Nieuws van Marieke in april 2020

wederopstanding de helende reis in de praktijk
De wederopstanding…de Heilige geest…het begin van de nieuwe wereld
Hoe is het met jou, nu de wereld om ons heen wordt stil gelegd en we nog meer kunnen verstillen in ons zelf…? Kun je in de rust blijven, of wordt er flink aan je getrokken door de storm die over de wereld gaat? Ik hoop van harte het eerste. Al wordt natuurlijk door die storm datgene zichtbaar gemaakt wat nog aandacht nodig heeft. En mogen we hier met heel veel liefde naar kijken.
 
Deze tijd voelt als een soort examentijd… waar we nog zoveel kunnen leren over ons Zelf. Waar ligt jouw focus, kun je de keuze maken om steeds weer naar je eigen licht te gaan, ofwel naar jezelf?  De wereld zit in de greep van een virus, wat collectieve velden van angst veroorzaakt. Maar… als je thuis bent in jezelf, dan hoeft dit jou niet in de greep te hebben.  Als de zon die ook achter de wolken altijd onverstoorbaar schijnt. Het is niet de externe wereld die jouw interne wereld bepaalt… waardoor er altijd afhankelijkheid is. Het is jouw interne wereld die jouw externe wereld vormgeeft.

Vandaag is het een bijzondere dag, 04-04-2020, het 4-4-4 Portaal.
Deze energie zorgt voor een krachtige trillingsverhoging die van binnenuit in ons doortrilt, en de hele maand april zal doorwerken.  Dit zorgt voor een soort detox van alles wat nog een schaduw werpt over de verbinding met je Goddelijke zelf.   Dit geeft ons de kans dieper verbonden te raken met ons hart, en meer dan ooit onze heelheid en grootsheid te belichamen. 

Binnenkort is het 12 april; Eerste Paasdag, de dag van de wederopstanding. Met Pasen is Jezus opgestaan uit de dood. Vanuit deze verschijning vroeg hij zijn apostelen naar Jeruzalem te gaan om zijn boodschap van liefde en waarheid te verspreiden, waarbij zij de kracht zouden ontvangen van de Heilige Geest.  Hij vroeg hen vertrouwen te hebben en in overgave te zijn. En zo gebeurde het ook. In Jeruzalem waar zij flink onder vuur stonden, ontvingen zij de goddelijke kracht die in hen neerdaalde, ofwel de ware verbinding met hun Goddelijke Zelf.

Uw wil geschiede, niet mijn wil maar uw wil, van God, vanuit de verbinding met onze Goddelijke Zelf, geschiede.

Vertrouwen en overgave zijn in deze tijd zo belangrijk, daar worden we nu zo op getest.

En… je kunt niet slagen of zakken voor dit examen, je krijgt steeds opnieuw een herkansing. Met vallen en opstaan. Als een kind wat leert lopen… in de nieuwe wereld.
Ruim 2000 jaar later zijn we op het punt gekomen vorm te gaan geven aan het leven vanuit onze Goddelijke Zelf. Dat kan vele vragen oproepen. Want, hoe ziet dat er dan uit voor ons? Behoud ik dan m’n huidige huis, m’n zelfde baan, zal ik genoeg geld hebben, hoe moet het met de toekomst van m’n kinderen, enzovoort?
Die antwoorden zijn er nog niet. En dat kan zeer beangstigend zijn.  Maar… hoe meer we thuis zijn in ons Zelf, dan komt de vorm daar vanzelf bij. Alleen waren we gewend houvast te halen uit vormen. We ervaren nu dat dit ons ontnomen kan worden… in deze tijd mede door de Corona. Deze haalt de restant programmeringen en conditioneringen uit de diepste kelderlagen in ons omhoog, waar generaties en zelfs collectieven lang, en dus eeuwenlang houvast en bestaansrecht uit werd gehaald.

