Mana is het doorgeven van Bron energie

Mana is als manna, dat “brood uit de hemel” betekent in het oude testament. Mozes trok met het joodse volk door de woestijn en werd door god gevoed met manna  dat uit de hemel viel.  In het Polynesisch betekent Mana ‘Beyond belief’. In Hawaïi betekent Mana “Grote kracht” of “Almachtig” . Mana voelt als een bekend en heel vertrouwd deel van mijzelf.

Marieke Mana dehelendereisindepraktijk

De tijd is rijp voor de taal van de ziel…de universele taal die iedereen kan verstaan.

Tijdens een MANA sessie spreekt de ziel. Als zielen zijn we als stralen van dezelfde zon. Ik ben jij en jij bent ik. Hier verbinden we in eenheid, voorbij alle persoonlijke verhalen.

Mana helpt je her-inneren je wie je werkelijk bent. Door de illusie van afgescheidenheid te doorzien stopt het lijden wat ontstaan is door de identificatie met de persoonlijkheid.

Mana ondersteunt het menselijk evolutie pad in deze immense collectieve bewustzijnsshift. In deze roerige maar bijzondere periode waarin we nu leven, kan ik je helpen voorbij de dualiteit te kijken en te voelen. Daar waar je stilte en rust vind, waar je je Zelf vind en waar jouw potentieel huist.

Mana werkt van binnen naar buiten. Dit gaat doortrillen in het emotionele en fysieke lichaam, waarop deze gaan resoneren met je ziel. Krachtige en diepe healing vindt direct plaats. 

Je bewustZijn wordt dieper verankerd, waardoor het innerlijk weten vanzelf helderder wordt. Je krijgt duidelijkheid waarom je hier bent en wat je daar eventueel nog vandaan houdt. Vanuit dit pure Zijn manifesteer je moeiteloos en vanzelf.

 

Er is er tijdens de sessie altijd de mogelijkheid om vragen te stellen of om dieper op bepaalde onderwerpen die in je leven spelen in te gaan. De sessie wordt opgenomen en per mail naar je toegezonden zodat je thuis alles nog eens rustig na kunt luisteren.

Mijn werkwijze verschilt per persoon en sessie, alles draait om wederzijdse overgave en vertrouwen. Mana stroomt in o.a woorden, gevoelens, beelden en emoties.

Het grote besef dat alles wat met de ik-identificatie te maken heeft, losgelaten mag worden zorgt voor bevrijding. Je krijgt bewustzijn op collectieve programmeringen en conditioneringen die je nog beinvloeden en het persoonlijke en collectieve lijden in stand houden. Door in voeling te zijn met je lichaam, word je je steeds bewuster van het Belichaamde ZIJN. Je wordt de belichaamde ziel waar bezield leven het natuurlijke gevolg is.

Leven vanuit de ziel in plaats van vanuit de ik- persoonlijkheid is Life-Changing. Hierdoor ontstaat vanzelf een vernieuwde dynamiek met de mensen om je heen.

Je authentieke zelf zijn is tevens jouw geschenk aan de wereld

Een Mana sessie duurt gemiddeld tussen de 1 en 2 uur.

Vergoeding: 95,- per uur.

Er is ook de mogelijkheid van een Mana bijeenkomst  met meerdere personen mocht je dit fijn vinden met je partner, familie en/of vrienden.

Neem hiervoor contact met me op voor meer info.

Wil je een afspraak? mail me via manamarieke@gmail.com of vul het contactformulier in.

Samenwerking Daniel en Marieke

Samen met mijn zoon Daniel bieden wij ondersteuning in stagnaties, onbegrip en problematiek in de verbinding tussen ouders en jongeren, op wat voor vlak ook. Je bent welkom bij ons als ouder(s), samen met je zoon of dochter. Tijdens de sessie belichten en bespreken we de kant van het ouder-zijn, samen met het aandeel wat je zoon/dochter inbrengt. Hierdoor wordt de krachtige samenwerking die jullie op een diepere laag hebben zichtbaar gemaakt en verandert de dynamiek tussen jullie. Zo kunnen weerstanden, problematiek en stagnaties tussen ouders en kind oplossen, omdat datgene wordt doorzien wat eerder niet doorzien werd. Er ontstaat een verdiepte band vanuit echte verbinding, van ziel tot ziel.

