan deze wereld, omdat het in deze wereld lijkt dat je ware Zelf niet kan bestaan en dus ga je uit verbinding met jezelf. Dan wordt je jouw conditionering. Zo kun je erg mentaal worden en in allerlei overleefstanden geraken. Zoals verharding, vermijding, macht, slachtofferschap, perfectionisme, prestatiedrang, allerlei angsten voor tekort en dood, enz..  

Dit is een overdracht van onze voorouders naar het kind, alsof alle celletjes in de baarmoeder waar wij in kwamen als doorgang naar deze wereld om het hardst riepen “Hier zul je niet Zelf kunnen zijn! Je zult je aan moeten gaan passen, en jouw werkelijke Zijn moeten wegstoppen, als je hier op aarde gaat leven moet je in een rol! Anders kun je hier niet bestaan. En dan wordt jouw rol jouw houvast! En daar ontstaat jouw persoonlijkheid, jouw ego.  Dan ontleen je daar jouw bestaansrecht uit. En daar begint het lijden… En binnen dit ego, dit lijden, probeer je de weg terug te vinden, naar jezelf. Je kunt daar heel ver mee komen, maar nooit helemaal, mits je beseft dat jouw hele persoonlijkheid ofwel jouw ego, eigenlijk illusie is. Terug naar de staat wie je bent, vóór je werd…..gevormd ofwel misvormd zou je kunnen zeggen. Dat is als doodgaan en opnieuw geboren worden binnen hetzelfde lichaam.

Daar gaan de Mana’s de afgelopen periode steeds over. Ik zie dan vele levend begraven kinderen, van de ouders en voorouders, zij hebben nooit echt geleefd door hun conditionering. En daaruit zijn wij geboren! Ook zie je dat mensen als ze als kind moesten overleven en al jong in een strijdersrol zaten, dat ook weer doorvoeren in het spirituele. De strijders voor het licht, en dat is dan toch weer gevangenschap.. Wanneer zijn we werkelijk vrij? Dit is niet goed of slecht, het is de grote transformatie waar we als mensheid in zitten. We zijn wakker aan het worden in een slapende wereld. Zoals Anita Moorjani vertelde, you still only see a small part of a big realm. We zijn massaal aan het ontwaken.

Terug naar Guusje, ik moedig haar aan alles te vertellen, voel zo het belang dat ze zich verder zou uiten hierover. “Guusje, als je dit vertelt, jouw waarheid, jouw beleving, en ik luister naar jou, krijgt het nog meer kracht, omdat het allemaal écht is wat jij hebt ervaren. Ik geloof jou! En ik wil het allemaal heel graag horen”.  Anita, de mama van Guusje, ondersteunde haar ook meteen , “Vertel alles maar lieve schat!”

En zo vertelt Guusje alles, over God…God die haar liet zien dat hij in allerlei vormen kan verschijnen wat voor die betreffende mens het beste paste. Guusje vertelt dat ze God ziet als een heel mooi blauwwit licht.
Terwijl ze vertelt gaat ze steeds meer stralen. Guusje vertelt ook dat ze nu altijd kan praten met hem, wanneer ze maar wil. Ze vertelt ook dat ze geholpen wordt door een hele grote lieve engel die Ariana heet. Die haar als een vriendin de weg wijst in haar leven. En Guusje vertelt ook dat ze zelf nog veel zal doen in de wereld, met wat ze nu allemaal meemaakt, en veel mensen zal helpen. 
“En” zegt Guusje, ‘”weet je waarom Marieke? Omdat Ariana zegt dat ik heel speciaal ben”.NOTE:  Later, na het samenzijn met Guusje, kwam ik er achter dat ARIANA bekend staat als de AARTSENGEL voor kinderen. Guusje wist dit niet bewust, ze wist gewoon dat deze engel die zoveel bij haar is Ariana heet.Het raakt me zo, deze pure onschuld van Guusje, ze vertelt alles recht uit haar hart.
Guusje vertelt verder…over oma, de moeder van Anita, die overleden is toen Anita nog kind was, en Guusje dus nooit heeft gekend. Ze vertelt dat oma vaak bij haar in bed zit voordat Guusje gaat slapen, om met haar te praten, en dat dit heel fijn is want oma weet dat alles wáár is, wat ik zie en hoor. En oma begrijpt me zo goed. “Laatst gaf oma me duidelijk aan dat het inderdaad allemaal echt is, mijn contact met haar, en alles wat ik zie en hoor. En toen ze, nadat we weer fijn gepraat hadden, wegging en me een bevestigend teken zou geven, zag ik haar hele afdruk waar ze gezeten had nog in mijn bed”.