Corona betekent kroon… De kroonchakra die de verbinding vormt met onze Goddelijke Zelf. Jezus, in het Hebreeuws Yeshua, die dit belichaamde op aarde… Draag je zijn doornen krans die hem werd opgelegd, of draag je de Goddelijke kroon?  We hoeven ons zelf niet meer te kruisigen en hieronder te lijden. We zijn wakker, we weten het allemaal. We hebben zoveel incarnaties gehad hier op aarde, zoveel rollen gespeeld. Voorbij de externe omstandigheden hier te kunnen zijn als onze ware Zelf, is vrijheid. De ‘schijn’houvasten zijn ontmaskerd, die we zolang nodig hadden om te overleven en we niet beter wisten (zie mijn vorige nieuwsbrief).

Jij kunt nu een anker zijn voor jezelf.

En door je natuurlijke staat van zijn, straal je dit vanzelf uit naar de wereld om je heen.  

Hierin vormen we samen, als een stevig fundament, de ankers van de nieuwe wereld.
Het kan zijn dat er, nu in deze tijd, vele levens omver worden gegooid wat niet niks is. Het kan zijn dat je hele toekomst anders wordt dan wat jij voor ogen had en dat je niets meer zeker hebt. Er wordt je nu gevraagd toch mee te bewegen in deze. In vertrouwen en overgave. Met de reden dat er mogelijk een heel nieuw leven op je ligt te wachten, om écht geleefd te worden.Terwijl je ego/mind misschien wel heel hard roept: “NEE!” en doodsbang is voor… ja voor wat eigenlijk? Om echt te gaan leven?  Heel veel liefde naar alle angstdelen die we nu zelf kunnen omarmen zodat ze kalmeren. Niet vastgrijpen aan emoties of ze juist vermijden, maar ze als waves door je heen laten gaan, ze zijn niet wie je bent. Zo blijf je verbonden met jezelf in het Nu.              

Het is juist zo belangrijk dat als er emoties zijn, deze door je heen te laten gaan. De situatie in deze tijd helpt ons met de bevrijding van oude angstdelen die nu omhoogkomen en waar we nog onbewust van waren omdat ze zo diep weggestopt zaten en/of overruled werden door de mind. Deze kunnen daardoor transformeren en ze helpen ons juist om de weg vrij te maken naar de verbinding met onze Goddelijke Zelf. Vanuit de afbraak van het oude in ons en de daarmee gepaarde chaos, kan er pas het nieuwe ontstaan.  Als je dit beseft, dan kun je makkelijker meebewegen, in overgave zijn met datgene wat nu in de wereld en vooral in jezelf gebeurt.

Dit alles gebeurt op het persoonlijke vlak maar ook in het groot, wereldwijd. Er zijn wereldse complottheorieën die flink verspreid worden, over machtsmisbruik wat op grote schaal aan het licht wordt gebracht. Het is natuurlijk niet verkeerd om je hiervan bewust te zijn. Maar eigenlijk is het niet van belang hoe, in het scenario waarin we verkeren, het virus er is gekomen. Waar het wel om gaat is hoe we er zelf mee omgaan. Ook hier geldt hetzelfde; durf je jouw diepste angst, woede, twijfel, pijn, onzekerheid en machteloosheid toe te laten en te erkennen? Of probeer je die nog steeds van je af te schuiven door een vijand buiten jezelf te zoeken en hiertegen te strijden, wat nog even hard de dualiteit blijft versterken.  

Ik moet nu denken aan de woorden van Gandhi, zonder enige strijd en vanuit zoveel liefdeskracht; ‘Laat liefde en waarheid zegevieren’.   
Tijdens Mana sessies laten zich in deze tijd opvallend vaak Yeshua en ook Maria Magdalena zien en horen. Ook het beeld dat hij gekruisigd werd door hen die geloofden in een God buiten zichzelf. Ze konden niet zien dat hij zijn Goddelijke Zelf belichaamde, welke ook zij in zich droegen. Zij waren geïdentificeerd met hun rol, hun ego-aanwezigheid. Zonder hierover te spreken van goed of slecht. Wél van onbewustheid.
Door hun onbewustheid ontkenden zij hun eigen goddelijkheid. En daarmee komt van hem steeds de boodschap; Weet wie je bent, zie wie je bent, erken je ware Zelf. Wees thuis in jezelf ongeacht wat er buiten je gebeurt, richt je naar binnen op de enige echte waarheid. Jij, die bent wie je bent. Je Goddelijke Zelf. Hierin zijn we allen één.
De mens heeft zijn Goddelijke Zelf eeuwenlang ontkend waardoor er de illusie is ontstaan van afgescheidenheid. Hierdoor ontstonden oorlogen, hebzucht, wraak, veroordeling, misbruik, macht en onderdrukking, tevens de grote angst voor dood.
 