Door het pad wat Daniel en ik tot nu toe zijn gegaan, heb ik, mede door het krachtige aandeel van Daniel, als moeder geleerd om voorbij de moederrol te kijken en tot waarachtig contact te komen met Daniel als medeziel. Juist door de scenario’s die hij me aanreikte, kwam de moederrol vaak behoorlijk in het nauw. Dat was soms heel intens. Op zevenjarige leeftijd zei hij me al: ‘Mama, je zorgt heel goed voor me, maar toch mis ik je altijd…’

Daniel heeft me geleerd om echt te verbinden, voorbij de geprogrammeerde rol van moeder naar kind. Dit heeft voor een grote verschuiving in mezelf gezorgd en daardoor ook in ons contact. Ik heb hierdoor ont-dekt wat echt ondersteunend is voor Daniel voorbij de moederrol die me deels blindeerde om hem te zien voor wie hij werkelijk is. Hierdoor leerde ik ook mezelf nog meer zien voor wie ik werkelijk ben. Daniel heeft me vaak de spiegel voorgehouden wanneer hij merkte dat ik niet echt mezelf was maar nog onder invloed stond van de goedbedoelde, maar tevens bemoeiende en controlerende moederrol. Hij heeft hier glasheldere voelsprieten en innerlijke sensoren voor. Niet altijd gaf deze collectieve rol in mij toe dat het klopte wat Daniel in het licht bracht, ze was nogal hardnekkig en probeerde dan weg te komen met de boodschap dat ze het zo goed bedoelde. Dan bleef Daniel me er herhaaldelijk op wijzen dat hij voelde dat het niet zuiver was. Dankjewel Daniel voor je volharding en je kracht in deze. Ik weet dat de rol waarmee ik me soms nog identificeer best taai en ontkennend is. Dankjewel voor de samenwerking van ziel tot ziel. Dàt wat we eerst samen zouden uitwerken in de rollen als moeder en zoon en nu samen de wereld in mogen brengen, om andere ouders met hun zonen/dochters hierin te ondersteunen!
Deze sessies duren minimaal 1 en maximaal 2 uur en kunnen worden opgenomen en nagemaild. Vergoeding 95,- per uur, ongeacht met hoeveel personen je komt.  Het is ook mogelijk dit telefonisch of via Zoom te ontvangen.

Daniel Theone!

 

Daniel Theone!

'True wisdom is accepting that you don’t know a thing…
Who’s to say who to lose or to win
What is a flaw or a sin? Does it matter?
When feelings change up like the weather…
Feel like it’s better to make a flow of my own
Find your own Light to glow
go ahead and face it all, even when it gets low oh
No one is basic, and nobody knows, oh no
So no point in changing when they seems to break your heart
You are who you are, be your own superstar
So Learn how to love yourself even when it gets hard

accept the unknown, let go of the show…'
Daniel

 

Hoi, ik ben Daniel, de zoon van Marieke en ik ben ondertussen 17 en bijna 18 jaar oud. Je zou kunnen denken dat ik nog jong ben en niet veel levenservaring heb, maar als je bewust bent weet je dat leeftijd niets te maken heeft met innerlijke wijsheid. Een leeftijd is gewoon een getal wat vertelt hoelang je in een lichaam op deze aarde bent. Dat zegt dus niets over je mogelijke vorige levens en over wie je echt bent.