Na dit mooie gesprek met Guusje, heeft ze zelf een liedje gemaakt.
 
Het liedje deelt ze graag met jou…  
 
En zo is het: Jij bent hier om te genieten en vrij om te Zijn wie je bent!
Daarna kwam Jip, de jongste dochter van m’n zus Jacobien,  met dit heerlijke liedje wat ze zelf zingt… Jip herinnert mij aan de kleine Marieke, m’n kleine ikje met al haar spirit.
 
Dank je wel Guusje, dank je wel Jip, want de boodschap hier voor ons allen vanuit deze twee kinderen is waar het echt om gaat; de verbinding die zij hebben met hun ware Zelf…. Daar waar wij zo naar op zoek zijn, ons best doen alle ballast en geconditioneerdheden los te laten, belichamen zij hun pure Zelf.

Hierbij wil ik ook bedanken de volwassenen in deze wereld die deze kinderen onderweg helpen, wat zo belangrijk en nodig is. Zoals juf Eileen, die laatst hier een Mana ontving en zo in het licht werd gezet als de grote engel die ze is, om deze kinderen te begeleiden in het onderwijs. Zo blij Eileen, dat mensen zoals jij deze baan hebben gekozen in deze wereld. Jij zorgt ervoor dat ze het lijntje met hun pure zelf behouden zelfs binnen het onderwijssysteem, Eileen, zoals de helpers je zeiden; jij bent Goud!

Lieve lezer, mocht je ook kinderen hebben en als je nog ergens in jou ervaart dat je een ‘lastig’ kind hebt, kijk er heel goed naar; Wat als dit ‘lastige deel’ nog een deel is wat je in jezelf nog niet genoeg gezien hebt en wat nog niet voldoende erkend is?

In Mana sessies gebeurt dit veel, de kinderen komen er in de energie bij terwijl de ouders Mana ontvangen, en ze vertellen luid en duidelijk wat ze werkelijk bedoelen. Onder het gedrag van ‘lastig‘ schuilt een gouden boodschap. Zij wijzen ons hier de weg. Hoe jammer dat we als ouders projecteren op onze kinderen, boos geraken, terwijl het om een ongezien stuk in JOUZELF gaat.

ODE aan de kinderen, zoveel dank dat jullie onze spiegels zijn. En zo’n grote sorry dat we dit niet altijd zo zien en afreageren op jullie. Jullie wijzen ons de weg terug naar onszelf, vanuit zoveel liefde die jullie ZIJN!

David mijn oudste zoon, volgt zijn hart in een studie over dieren waarmee hij het liefst wil werken, dat is zijn grote passie. Elk jaar als hij jarig is staat er weer een dier bovenaan zijn lijstje. Zo kwam meneer egel in huis, mevrouw schildpad, hondje Foof, de hele poezenfamilie, de tortelduifjes Pebbles en Kwebbel en ga zo maar door. Dat had ik zelf als jong meisje ook, sleepte van alles mee op mn fietsje naar de boerderij waar ik woonde, een parkiet, een hamster, Nijn konijn,  Peppie en Kokkie de cavia’s en dat bleef doorgaan tot nu mijn zoon David hetzelfde doet, zo gezellig.  Ik ben dankbaar dat mijn ouders me hierin ruimte gaven, ofwel nam ik die zelf…. Ik was nogal een rebel.