Mijn eerste Mana-op-afstand, die ik tegenwoordig ook geef, en mocht geven aan Bas, (dank Bas voor het aandringen!) ging terug naar de tweede wereldoorlog. Via de vaderlijn en zijn overleden opa werd dit zichtbaar gemaakt. Hier waren duidelijk nog bepaalde gevolgen in het leven van Bas aanwezig, die hem belastten en die hij kon doorzien en loslaten. Ook tijdens deze Mana verscheen Yeshua die liet zien dat deze oorlog ook nog een gevolg is geweest van de kruisiging, wat mede door Bas zijn innerlijk werk verder wordt uitgezuiverd. Hierdoor kon er ook voor Bas een wederopstanding zijn en is hij vrij om te zijn wie hij is. Duidelijk was, dat wat Bas hierin heeft uitgewerkt, doorwerking heeft op zijn familielijnen en in het collectieve veld. Dit geldt voor ons allemaal, met ieder zijn- of haar eigen verleden en verhaal waar het licht wordt aangezet, pijn wordt geheeld, oude programmeringen en conditioneringen ontmaskerd worden en geen kracht meer hebben.

 Zo komen we tevens uit het verhaal. Wat een rust voor ons denkhoofd, wat een verstilling!

Jij bent ik, en ik ben Jij. Daarin zijn we één. 

Werkelijk niemand uitgezonderd. Dan bestaat er geen afgescheidenheid en dus ook geen eenzaamheid.

Dat is de illusie die werd gecreëerd door de rollen waar we zolang in vastzaten
.
Tijdens de Mana sessies verschijnen er regelmatig overledenen, zoals ouders en grootouders, die vaak de boodschap geven waarin ze zeggen: “LEEF! Dat heb ik nooit echt gedaan!” Dan laten ‘de helpers’ zien met de krachtige boodschap ‘Niets is wat het lijkt’ dat de rol die zij ‘speelden’ in jouw leven zoals jij ze hebt gekend, totaal niet was wie zij werkelijk zijn. Je hebt dus mogelijk geleden onder een rol, een programmering, terwijl zij nooit doorhadden dat zij zich hadden geïdentificeerd met die rol.  Velen die sterven hier op aarde, worden na hun fysieke dood juist wakker en beginnen dan met leven. Hoe gek dit ook klinkt. Je zou nu kunnen zeggen: “Oh, wat erg!” Maar daarin vertellen ze ons dat zij juist door die conditionering niet echt geleden hebben. De conditionering was als een deksel op hun pijn. Bijvoorbeeld, iemand die bestaansrecht haalt door er altijd voor de ander te zijn; zolang dit programma draait voelt diegene niet de diepe onderliggende pijn van waardeloosheid. Zodra dit programma ontmaskerd wordt kan de diepe pijn vrijkomen en wegstromen uit het lichaam, waardoor we tijdelijk leegte ervaren. Deze wordt dan al snel gevuld met… jouw ziel, je Goddelijke Zelf!

Dit bovenstaande kunnen wij prima aan, omdat we al zolang bewust bezig zijn met onze kelders op te ruimen en niet meteen omvallen wanneer de conditionering losgelaten wordt. Onze voorouders kunnen dit niet, zij zouden wel omgevallen zijn, omdat ze niet bewust waren en daar bestaansrecht uit haalden, net zoals zij dit steeds maar weer herhalend als voorbeeld hebben gehad via hun ouderlijnen. Zo begrijpelijk. Dus zielig is het niet echt, …zie het alsof ze slaapwandelen hier op aarde. Daarin lijden zij niet echt. Regelmatig word ik in Mana hiermee verbonden, en dan voel ik niets, alsof ik geen lichaam heb. Ondanks dat hebben ze toch hun waardevolle aandeel geleverd in deze transformatie.