Eén van mijn grote kwaliteiten is dat ik iedereen als gelijke behandel. Of je nu 9 of 70 jaar bent, het maakt voor mij niets uit, ik zie iedereen als gelijk, als een medeziel. Dat wordt me overigens niet altijd in dank afgenomen door sommige ‘volwassenen’, maar vaak juist ook erg gewaardeerd.

Ik denk niet over alles hetzelfde als mijn moeder. We hebben beide de gave om mensen diep aan te kunnen voelen. En het voelt niet eens als een gave, het is voor mij gewoon wie ik ben. Tegelijkertijd had ik hier extreem veel last van. Ik voel altijd alles bij mensen om me heen, en zelfs vaak ook als ik ze fysiek niet zie, voel ik dit op afstand. Door alles te voelen bij mensen die niet zichzelf zijn en dat niet doorhebben van zichzelf, begreep ik deze wereld niet en had ik als kind vaak angsten. Hierdoor kon ik het aanwezig zijn in deze wereld, met daarin het hele systeem wat er heerst, moeilijk aan. Met als gevolg dat ik vastliep op school, regelmatig ziek werd en me vaak alleen en soms depressief voelde.

Ik snapte niet dat anderen de wereld niet ervaren zoals ik. Ik snapte ook niet waarom mensen zich anders gedragen dan dat ik kon voelen wie ze echt zijn, en daardoor voelde ik me hier niet thuis.

Eén van mijn grootste levenslessen is met dit alles leren omgaan en hier in deze wereld kunnen zijn helemaal als mezelf. En, net zoals jij die dit leest, blijven we leren. Ik ben niet slimmer of beter dan jullie, ik maak evenveel ‘fouten’ en ik leer evenveel.

Ik kan zeggen dat ik tot nu toe al veel heb meegemaakt. Wetende dat ik soms niet slim bezig was, maar het alsnog wilde ervaren om situaties aan te gaan en op mijn eigen manier te leren. Door bepaalde dingen te ervaren en hier bewustzijn op te krijgen, (ook met dank aan mijn moeder), ben ik meer in mijn kracht gekomen.

Ik heb ervaren hoe het bijvoorbeeld is om niet meer te willen leven, of zo erg te lijden dat ik mijn bed niet eens uit kon. Ook heb ik seksueel misbruik meegemaakt op jonge leeftijd en heb hiermee leren omgaan door er open over te spreken en alle intense gevoelens hierbij toe te laten. Ik heb de betrokken persoon dan ook kunnen vergeven en deze uit mijn hart gewenst dit ook los te laten.

Ik zie het leven als een soort spel waar we leren van en met elkaar, en daarin vooral proberen te blijven zien wie ik en de ander echt is. Door mijn ervaringen heb ik regelmatig open gesprekken met andere jongeren die soortgelijke ervaringen als ik of andere voor hen intense dingen hebben meegemaakt. Ik merkte dat dit hen altijd hielp. Het leek hierdoor soms wel of al een soort praktijk had omdat er steeds meer jongeren met me wilden praten over dingen waar ze niet eerder met anderen over durfden te spreken.

Daarnaast ken ik het straatleven, waar ik als pure ziel met paars haar (omdat ik dat mooi vond) gepest en zelfs bedreigd werd, gewoon omdat ik er anders uitzag. Dat is blijkbaar niet wat mensen met een gesloten mindset gewend zijn. Door in zulke situaties steeds te proberen rustig mezelf te blijven ben ik wel erg ver gekomen. Dat is wat ik de rest van mijn leven zal blijven doen, MEZELF zijn. Dat is waar je je kracht uithaalt, de kracht die iedereen op deze wereld in zich heeft. Dat is de grootste tip die ik jullie allemaal kan geven:)

