Mana is het doorgeven van Bron energie

Mana is als manna, dat “brood uit de hemel” betekent in het oude testament. Mozes trok met het joodse volk door de woestijn en werd door god gevoed met manna  dat uit de hemel viel.  In het Polynesisch betekent Mana ‘Beyond belief’. In Hawaïi betekent Mana “Grote kracht” of “Almachtig” . Mana voelt als een bekend en heel vertrouwd deel van mijzelf.

Marieke Mana dehelendereisindepraktijk

De tijd is rijp voor de taal van het licht…de taal die iedereen door Mana kan verstaan

Tijdens een MANA sessie worden symbolische coderingen en energetische lichtfrequenties door middel van ‘de taal van het licht’ doorgegeven. Deze mag ik in begrijpelijke taal overbrengen zodat de zielsboodschap helder wordt.
Deze codes en lichtfrequenties ondersteunen het menselijk evolutie pad en helpen hierdoor Gods plan op aarde te vervullen. Je innerlijk weten wordt helderder en hierdoor zal  er meer bewustzijn integreren. Je krijgt duidelijkheid in je levenstaak en wat je daar eventueel nog vandaan houdt. Blokkades verlagen de frequentie van je ziel en vertragen je pad.
In deze roerige maar juist speciale periode waarin we nu leven hebben we de keus en mogelijkheid veel uit te zuiveren. Door de ‘nieuwe energie’ die nu op aarde is, heeft er al veel zuivering bij iedereen plaats kunnen vinden en tijdens de MANA sessie mogen de laatste hardnekkige blokkades ook aan het licht komen en daardoor transmuteren.

Mana werkt van binnen naar buiten. Dit gaat doortrillen in het emotionele en fysieke lichaam, waarop deze gaan resoneren. KRACHTIGE EN ZEER DIEPE healing op alle niveaus vindt direct plaats. 

Er is er tijdens de sessie altijd de mogelijkheid om vragen te stellen of om dieper op iets in te gaan. De sessie wordt opgenomen en per mail naar je toegezonden zodat je thuis alles nog eens rustig na kunt luisteren.

Mijn werkwijze verschilt per persoon en sessie, alles draait om wederzijdse overgave en vertrouwen. Mana stroomt in o.a woorden, gevoelens, beelden en emoties. Er worden soms vorige levens benoemd waar je jezelf zult herkennen in patronen of onderdrukte delen van jezelf die op dat moment vrij mogen komen. Om te beseffen dat alles wat met de ik-identificatie te maken heeft, losgelaten mag worden. Mana zorgt voor bevrijding! Er zijn altijd ‘helpers uit het licht’ nauw betrokken bij de Mana sessies. Hierdoor is de onvoorwaardelijke liefde uit de Bron sterk voelbaar.

Mana is een bijzondere en unieke ervaring.

Een losse Mana duurt tussen de 1 en 2 uur.

De kosten zijn 95 euro per uur.

Mocht het financieel een probleem zijn, geef me dit aan, dat is zeker bespreekbaar.

Iedereen is welkom hier.

Er is ook de mogelijkheid een Mana bijeenkomst bij jou thuis te organiseren voor meerdere personen.

Neem hiervoor contact met me op voor meer info.

Maak een afspraak via manamarieke@gmail.com of vul het contactformulier in.

broncode

Mana ontvang je op de Bronstoel

De Bronstoel is familie van de Energetische stoel (Urim) die ook in mijn praktijk staat. De  Bronstoel werkt diep, en specifieker op celniveau.

In de Bronstoel word je direct aangesloten op de universele lichtmatrix. Hierdoor worden alle zielsboodschappen direct geïntegreerd. Je fysieke- en lichtlichaam worden in dezelfde trilling gebracht.

Meer info over deze stoelen www.moniquetimmers.nl

MANA op afstand

Je bent welkom om Mana op afstand te ontvangen. Voor diegenen die behoefte hebben aan een Mana sessie en ver moeten reizen of beperkt zijn om te reizen, weet dat dit ook mogelijk is. Ik doe dit per telefoon zodat we heel close verbonden zijn, en stem me af op jou. Ik heb gemerkt dat het geen enkel verschil maakt. En dat is eigenlijk ook heel logisch. Als je hier voor me in de stoel zit, heb ik ook mijn ogen gesloten en stem ik me ook af op jou in samenwerking met de ‘helpers’, dat werkt precies hetzelfde. Het enige verschil is dat ik graag na de sessie lekker thee met je drink en chocola met je eet, en dat is het enige wat door de telefoon een beetje lastig is!

 

WEET DAT HET OOK MOGELIJK IS VIA JOU MET JE KIND TE WERKEN.

Dit werkt heel goed en is zo mooi. Ook dit kan in mijn praktijk of op afstand via de telefoon. Je kind geeft precies door tijdens de Mana sessie wat er speelt op diepe lagen, wat hij of zij in de persoonlijkheid niet kan verwoorden. Zo kan via jou en/of je partner heling voor je kind plaatsvinden. Het is het fijnste als je hier samen voor beschikbaar bent als ouders, life of telefonisch.

Natuurlijk ben je ook welkom voor een Mana sessie in hier in mijn praktijk.

In beide gevallen neem ik de Mana voor je op en wordt deze je nagezonden per mail zodat je deze nog eens terug kunt luisteren.

Het tarief voor Mana op afstand is hetzelfde,  95 euro per uur.