Het mooie kinderprentenboekje ‘Een gesprekje met God, de kleine ziel en de zon’ beschrijft dit zo helder. Twee zielen die naar de Aarde gaan, de ene wil vergeving ervaren, waarop de ander zegt: “Dan zal ik jou zoiets ergs aandoen dat jij de kans krijgt mij te vergeven. Maar vergeet niet dat ik dit uit liefde doe, zodat jij vergevingsgezindheid kunt ervaren. En vergeet niet wie ik werkelijk ben, ik ben hetzelfde licht als jij, maar ik zal zo de verdichting in moeten gaan dat ik niet meer zal weten wie ik ben.” En zo gingen ze samen naar de Aarde…

Wij zouden dit ons herinneren, tijdens deze incarnatie als kind van onze ouders, in deze tijd, deze wereld waarin we leven, en er wel te zijn als ons Zelf. Het grote ontwaken. En als we dit toch neigen te vergeten helpen onze kinderen of andere mensen om ons heen ons hier wel aan te herinneren door precies datgene te spiegelen wat in ons nog aandacht nodig heeft, totdat we aangekomen zijn.

Na deze wedergeboorte treedt er een fase op van ‘stage lopen met je Zelf’. Ervaren hoe het is om als jezelf, binnen hetzelfde lichaam, in deze wereld te zijn. Dan bewandel je het pad van jouw ziel en ontstaat de vorm van jouw nieuwe leven vanzelf.
 
Laatst verscheen tijdens een Mana sessie Rachel, samen met haar moeder Norine. Twee superlieve mensen die ik heb mogen kennen. Rachel is totaal onverwacht overleden kort na haar moeder. Rachel was nog heel jong toen ze stierf. Ze was toen zo bezig met het zoeken naar een nieuwe baan, waarin ze het liefste anderen wilde helpen om vanuit hart en ziel te leven. Dit heeft ze op een heel andere plek gevonden, wat ze toen op aarde nooit had kunnen bedenken dat dit op haar lag te wachten; Vanuit daar waar ze nu is, haar zielswerk te doen. Ze waren zo levendig aanwezig, met zoveel levensvreugde, en dit was ook hun boodschap voor deze sessie.

 Zojuist kreeg ik een hele mooie mail van Claudia, zij was één van de deelnemers in het Maria Magdalena weekend in februari. Maria Magdalena die ons allen hielp herinneren dat haar energie, de goddelijke vrouwelijke energie, in ieder van ons IS. Tijdens dat weekend werd Claudia zich bewust dat de pijn en het verdriet die ze in zich droeg van haar moeder, en niet van haarzelf was en werd ze herinnerd aan de engel op aarde die zij IS. Haar moeder is stervende. Claudia is zo dankbaar om er met onvoorwaardelijke liefde voor haar moeder te kunnen zijn. Deze liefde overstijgt de moeder/ dochter rol. Claudia haar broer is op 25 jarige leeftijd overleden. Claudia kon haar moeder vertellen dat ze voelde dat haar zoon, dus Claudia’s broer, al met open armen op haar staat te wachten om zijn moeder thuis te verwelkomen. Zonder dat ik dit van haar wist kwam meteen het beeld op met een groot liefdesgevoel van haar broer die met open armen klaar staat voor zijn moeder. En tegelijkertijd kwam er zoveel blijdschap en liefde vrij vanuit haar broer dat deze boodschap tot twee keer toe bij zijn moeder werd bezorgd, zodat zij meer in overgave kan zijn om haar lichaam los te laten.
De sluiers worden steeds dunner, omdat we zelf hier op aarde aan het thuiskomen zijn. En dan krijgt het woord ‘dood’ een hele andere betekenis ofwel gaat de lading eraf.