Sinds ik geboren ben voel ik alle prikkels en begreep ik het niet. Ik had daar verschrikkelijk veel last van. Daardoor was ik bijvoorbeeld een “crybaby” en kon ik niet mee naar plekken waar veel mensen bijeen waren. Daar werd ik gewoon niet lekker van, zowel fysiek als emotioneel. Als mijn moeder bezorgd over me was wat vaak gebeurde, werd ik onrustig. Want ik voelde haar onderliggende angst. Zodra ze me liet voelen dat ze me daarin echt begreep, werd ik rustiger omdat ik haar pure zelf voelde voorbij haar moederrol. Dat was super belangrijk want dan had ik een echte houvast in deze gekke wereld. Daarom moest mijn moeder ook de bezorgdheid en de zorgrol die ze vaak te sterk had, loslaten om er echt voor mij te kunnen zijn. En dan was ze er vanzelf ook voor zichzelf. Als mensen echt zichzelf zijn voel ik echte verbinding en dat vind ik fijn.

Omdat ik zo gevoelig ben, wil ik dit graag verder inzetten als kracht.
Vaak kunnen mensen de diepere onderliggende gevoelens nog niet voelen in zichzelf, omdat daar beschermmechanismen op zitten. Terwijl ik ze bij hen wel kan voelen. Hierdoor kan ik ze helpen deze naar de oppervlakte te brengen. Van hieruit komt vanzelf een gesprek met inzichten voort waardoor je onverwerkte dingen los kunt laten door er eerst bewustzijn op te krijgen. Als ik iemands probleem aanvoel en aanhoor, komt er vanzelf bij mij een heel sterk gevoel en vanzelf heldere gedachtes over hoe ik mensen kan helpen en wat ik hieruit kan vertellen. Mijn ervaring is dat ik hierdoor al veel mensen, jongeren maar ook ouderen, waardevolle inzichten heb kunnen geven. Dit voelt als een natuurlijk deel van mij wat gewoon vanzelf gaat.

Ik wil graag mensen helpen die het moeilijk hebben in deze wereld, omdat ik uit eigen ervaring weet hoe nodig dit is. Ondanks dat het niet altijd even makkelijk is moet je de bereidheid hebben er doorheen te willen gaan. Soms heeft dat wat tijd nodig, omdat er veel trauma op zit. Dat is niet erg, het is al zo goed om erover te praten of in ieder geval iemand te hebben die naar je luistert, je begrijpt en geen oordeel over je heeft.

Het maakt niet uit wie je bent of waar je mee zit, iedereen is welkom. Ik vind het fijn mensen te ontmoeten die willen ontdekken waar het écht over gaat. Ik wil graag met je praten, net zoals ik dat ook al doe met mijn ouders en vrienden. Dit leert ook mij weer en blijft mij ook motiveren om mijn pure zelf te zijn en te blijven.

Eén van m’n grote passies is muziek. Ik schrijf teksten en maak rap’s, geïnspireerd door het leven zelf.

Wat ik bied: Een luisterend oor en een diep invoelen. Van hieruit ontstaat vanzelf een gesprek waarin ik je help doorzien wat er op een diepere laag speelt.

Ik ontmoet je graag! Groetjes,

Daniel 

 

INDIVIDUELE MANA INTENSIVE RETREAT

Foto-ontwerp Miranda van Tillo

Foto-ontwerp Miranda van Tillo

Wil je individueel begeleid worden, uitgebreid de diepte in gaan met jezelf en dit liever niet doen in een groep?

Dan is een individuele tweedaagse MANA INTENSIVE wellicht voor jou bestemd. Deze twee dagen is ALLE aandacht volledig gericht op JOU. Ik ben er met alle liefde, om samen met jou te doorzien wat je nog weghoudt van jeZelf. Ik help je loslaten wat je niet meer dient, om ten diepst te beseffen en te voelen wie jij werkelijk Bent.

Je wordt één op één intensief begeleid. Je logeert twee nachten in de B&B van het Raadhuis. We gaan samen op reis, doen meerdere Mana’s, ademsessies, en alles wat zich in het moment aandient om jou te ondersteunen. We zijn één avond en twee dagen samen en duiken samen de diepte in, om in korte tijd veel te shiften. Je krijgt mijn boek ‘de Stem van het Zelf’ en voldoende tools mee naar huis om dit alles in je dagelijks leven te integreren.