Daniel, mijn jongste zoon, is ook een mooi voorbeeld van te zijn wie je bent. Hij gaat op dit moment een ander pad dan velen, hij gaat niet regulier naar school, maar krijgt als 14 jarige thuis-Havo-onderwijs. Door zijn hooggevoeligheid liep hij vast en werd ziek, hij kon alle energieën van de vele mensen dagelijks om hem heen op school niet meer filteren. Hij had als baby al last van de onechtheid in deze wereld. Alle maskertjes; daar flipte hij van, hevige huilbuien zodra hij onder veel mensen kwam. Inclusief toen nog het masker van zijn ouders.  
Elke dag na de basisschool moest hij eerst een tijdje naar bed om bij te komen van een schooldag. Hij wilde toch proberen mee te gaan met de reguliere weg en ging door naar middelbaar onderwijs samen met zijn 2 vrienden. Met als resultaat dat hij na 3 maanden zo ziek werd dat hij bijna het ziekenhuis in moest. Daardoor is hij lang thuis gebleven om te herstellen. Hij voelde zich mislukt door de achterstand, vriendjes die wel mee konden en hij niet. Ondanks dat hij gesteund werd thuis, voelde hij zich slecht.
De volgende stap die hij moest proberen vanuit het onderwijssysteem werd speciaal onderwijs, wat al snel bleek dat dit ook niet lukte om dezelfde reden.
Daarna was de opdracht hem medicatie te geven om zijn gevoeligheid te onderdrukken, kalmering en anti-depressiva.  Dit was voor mij de grens en dit is dan ook niet gebeurd.
Uiteindelijk kwam na deze stappen te hebben moeten doorlopen, de bevrijdende boodschap. Daniel kreeg toestemming om thuisonderwijs te volgen. Want dit beslist de leerplichtambtenaar. Ik weet nog dat ik in huilen uitbarstte, de ontlading van een pittige periode met mijn superverdrietige zoon. Hier ook zeker mezelf tegen gekomen, de restanten pijn van niet mezelf hebben mogen zijn. Godzijdank, Daniel kreeg medewerking om zijn mooie Zelf te blijven.
Sinds hij dit pad bewandelt gaat het zoveel beter. Hij doet school online, lekker met poes op schoot op de bank met online docenten. Zijn juf Frans woont zelfs in Costa Rica! En 1 x per week komt er een mentor aan huis. Het gaat goed, hij lekt geen energie meer en ervaart geen druk. Voor het sociale- en bewegingsaspect gaat hij 1 x per week naar een zorgboerderij met andere kinderen die om wat voor reden ook niet mee kunnen. Zij verzorgen de dieren en doen leuke dingen op de boerderij, een hele fijne plek, SAM-en genaamd.  Een plek waar geen druk op je ligt en je vooral je Zelf mag zijn. Zo kan hij zijn wortels stevig ankeren om dit leven hier op aarde te zijn als zichzelf.
 
Adviseur voor de leerplichtambtenaar
Nu wordt hij zelfs gevraagd, door de leerplichtambtenaar, als pioniersleerling in deze vorm van onderwijs, tips te geven om dit zo goed mogelijk vorm te geven zodat dit ook andere kinderen zoals Daniel kan helpen om deze weg te bewandelen. En dat is al aan het gebeuren. Daniel wil graag als beroep mensen gaan helpen hun weg te vinden in het leven. Ik noem hem soms al de mini psycholoog, zo wijs als hij is. Daniel heeft sinds het beter met hem gaat een hele lieve vriendin, Emma. Ze brengen veel tijd door samen. Emma en Daniel spreken vanaf het begin van hun relatie Engels met elkaar. Dat is bijzonder toch? Zo soepel en vloeiend. Het is voor hen heel natuurlijk en gaat vanzelf. De boodschap die ik hierover kreeg was; zij zijn zielsverwanten, kennen elkaar al van vele levens en hebben samen een heel mooi leven als stel in Engeland gehad. (Daniel wilde toen hij klein was al een x naar Engeland). Ze zijn gewoon weer verder gegaan in dit leven samen, zo natuurlijk. Toen ik hen vroeg; “hebben jullie het gevoel dat jullie elkaar al zoveel langer kennen?”, zeiden ze beiden meteen volmondig; “JAA!” Mooi toch dit.

Wat kunnen we veel van ze leren. De kinderen van de Nieuwe Wereld.

Ik wens jou een hele mooie decembermaand toe, Fijne Kerstdagen en een Happy Nieuwjaar.  Op naar 2020….met hopelijk veel genieten, net als Guusje en de andere kinderen, spelen, zingen, lachen, dansen. Doe ’s gek en wees vooral niet te serieus! Dat alles wat in jou leeft en wil bewegen er mag zijn, dat je jouw mooie pure Zelf kunt zijn.
Jij bent het licht van de wereld
Met dank aan Ramana,  voor mij een groot voorbeeld.
Liefde,
MARIEKE
AGENDA voor de komende tijd:
SCHOOL VOOR MANA

School for MANA (=School voor Lichtwerkers)

 10 wekelijkse bijeenkomsten, nieuwe data volgen

START EEN VOLGEND TRAJECT , 10 wekelijkse bijeenkomsten, van 19.30-21.30 uur.