Op de valreep van het verzenden van deze nieuwsbrief ontvang ik net haar bericht: ‘Mijn allerliefste mam is zojuist gestorven, en mijn broer heeft haar in zijn armen gesloten in de hemel…’

Claudia hoopt hiermee met al haar liefde troost te geven aan mensen die het moeilijk hebben met het verlies van dierbaren.

Vergeten te zijn wie je werkelijk bent, is als een dode op aarde te zijn. Er zijn mensen die dan soms zelfs ook dood willen, wat eigenlijk best begrijpelijk is.

Je herinneren wie je bent en dit te belichamen, is als opnieuw geboren worden.

Alles wat er in je leven voorbijkomt is tijdelijk en zal dus ook weer verdwijnen. Dit gaat voorbij al je incarnaties.  

Je ware zelf komt nooit voorbij en verdwijnt nooit. Dat is onmogelijk. Die IS.
verbinding de helende reis in de praktijk
In de ware verbinding met ons Zelf zijn we allen verbonden met elkaar,

en zal de nieuwe wereld vast en zeker een hele mooie vorm gaan krijgen.
Mijn lieve zus Jacobien kwam in deze periode onlangs in een prachtig proces.  Een oude programmering in haar diende zich even heftig aan. “Ik wil het voor iedereen goed doen en daardoor doe ik het nooit goed genoeg en hierdoor voel ik me dan weer schuldig naar iedereen en moet ik het nog beter doen.” Een gebed zonder eind, herkenbaar? Ze herkende al snel dat ze maar één iemand in de steek liet, en dat was zichzelf. Ze kwam bij diep verdriet, van alle keren dat ze zichzelf in de steek had gelaten, wat alle ruimte kreeg in haar. En daarin kreeg ze nog meer verbinding met… haar Goddelijke Zelf. Waardoor ze nu in vrijheid een keuze kan maken of ze er op bepaalde momenten wel of niet voor de ander wil zijn. In vrijheid. En niet vanuit de oude programmering dat ze het goed moest doen voor iedereen.
En in die verdiepte verbinding met zichzelf zag ze Yeshua en Maria Magdalena, en kreeg ze een heldere boodschap. Zo mooi.

Ze werd gevraagd deze boodschap op te schrijven, en deze leest ze hier voor.
Deze boodschap geldt voor ons allemaal; klik op de buttons om ze in 4 delen te beluisteren:

 
En hieronder de boodschap specifiek over schuldgevoel… als jij je schuldig voelt naar de ander, voel je je eigenlijk schuldig naar jezelf… net als wat Jacobien tegenkwam… Het schuldgevoel dat je jezelf zo vaak in de steek hebt gelaten. Dan kun je spreken over jezelf vergeven. Maar het vergeven is vanuit het oude christendom nogal geforceerd geweest. Als je vindt dat je anderen moet vergeven is dat eigenlijk een spiegel van dat je jezelf mag vergeven dat jij jezelf in de steek gelaten hebt. En als je begint met jezelf te vergeven kun je vanzelf de ander gemakkelijker vergeven, dan hoeft dit niet geforceerd te gebeuren om zelf vrij te komen. Dit was eigenlijk een projectie van het schuldgevoel naar jezelf.

Als je onderstaande luistert, luister alsof deze voor jou is…  
Deze overstijgt beperkte gedachte van goed of fout, vanuit dualiteit.  

Eenmaal wakker uit de rol hoeven we niets te doen en zijn we helemaal goed zoals we zijn:

 
Mukti & Band Don’t take Shape
Dit lied past mooi bij dit alles: ‘Don’t take shape…’  Dit gaat over dat we ons niet meer identificeren met onze rollen en conditioneringen, met de vorm waarin we zaten en waar we zolang bestaansrecht uit hebben gehaald. Ik ben die ik ben, voorbij alles wat we dachten te zijn. In het niets zijn we alles.  Thank you God for being nothing…
A Global Meditation | Anita Moorjani – Speaker & Best Selling Author
Wat ik nog graag wil delen is een hele fijne ‘Kroon- meditatie’ van Anita Moorjani, die via Annet naar me toe kwam, jullie kennen Annet misschien van de zalige massages die zij geeft. Deze meditatie helpt je om de verbinding met je Goddelijke Zelf weer te bekrachtigen. En dat is waar dit alles juist om gaat!
Zorg goed voor je mooie Zelf de helende reis in de praktijk