Je komt aan op dag 1 rondom 17.00 uur. We eten gezellig samen en maken een rustige start. Dag 2 is de meest intensieve dag waar ik me geheel laat leiden in het moment. Dag 3 vervolgen we het proces en ronden we de Intensive omstreeks 17.00 uur af.

Het is eventueel ook mogelijk om deze Mana Intensive Retreat met maximaal 2 personen te doen als je sterk voelt om dit samen te doen met iemand waarmee je een diepere connectie hebt.

DATA: in overleg met jou.
LOCATIE: Het Raadhuis, Dorpsstraat 1 te Hoofdplaat.
VERGOEDING:  995,-  p.p. inclusief alle sessies, mijn boek, overnachtingen, heerlijke gezonde maaltijden, verse sapjes, koffie/ thee én chocola!

Voor meer info mail of app me gerust.
Mail manamarieke@gmail.com  of app/bel Marieke: 0616359318

broncode

Mana ontvang je op de Bronstoel

De Bronstoel is familie van de Energetische stoel (Urim) die ook in mijn praktijk staat. De  Bronstoel werkt diep, en specifieker op celniveau.

In de Bronstoel word je direct aangesloten op de universele lichtmatrix. Hierdoor worden alle zielsboodschappen direct geïntegreerd. Je fysieke- en lichtlichaam worden in dezelfde trilling gebracht.

Meer info over deze stoelen www.moniquetimmers.nl

MANA op afstand

Je bent welkom om Mana op afstand te ontvangen. Voor diegenen die behoefte hebben aan een Mana sessie en ver moeten reizen of beperkt zijn om te reizen, weet dat dit ook mogelijk is. Ik doe dit per telefoon zodat we heel close verbonden zijn, en stem me af op jou. Ik heb gemerkt dat het geen enkel verschil maakt. En dat is eigenlijk ook heel logisch. Als je hier voor me in de stoel zit, heb ik ook mijn ogen gesloten en stem ik me ook af op jou in samenwerking met de ‘helpers’, dat werkt precies hetzelfde. Het enige verschil is dat ik graag na de sessie lekker thee met je drink en chocola met je eet, en dat is het enige wat door de telefoon een beetje lastig is!

 

WEET DAT HET OOK MOGELIJK IS VIA JOU MET JE KIND TE WERKEN.

Dit werkt heel goed en is zo mooi. Ook dit kan in mijn praktijk of op afstand via de telefoon. Je kind geeft precies door tijdens de Mana sessie wat er speelt op diepe lagen, wat hij of zij in de persoonlijkheid niet kan verwoorden. Zo kan via jou en/of je partner heling voor je kind plaatsvinden. Het is het fijnste als je hier samen voor beschikbaar bent als ouders, life of telefonisch.

Natuurlijk ben je ook welkom voor een Mana sessie in hier in mijn praktijk.

In beide gevallen neem ik de Mana voor je op en wordt deze je nagezonden per mail zodat je deze nog eens terug kunt luisteren.

Het tarief voor Mana op afstand is hetzelfde,  95 euro per uur.

Mail voor aan afspraak naar: manamarieke@gmail.com

 

mana is ‘beyond belief’
mana is de taal van het licht
mana is mana

de taal van het licht
is de taal van het hart

de taal van het hart
spreekt jouw ziel aan
zonder komma’s, uitroeptekens, vraagtekens
wel is de taal van het licht duidelijk, helder en vol liefde
de taal van het licht laat het licht schijnen op dat wat jou niet langer dient
je wordt lichter

hierdoor mag jij helemaal zichtbaar worden
jouw stralende licht laten schijnen
en jouw unieke kleur aannemen

vol vertrouwen en in overgave
een stralend voorbeeld
de hemel op aarde verwezenlijkt
zoals bedoeld..

Play Video