Dit traject zal in het najaar weer opstarten, de trajecten die nu lopen zijn VOL.

Je wordt door mij begeleid in samenwerking met de helpers en je hoger Zelf. Ik blijf me verwonderen over de prachtige en zo krachtige, liefdevolle boodschappen / healingen die ik mag doorgeven met Mana. Ik ben dankbaar dat ik in deze tijd hier op aarde ben en dat ik Mana mag geven.
Mana helpt je herinneren hoe waardevol jij bent. Mana ruimt datgene op wat daar nog voor in de weg zit.  Voorbij alle rollen, alle mechanismen en maskers , deze worden door Mana aan het licht gebracht, waardoor deze losgelaten worden.  Mana werkt zonder omwegen, to the point. Dit zorgt voor snelle en diepe healing waardoor krachtige indaling in jezelf volgt. Jij wordt jouw eigen anker in plaats van dat je jouw bestaansrecht nog ontleent aan wat voor rol of mechanisme je ooit nodig had om te overleven. Dit alles werkt weer door op het grote geheel. Dit trilt door op de familielijnen, op het collectief, moeder Aarde en de hele kosmos.
Door ons te bevrijden van bagage uit dit leven en de vorige levens kunnen we in die verworven vrijheid ten volle genieten van onze tijd hier op aarde. Dan komen we in een moeiteloze flow. Het mooie is dat we hier op aarde zijn om gewoon ons zelf te zijn, in al onze eenvoud. Dit is onze ware kracht. Dat is het meeste wat we onszelf en de ander kunnen geven. Vanuit deze Zijnstoestand creëren we vanzelf, op een hele natuurlijke manier.

Mana betekent in het Polynesisch; Grote Kracht, de heilige, bovennatuurlijke kracht die wij allen bezitten.

Mana is ook als Manna, dat ‘brood uit de hemel’ betekent in het oude testament. Mozes trok met het joodse volk door de woestijn en werd door god gevoed met manna dat uit de hemel viel. Mana is voeding voor de Ziel. Mana voelt als een heel vertrouwd deel van mezelf. Mana zorgt voor diepere verbinding met jezelf waardoor eigenliefde groeit. Dit helpt jou om nog meer in jouw kracht te komen. Jouw authentieke, kwetsbare zelf kunnen zijn, met een open hart, is de grootste kracht die er is. Je zult Mana van mij ontvangen, waar ik als instrument fungeer tussen jou en jouw hoogste Zelf in samenwerking met jouw beschermengel, met de verlichte meesters en andere liefdevolle helpers uit het licht. De Mana geeft precies aan waar je staat op je aardse reis, waar je je naar toe begeeft, jouw levensdoel, de blokkades die nog uitgewerkt dienen te worden, waar je nog belast bent door bagage uit je familie.

Mana verbindt je vooral weer met wie jij in essentie bent. School voor MANA zorgt voor een enorme groei en bewustzijnsverruiming, verhoging van jouw trilling.

Je zult ook gaan ervaren hoe het is om zelf Mana te geven. Er is geen vast programma bij de School for Mana omdat alles geleid wordt. De Mana geeft precies aan wat nodig is, voor jou en voor de groep. De groep ontstaat dan ook altijd precies zoals het moet zijn, in de juiste samenstelling van aanwezigen. Ook ingezet worden Bronstoelen en het Kristalbed. Je hoeft geen vooropleiding of iets dergelijks te hebben om deel te nemen aan de School voor Mana. Iedereen is welkom hier.

DATA:  nieuwe data volgen
Voor info en aanmelden mail  manamarieke@gmail.com

Prijs: 350,- euro voor alle tien bijeenkomsten.
Locatie: Volgt

MARIA MAGDALENA-RETREAT, DE VERBINDING MET HET GODDELIJKE VROUWELIJKE
KUUROORD DE SCHOUW, 18 t/m 20 september 2020

= Vol!