Zorg goed voor je mooie Zelf,
Vertrouw op je lichaam, de tempel van je ziel,
Pluk de dag, geniet van je Zelf, van de zon, de natuur, de dieren.
Ieder moment weer opnieuw.
Ik ben er voor jou als je me nodig hebt 
Met liefde,
                      
Marieke
 
*Mede met veel dank aan Vera, door de openhartigheid in onze vele, zo waardevolle gesprekken van ziel tot ziel, heerlijk op het strand, of over de app, en soms ook zonder woorden, krijgt alles in mijn en jouw ‘nieuwe’ leven meer en meer vorm, zo ook in het ontstaan van deze nieuwsbrief. Zoveel dank voor jouw vriendschap, jouw liefde en jouw licht!*
Nieuw: MANA op AFSTAND
school voor Mana Marieke Meulenberg
Je bent welkom om Mana op afstand te ontvangen.  

Voor diegenen die behoefte hebben aan een Mana sessie, weet dat dit nu ook mogelijk is. Zeker fijn in deze tijd, voor de mensen uit België is het zelfs onmogelijk nu om naar Nederland te komen.  

Ik doe dit per telefoon, heb oortjes in zodat we heel close verbonden zijn, en stem me af op jou. Ik heb gemerkt dat het geen enkel verschil maakt. En dat is eigenlijk ook heel logisch.

Als je hier voor me in de stoel zit, heb ik ook mijn ogen gesloten en stem ik me ook af op jou in samenwerking met de ‘helpers’, dat werkt precies hetzelfde. Het enige verschil is dat ik graag na de sessie lekker thee met je drink en chocola met je eet. Dat is het enige wat door de telefoon nog niet gelukt is.

Welkom per mail een afspraak te maken, zowel voor telefonische sessies als hier in mijn praktijk.
Het tarief voor Mana op afstand is hetzelfde, 75 euro per uur.
dehelendereisindepraktijk.nl
 
Mana op Afstand
MANA VOOR KINDEREN
MANA VOOR KINDEREN
WEET DAT HET OOK MOGELIJK IS VIA JOU MET JE KIND TE WERKENhoe jong je kind ook is.

Dit werkt heel goed en is erg mooi. Ook dit kan op afstand via de telefoon of hier in mijn praktijk. Je kind geeft tijdens de Mana sessie precies door wat er speelt op diepe lagen, wat hij of zij in de persoonlijkheid niet kan verwoorden. Zo kan via jou en/of je partner heling voor je kind plaatsvinden. Het is het fijnste als je hier samen voor beschikbaar bent als ouders, life of telefonisch.
Marieke De Helende Reis in de praktijk
MEDITATIE EN SATSANG-BIJEENKOMST MET MARIEKENieuwe datum:
27 september 2020 “KERKJE VAN HOOGELANDE” Zeeland
Van harte welkom voor deze bijeenkomst op een bijzondere plek, in verbinding met de energie van Maria Magdalena.
Maria Magdalena bracht het op, om iedere onbewuste mens de weg te wijzen naar Liefde.
Ze nam hun pijn op in het hart van de Godin, in haar eigen liefdesveld. In plaats van hun eigen leegte, vijandigheid en afwezigheid van liefde, zagen mensen in haar ogen hun eigen Goddelijkheid gespiegeld. Door haar ogen konden zij de waarheid zien over zichzelf. Hoe helend is dat….
Tijdens deze middag zal haar aanwezigheid voelbaar aanwezig zijn, en zul je aangeraakt worden door datgene wat er gesproken wil worden. Er zal vanzelf ontstaan wat er wil zijn… Je zult gevoed worden door de energie van pure liefde wat ook voor mijzelf altijd nog zo ontroerend is, er is zoveel liefde voor ons allemaal!
Waar je heengaat word je al verwacht. Je bent zo welkom en ik kijk ernaar uit hier met jou samen te zijn.