Mail voor aan afspraak naar: manamarieke@gmail.com

School for MANA (=School voor Lichtwerkers)
10 wekelijkse bijeenkomsten

 

Een traject van 10 wekelijkse bijeenkomsten, van 19:30 - 21:30 uur

Je wordt door mij begeleid in samenwerking met ‘de helpers’ en je hoger Zelf, ofwel je Ware Zelf. Ik blijf me verwonderen over de prachtige en zo krachtige, liefdevolle boodschappen die ik mag doorgeven met Mana. Ik ben dankbaar dat ik in deze tijd hier op aarde ben en dat ik Mana mag geven.

Mana helpt je herinneren wie jij werkelijk bent voorbij je persoonlijkheid. Voorbij het IK…om daarin ten diepst te beseffen hoe waardevol jij bent.

Mana ruimt datgene op wat nog in de weg zit zodat jouw pure Zelf overblijft. Dat wat nooit weg is geweest, maar door misidentifcaties op de achtergrond was geraakt. Het Zelf komt meer en meer tevoorschijn, voorbij alle rollen, alle mechanismen en maskers. Deze laatstgenoemden worden door Mana aan het licht gebracht waardoor ze losgelaten kunnen worden. Mana werkt zonder omwegen, to the point, waardoor krachtige indaling van de ziel in het lichaam volgt, wat weer zorgt voor snelle en diepe healing op alle lagen van je lichaam. Dit omdat jouw essentie van een veel hogere frequentie is dan het geprogrammeerde lichaam die al generatieslang, vele lichamen lang, op aarde op de ‘automatische piloot’ draait.

 

school voor Mana Marieke Meulenberg

We zijn allen verbonden met elkaar, als één groot collectief veld.

Jij vertegenwoordigt net als ieder ander een deel van dit veld. Dat geldt voor iedereen, of je nu bewust of onbewust bent.

Hoe meer je jouw essentie belichaamd , hoe hoger de frequentie is van dit deel wat jij vertegenwoordigt in het collectieve veld waardoor alle energie die hierin lager trilt een boost krijgt.

Jouw Mana trilt dus door op de familielijnen, het collectief, moeder Aarde en de hele kosmos.

 

 

We bevrijden ons uit de loupe van programmeringen uit dit leven en vorige levens met de daaraan gekoppelde emoties, als we de illusie doorzien. We ontstijgen het idee dat er nog iets gefixt moet worden. Er valt niets op te lossen als we her-inneren wie we werkelijk zijn. Dan lost de identificatie met het ik op en lost dat wat we dus niet zijn vanzelf op, met innerlijke vrijheid als resultaat. We waren altijd al HEEL! Onszelf hier eerst bewust van te worden zodat het steeds meer verankerd in ons lichaam zorgt ervoor dat we door deze innerlijke shift in een hoger getrilde energie komen.

Wanneer het illusionaire, geprogrammeerde ik als het ware sterft in jou, neem je jouw lichaam in eigendom. Als een wedergeboorte binnen hetzelfde lichaam. Dit is een lifechange gebeuren. Je wordt je ware ZELF, je eigen houvast, je eigen anker. Vanuit dit pure ZIJN ontvouwd zich de rest van je leven. Je bent als de hemel waar de weersomstandigheden in plaats vinden. Alles wordt gedragen en geleid door je onveranderlijke, onsterfelijke ware Zelf.

In wezen is er niemand buiten ons. We zijn dezelfde Zelf, verdeelt in verschillende lichamen. Door dit te beseffen en steeds meer te belichamen lost de illusie van afgescheidenheid geheel op. Vanuit deze eenheidsverbinding zal de Nieuwe Wereld steeds meer vorm krijgen.

Mana betekent in het Polynesisch; Grote Kracht, de heilige, bovennatuurlijke kracht die wij allen bezitten.

Mana is ook als Manna, dat 'brood uit de hemel' betekent in het oude testament. Mozes trok met het joodse volk door de woestijn en werd door god gevoed met manna dat uit de hemel viel. Mana is voeding voor de ziel. Mana voelt als een heel vertrouwd deel van mezelf.

Mana verbindt je vooral weer met wie jij in essentie bent. School voor MANA zorgt voor een enorme groei en bewustzijnsverruiming, verhoging van jouw trilling.

Je zult ook gaan ervaren hoe het is om zelf Mana te geven. Er is geen vast programma bij de School for Mana omdat alles zich geheel natuurlijk ontvouwt. De Mana geeft precies aan wat nodig is, voor jou en voor de groep. De groep ontstaat dan ook altijd precies zoals het moet zijn, in de juiste samenstelling van aanwezigen. Je hoeft geen vooropleiding of iets dergelijks te hebben om deel te nemen aan de School voor Mana. Iedereen is welkom hier.

 

DATA:  9, 16, 30 januari, 6, 13, 27 februari, 6, 13, 27 maart, 1 april 2023.

Tijd: 19:30 - 21:30 uur
Prijs: 500,- euro voor het hele traject.
Locatie: Dorpsstraat 7, Gapinge

Voor info en aanmelden mail  manamarieke@gmail.com

 

mana is ‘beyond belief’
mana is de taal van het licht
mana is mana

de taal van het licht
is de taal van het hart

de taal van het hart
spreekt jouw ziel aan
zonder komma’s, uitroeptekens, vraagtekens
wel is de taal van het licht duidelijk, helder en vol liefde
de taal van het licht laat het licht schijnen op dat wat jou niet langer dient
je wordt lichter

hierdoor mag jij helemaal zichtbaar worden
jouw stralende licht laten schijnen
en jouw unieke kleur aannemen

vol vertrouwen en in overgave
een stralend voorbeeld
de hemel op aarde verwezenlijkt
zoals bedoeld..