Maria Magdalena…zij die de onwetenden doorziet.. Maria Magdalena bracht het op, om iedere onbewuste mens de weg te wijzen naar Liefde.Ze nam hun pijn op in het Hart van de Godin, in haar eigen Liefdesveld. In plaats van hun eigen leegte, vijandigheid en afwezigheid van Liefde, zagen mensen in haar ogen hun eigen Goddelijkheid gespiegeld. Door haar ogen konden zij de waarheid zien over zichzelf. Hoe groots en hoe helend is dat…
Je bent van HARTE uitgenodigd voor een, voor mij heel speciaal weekend in kuuroord de Schouw, door mij begeleid, in verbinding met de energie van Maria Magdalena.
Sinds korte tijd spreekt Maria Magdalena soms door me heen…wat tot nu toe steeds zorgt voor tranen van ontroering, omdat er zoveel ‘hoge’ pure liefde door me heen stroomt. Haar aanwezigheid is de belichaamde herinnering aan ‘thuis’.
Het is nog heel pril, maar ze gaf aan dat ik het mag uitdragen in een weekend in de Schouw met een groep mensen die zich daartoe geroepen voelen hier deel van uit te maken. En het geeft me een heel blij en nederig gevoel dit nu echt en voor het eerst, aan te kondigen.

JE ONTVANGT HIER HELING DOOR DE STERKSTE KRACHT DIE ER IS… PURE LIEFDE.

Vanuit het Goddelijke Vrouwelijke, vanuit de pure liefde mag datgene wat jou belast en weghoudt van vrijheid en liefde, oplossen.  Dit zorgt ervoor dat jij jouw ware Zelf kunt belichamen hier op aarde.  Je komt in je natuurlijke staat van Zijn….Ook wel genoemd SAMADHI.. WIE JE BENT, VÓÓR JE WERD…
Er wordt tijdens deze Retreat een krachtig energetisch veld gecreëerd, waar de verbinding met Maria Magdalena plaats kan vinden, zodat zij door me heen kan spreken en stromen met haar boodschap van waarheid en liefde die ieder aanwezig ten diepst aan zal raken.
Het is één grote samenwerking die, van het begin tot het eind, volledig geleid wordt vanuit de verbinding met Maria Magdalena. Er is dan ook geen vast programma.
Deze speciale Retreat is zowel voor mannen als vrouwen. We zijn allen verbonden met het goddelijke vrouwelijke, en zeker ook de mannelijke energie die in ons allen vaak juist nog te sterk aanwezig is, heeft dit zo nodig. De terugkeer naar zachtheid voor ons Zelf.
Het is mogelijk dat je tijdens dit weekend persoonlijke Mana ontvangt, ook dit wordt geleid. Zie https://www.dehelendereisindepraktijk.nl/mana/
Je kunt tijdens dit weekend meerdere Kristalbed sessies ontvangen. Zie  https://www.dehelendereisindepraktijk.nl/kristalbed-entitiesoflight/
Je zult tijdens deze Retreat een Heilig- Bronbad- ritueel ontvangen, in verbinding met de energie van Maria Magdalena, het goddelijke vrouwelijke, als een Inwijding: Jouw eigen hereniging met de Bron.
Omdat we in zulke hoge trilling zijn is het belangrijk goed verbonden te blijven met je lichaam. Daarom zal het lichaam tijdens dit weekend ook de nodige aandacht krijgen.

Kuuroord de Schouw is een plek waar al vele wonderlijke processen en healingen tijdens de weekend Retreats plaats mogen vinden, en waar de helpers uit het licht altijd sterk voelbaar en soms zelfs zichtbaar bij aanwezig zijn. Ieder ontvangt maximaal, je zult er nooit zómaar bij zijn.  Wat er tijdens dit weekend gebeurt is bijna niet uit te leggen omdat er zoveel wonderlijks en moois plaatsvindt waar woorden te kort schieten. Ik voel me altijd heel blij als ik hier weer binnenstap en de eer heb er met een prachtige groep mensen een transformerend weekend door te brengen.
Kuuroord de Schouw is een helende plek op zich.  De inrichting van Schouw is met zoveel liefdevolle aandacht gecreëerd, met lemen muren, vele kristallen en natuurlijke elementen, er hangt een zalige rustgevende sfeer.  Met de kapel als serene groepsruimte, vele stijlvolle slaapkamers, mooie tuin en buiten zwembad, verwarmd energetisch Bronbad, Sauna, Infrarood, een relax- en eetkamerruimte met zachte plofbanken, fijne zitjes en open haard, een winkel met spirituele hebbedingetjes en natuurvoeding, diverse massagecabines en zonnebank is het een weldaad hier te zijn.