Met liefde,

Marieke

Datum: Zondag 27 september 2020
Tijd :14:00-16:30  Vanaf 13:30 staan de kapeldeuren open en staat de thee klaar.

Locatie: KERKJE VAN HOOGELANDE, Meinersweg 1, 4364 SE Grijpskerke, Zeeland
Er zijn beperkte plekken, dus graag tevoren reserveren via manamarieke@gmail.com

Bijdrage: 30 euro
KERKJE VAN HOOGELANDE, EEN SCHILDERACHTIG PLEKJE OP WALCHEREN
Dit mooie kapelletje heeft voor mij een speciale betekenis, want deze was in bezit van meneer Hoegen-van Hoogelande, welke de eigenaar was van de boerderij in Rilland in Zeeland, waar ik als kleine Marieke ben opgegroeid en waar mijn hele jeugd ligt en waar hij regelmatig op bezoek kwam.

Dus de link naar mijn verleden ligt hier, zo bijzonder weer. De familie Hoegen ligt dan ook begravenbij de Kapel. Voor mij is het extra speciaal deze bijeenkomst hier te houden.

Alsof alles hier samenkomt.
 
“KERKJE VAN HOOGELANDE, EEN SCHILDERACHTIG PLEKJE OP WALCHEREN”“Er zijn op Walcheren weinig zulke romantische plekjes, waar de fantasie, ontembaar ros, zoo lichtelijk op hol gaat. ’t Ligt er bekoorlijk, die brok ruïne tusschen blonde korenvelden en frissche weilanden en het oog dwaalt langs de fijn lichte tinten van het lieflijk Walcheren, aan de eene zijde de hooggetopte duinen bij Valkenisse waarboven de zon stralenkransen tintelt op ’t helwit zand, aan de andere zijde in de verte de stad Middelburg met z’n drie torens: de goedig ronde Koepelkerk, de Lange Jan met somber gemaakte dof grauwe spits, de kleinere gotische stadhuistoren. Wanneer ge bij Zomerdag den Hoogelandschen weg afkomt staat de ruïne daar voor U, scherp afgeteekend tegen de blauwe lucht, statig hooggelegen als beschermend het kerkhof er omheen; een oude kerkhofmuur aan de eene zijde, knotwilgen en elzenhout aan de andere, omringen de hoogte die ons aan de Groningse wierden herinnert. Drie buigende notenbomen geven hun schaduw tusschen de elzen, en als wij het hek doorgaan, waarboven in het voorjaar mei en vlier hun witte bloemenvaan uitsteken, verreist voor ons het geraamte der kerk. Wij bewonderen den vorm der kapel, nog zoo duidelijk waarneembaar, de fraaie lijnen der poort, waarin de schaduw zich bekoorlijk legert, de geweldige muren, meer dan een meter dik, het koor waarin drie openingen de vroegere boogvensters aanduiden, het gansche bouwwerk, waar in de muren de zwaluw zich nestelt en de broze winde steun zoekt, waar de bijtjes om ons heen zoemen en weldra het droomen van oude tijden ons geheel in beslag neemt.”


(door Cornelie J. de Waal rond 1900)
Verplaatst naar dit najaar
De BALI RETREAT is verplaatst naar 27 oktober t/m 6 november 2020. Hier zijn nog 2 plekken VRIJ!
Voor info zie de workshops op de website dehelendereisindepraktijk.nl


 
Agenda voor volgend jaar
SOULRETREAT, JOY AND FREEDOM, KUUROORD DE SCHOUW, ZEELAND
vrijdag 16 april vanaf 18.00 uur t/m zondag 18 april 2021 16.00 uur.
als een vogel in de wind
Zie je Zelf, als een vogel in de wind,

als een kind dat eeuwig zingt en altijd vrij kan zijn…

EEN UITNODIGING TOT VRIJHEID!
Welkom in het vuur van jouw levensenergie. Het vuur wat jou nooit zal verbranden. Het zal alleen verbranden wat je niet bent. Het maakt jou VRIJ om te zijn wie je bent.

Wie jij bent is tijdloos en vormloos. Je ware zelf, je ziel IS. In welke omstandigheden je ook verkeert, in het oog van de orkaan is het stil en BEN jij. De bron van liefde, vrede en joy.  Je onsterfelijke zelf, die je was voor je incarneerde hier op aarde in een lichaam, en die er zal zijn nadat je je lichaam verlaat. De tijd die je hier op aarde bent, jouw ziel belichamen, is als de hemel op aarde brengen. Dan is alles één. Dan ontstijgen we de duale wereld. Jezelf herkennen als puur bewustzijn.  Als één met de bron. Jouw ware Zelf is perfect, compleet en onveranderlijk. Als de zon die alleen maar kan stralen. Dat ben jij, altijd en eeuwig.

Wanneer alles wat je níet bent mag oplossen, dan wordt de mind stil. Dan is er alleen maar JIJ die bent wie je bent.

 
BRONBAD KUUROORD DE SCHOUW, ZEELAND
Je zult een inwijding in het BRONBAD ontvangen wat altijd een bijzondere ervaring is.
 
Er wordt tijdens deze Retreat een krachtig energetisch veld gecreëerd, waaruit de verbinding met de helpers plaatsvindt, en waar zij jou met zoveel liefde helpen herenigen met jouw goddelijke Zelf. Het is één grote samenwerking wat van het begin tot het eind volledig wordt geleid.
Thuiskomen in wie we altijd al waren. Dan ervaar je alleen maar hier en nu, en leef je ten volle in het moment.
Ik ben er, laat me met zoveel liefde en overgave leiden, in samenwerking met een heel team aan helpers uit het licht, zodat er zal ontstaan wat er mag ontstaan. Moeiteloos en vanzelf.
verbinding met de helpers
Er zullen tijdens deze Retreat kristalbedden beschikbaar zijn waar je onbeperkt gebruik van kunt maken en alle faciliteiten die dit prachtige kuuroord ons biedt zijn het hele weekend tot jouw beschikking. Zie hier een filmpje over kuuroord de Schouw.
KUUROORD DE SCHOUW, ZEELAND
Verder zul je alles ontvangen waarvoor je komt.  Je wordt met zoveel liefde Thuis verwacht.
Datum: vrijdag 16 april vanaf 18.00 uur t/m zondag 18 april 2021 16.00 uur.
Locatie: Kuuroord de Schouw, Donkere weg 1, Noordgouwe, Zeeland.
Totaalprijs inclusief ALLES 495.- euro p.p. 

ALLES houdt in: 2 overnachtingen in jouw fijne eigen kamer in het kuuroord, alle sessies die je aangeboden worden, heerlijk gezond, hemels eten bereid door een superkok en geweldig keukenteam (mjammie), alle drankjes, gebruik van diverse kristalbedden, en het gebruik van álle faciliteiten van het kuuroord zoals sauna, infraroodcabine, zonnebank, massagestoel, binnen en buitenbad, mooie grote tuin met zitjes, woonkamer met openhaard, stilteruimtes, winkeltje met o.a. kristallen en diverse spirituele hebbedingetjes.

Note: Er zijn beperkte plekken dus reserveer tijdig als je voelt dat je hierbij wilt zijn. Er zijn nog enkele plekken vrij.
Voor info en reserveren, mail  manamarieke@gmail.com
Maria Magdalena Retreat te Glastonbury, Engeland
25 juli- 1 augustus 2021 (volgend jaar)
Maria Magdalena Retreat
 Deze Retreat is in wording,
meer informatie volgt later!
* Notes
Maria Magdalena Retreat
*NOTE:

De Maria Magdalena Retreat in Kuuroord de Schouw ,

18 t/m 20 sept 2020,
 is VOL      
Retreat Indianen-eilanden San Blas Panama
*NOTE:

De Retreat naar de Indianen-eilanden San Blas te Panama,

febr 2021, is VOL