Datum: 18 september vanaf 18.00 uur tm zondag 20 september 16.00 uur. Locatie: Kuuroord de Schouw, Donkere weg 1, Noordgouwe, Zeeland
Totaalprijs inclusief ALLES (slapen, eten, drinken, gebruik van alle faciliteiten van het kuuroord, onbeperkt gebruik van de kristalbedden en alle sessies):  495.- euro p.p

Note: Er zijn beperkte plekken dus reserveer tijdig als je voelt dat je hierbij wilt zijn. De ervaring is dat het snel volgeboekt is. Voor info en reserveren,  mail  manamarieke@gmail.com
 
10 DAAGSE RETREAT SAN- BLAS, PANAMA
Terug naar de oorsprong. Thuiskomen…om te Zijn wie jij in wezen Bent.
5 tm 15 februari 2021, let wél, geen 2020 maar 2021!
 
Met blijdschap kondig ik deze nieuwe en hele speciale 10- daagse Retreat aan, in de eenvoud van puur ZIJN.

Alles wat je nog weghoudt van je pure Zelf te zijn zul je mogen transformeren tijdens deze ZIJNS-RETREAT in dit paradijsje op Moeder Aarde.

Laatst vroeg iemand, waarom zijn je reizen soms zo ver weg? Wat hier de boodschap is, is dat bepaalde plekken op aarde ankerpunten zijn voor energie. Het heeft te maken met het lichtwerk wat we daar doen, en dat er dan juist door zo intensief lichtwerk te doen op die plek, er een sterke input is in het Aarde-grid. Naar waar en wanneer deze reizen zijn, wordt geleid, en de groep die hiervoor samenkomt heeft (onbewust) de afspraak dit samen te doen.
 
Daarnaast is het voor mij echt genieten om met een mooie groep mensen op reis te gaan, zowel in de wereld als in zichzelf.
Deze reis wordt begeleid door mezelf in samenwerking met een superteam. Mijn zus Jacobien sprong een gat in de lucht om deze reis mee te gaan maken, naar de indianen, een droom die voor haar uitkomt.

We zullen verblijven op San Blas, ofwel Kuna Yala genoemd, wat betekent ’land van Kuna’. Dit zijn de pure, ongerepte indianen-eilanden bij Panama, pareltjes in de Caribean. San Blas, een gebied van 378 bounty-eilandjes, sommigen bewoond door Kuna Indianen; een indianenstam die nog geheel volgens zijn oude tradities leeft.

De Kuna’s leiden een autonoom bestaan in Panama. Hun leider, de Sahila, is zowel hun politieke als spirituele leider. De inheemse indianen leven al jaren vooral van de ruilhandel in kokosnoten. De indianen leiden hier een basic bestaan, ze verplaatsen zich in houten kano’s, wonen in rieten huisjes met daken van palmbladeren, waar zij slapen in traditionele hangmatten. De Kuna indianen versieren zich met kralen om armen en benen en dragen kleurrijke kleding.
Hier overnachten we in traditionele indianenhuisjes op één van de eilandjes, waar je heerlijk kunt relaxen in de schaduw van metershoge palmbomen, zwemmen in een kristalheldere zee en nippen van vers kokoswater uit een kokosnoot. Voor even zul je leven op je eigen onbewoonde privé eiland.
 
Dit zijn de huisjes waarin we overnachten, enkelen op palen boven de oceaan, en enkelen op het strand. Je hebt een eigen douche en toilet in je huisje. Je loopt in een paar minuten het hele eiland rond. Telefoons hebben geen bereik, Wifi bestaat hier niet. Je vindt op San Blas geen hotels, geen auto’s, alles is eenvoud. Het hele eilandje is voor ons gereserveerd als groep.
DIT IS EEN RETREAT IN VOLLE OVERGAVE AAN HET ZIJN
We zullen luieren in de zon en zeesterren tellen in het water. We kunnen snorkelen boven kleurrijke koraalriffen en roggen uit het water zien springen. En met geluk zelfs dolfijnen. Iedereen is hier relaxt, niks hoeft, alles mag. In de avonden kunnen we genieten van een feestmaal, vooral verse vis, bereid door de Kuna indianen, waarna we genieten van de zonsondergang. Dit is op de San Blas eilanden spectaculair, de lucht kleurt paars/oranje boven het kalme water. Het continue geluid van de zee en samen ZIJN onder een heldere sterrenhemel, op dit Kuna Yala paradijsje op Aarde.
Impressie San Blas, Guna Yala of the San Blas Islands
Je zult tijdens deze reis meerdere sessies ontvangen, in de groep en Mana individueel. Je zult maximaal ontvangen waar jij voor komt. Dit alles wordt geleid in samenwerking met de spirits. Er is tevoren geen programma, alles wordt geleid en ontstaat in het moment. Op deze plek zal zeker ook de energie van de indianen zeer aanwezig zijn. In alle eenvoud terug naar de eenvoud in je Zelf. PUUR JIJ!

Maaltijden worden 3x per dag voor ons bereid door de Kuna indianen. Dit zal vooral verse vis zijn. En kokosnoten… Het is wel mogelijk verzoekjes in te dienen, al is dit beperkt, zijn ze niet bekend met diëten. En de supermarkt is daar niet om de hoek!

We zullen ook bijna dagelijks een excursie maken naar diverse nabij gelegen eilandjes, om de indianendorpjes te bezoeken en mooie snorkelplekken en mangroves. Dit alles gebeurt over het water, per boot.
We vliegen naar Panama city, en vanaf daar met 2 kleine vliegtuigjes door naar de San Blas eilanden. Het bijzondere is dat dit onlangs door een Mana sessie met Ramphy en zijn vrouw Eefke spontaan ontstond. Ramphy is een oud collega van mijn baan bij KLM én is vlieger, en bood aan dit voor ons te regelen. Zij zullen tijdens deze Retreat er samen ook bij zijn in de groep, dank Ramphy en Eefke, echt super!

Vanaf het vliegveld-eilandje, waar we zullen landen in San Blas, worden we met een boot naar ons Retreat-eilandje gebracht. Dat is max een half uurtje varen, waar het hele eilandje privé voor ons is als groep. Zie hierboven de foto met het vliegtuigje waar we mee zullen vliegen naar de eilanden en de start / landingsbaan op het vliegveld-eilandje. Alleen al de reis ernaartoe is een unieke ervaring. Het betekent wel dat je niet veel bagage dan het hoognodige mee kunt nemen. Er is een max gewicht voor deze vliegtuigjes.

Echt back to basic!
De prijs van het verblijf daar, inclusief alle maaltijden en drankjes, alle sessies groeps- en individueel, alle excursies, boottochtjes. Inclusief de retourvlucht van Panama City naar San Blas, is 2195,- euro pp

Het enige wat hier nog bij komt is de vlucht naar Panama City vanuit Amsterdam of Brussel. We zijn hier nog mee bezig om een zo gunstig mogelijke prijs voor het vliegticket te vinden. Het kan zijn dat door de heen en terug reis je een dag eerder vertrekt of later thuis bent dan 5 en 15 februari.
De  plekken zijn beperkt, vol=vol
SEE YOU IN SAN BLAS, WAAR IK MET JE WIL DANSEN AAN ZEE MET ONZE BLOTE VOETEN IN HET ZAND. 

XXX  MARIEKE

Vragen over deze reis? Mail me gerust. Weet dat alle reizen tot nu toe in 1 weekend vol waren, dus wacht niet als je de YES voelt in jezelf.
Wat ook heel leuk is…Retreat naar het magische Sardinië, met Paul en Lilian:
Van 28 april tot 5 mei 2020, is het heerlijk vertoeven op dit zinderende mystieke eiland.
 
Chillen op het strand, maar ook in de avond dansen, en samen gesprekken voeren. Lachen, vrij zijn, jezelf zijn. Tel daar de intense healings van Paul en zijn Lichtvrienden bij, en het wordt de mooiste tijd van je leven. We laten ons optillen naar de hogere regionen van lichtheid. We scheppen een openheid waardoor we ons steeds meer de Bron gaan herinneren.

Hoe zou het zijn om een week helemaal te leven zoals het bedoeld is? Meer informatie: info@jijbenteenwonder.nl

Note: Bij deze Sardinie-reis ben ik er zelf niet bij, deze uitnodiging is met liefde namens Paul en Lilian!
 
In het zonnetje…
Anita Alleman, moeder van Guusje
Hoi! Mijn naam is Anita Alleman en ik woon samen met mijn dochter Guusje in Bergen op Zoom.Sinds 2012 geef ik Guasha therapie wat ik met veel plezier doe. Guasha is een ‘schraap’ therapie die werkt op de meridianen en reflexzones. Het is een heel oude techniek uit China en valt officieel onder de TCM.

De essentie van Guasha is het opruimen van afvalstoffen uit het lichaam zodat je weer gaat stromen. Ook geef ik intuïtieve massages en kruidenstempelmassages die heerlijk ontspannen, echt een weldaad en cadeau aan  jezelf. Ik houd ervan om zachte massages te geven omdat juist in de zachte aanraking veel gebeurt.  Ben je nieuwsgierig geworden? Met mij contacten kan via: 0612606599 of santaiguashalucia@gmail.com of alleman.annita@gmail.com. Je bent WELKOM! 
Toegevoegd een prachtige ervaring van Anita met haar dochter Guusje
zondag 3 november 2019
18:25

Massage Guusje

Eind van de middag geef ik Guusje een massage, gewoon een heel zachte ontspanningsmassage met warme olie en leg een warme kruik bij haar voeten. Ik heb haar wel vaker gemasseerd en meestal doe ik dit als ik merk dat ze slecht geaard is om haar beter in haar lichaam te krijgen(!), zo was het vandaag ook de bedoeling. Op het ritme van een heerlijk ontspanningsmuziekje komen we in een bubbel en genieten we allebei.
Als Guusje nadat ik haar rug heb gemasseerd op haar buik ligt voor haar hoofdmassage, ligt ze met haar beiden handen naast haar hoofd en lijkt ze even ‘helemaal’ van de wereld.
Nog op de massagetafel kijkt ze me aan met ’n blik die ze altijd heeft wanneer ze iets wil vertellen maar hiervoor een drempeltje over moet.  “Ik vertel ’t straks wel” zegt ze, terwijl ik begin met opruimen. Eenmaal beneden op de bank aan een boterham zegt ze: “Ik heb nog nooit zo’n lekkere massage gehad”. “Echt? dat vind ik lief dat je dat zegt”. “Vond je het echt een fijne massage?”

Toen vertelde Guusje wat ze had ervaren. Terwijl ik haar schouders masseerde voelde ze dat ook haar tenen gemasseerd werden. “Ja, dat komt door de meridianen die heel je lichaam doorgaan, probeer ik uit te leggen.  “Nee mama, dat snap ik maar het was geen gekriebel of zo, mijn voeten werden gemasseerd, ook toen jij met twee handen aan een schouder masseerde werd mijn andere ook gemasseerd. En…Ik ben boven geweest”.  “Oké, hoe bedoel je boven?” “Nou, ik heb mezelf zien liggen en gezien dat jij mij masseerde. En ik zag ook wat schimmen die hielpen”. “Wauw, dat is wel bijzonder”. Ondanks dat ik weet dat Guusje dit soort ervaringen vaker heeft gehad, heb ik nooit eerder gehoord dat ze zichzelf van bovenaf heeft gezien op hetzelfde moment. “Hoe was dat voor je?, wat vond je ervan?”   
“Toen ik op mijn rug lag met mijn handen omhoog zag ik een groot wit licht, en twee handen straalden naar mijn handen en hieruit kwam puur licht en toen ik naar haar gezicht keek zag ik dat het Ariana was, de koningin van de Engelen. Ik zag haar niet met mijn ogen maar met mijn derde oog zeg maar”.

Ik werd helemaal warm toen ik dit hoorde, want ik was me ervan bewust dat toen ze inderdaad met haar handjes naast haar hoofd lag, ik naar haar gezicht had gekeken en ze helemaal in de overgave was geweest!  “En Ik zag een soort schimmen, er waren er wel vier of zo..
“Dus ik heb behoorlijk hulp gehad he?  Wat mooi Guusje”.
 
Lieve groet, Anita
PS..
Retreat naar Bali = Hier zijn onverwacht 2 plekken vrijgekomen!

Retreat naar de Azoren = VOL
De Super-Intensive Retreat in kuuroord de Schouw van 17 t/m 19 januari =  VOL
De Maria Magdalena Retreat in kuuroord de Schouw vrijdag 22 januari vanaf 18.00 uur t/m zondag 24 januari 2021 =  een nieuwe retreat met nog plekken vrij.
De School voor Mana maart 2020 nog 3 plekken vrij.
Met liefde, 
 Marieke