TRAJECT voor LICHTBRENGERS 2024

een krachtig boost-traject, one year on a jetplane!

TRAJECT voor LICHTBRENGERS

"Once we were particles of Light, now we are Beings of Light, radiating Love…" Rumi

Het mooiste wat je kan zijn is jeZelf. Wat zo eenvoudig klinkt, lijkt soms zo lastig in de wereld waarin we leven.

Welkom in het Raadhuis, waar je diepzeeduikt in jeZelf, om je te her-inneren wie jij in wezen Bent. Je pure Zelf zijn en van hieruit je leven te leven, waardoor je vanzelf datgene en diegenen aantrekt wat resoneert op wie jij werkelijk bent. Welkom in een bad van liefde, waarin alles lostrilt wat je niet bent…zodat je belichaamt wie jij in essentie bent. Dát wat ons verbindt in eenheid.

Misschien heb je je altijd al anders gevoeld, alsof je niet helemaal in deze wereld past, en misschien heb je nog steeds moeite om hier te zijn.
Toch zou je hier Zijn… om te ontwaken uit de droom en hier te Zijn als jeZelf!
We zijn allen verbonden met elkaar, als één collectief veld. Jij vertegenwoordigt, net als ieder ander, een waardevol deel van dit veld. Dat geldt voor iedereen, of je nu bewust of onbewust bent, en welke rol je ook vertegenwoordigt. Hoe meer je je essentie belichaamt, hoe hoger de frequentie is van dit deel wat jij vertegenwoordigt. Dit heeft vanzelf invloed op het hele veld en dat is de belangrijkste reden dat we hier als Lichtbrengers zijn.

We hebben tijdens dit traject een krachtige samenwerking met elkaar. Je zult ervaren wie jij in wezen bent, voorbij je gedachten, gevoelens en gewoontepatronen. Je zult ervaren hoe veel Licht jij Bent en brengt!
Wanneer het illusionaire, geprogrammeerde ik als het ware ‘sterft’, neem je jouw lichaam in eigendom en word jij de stuurman/ stuurvrouw van je leven. Als een wedergeboorte binnen hetzelfde lichaam.

Dit is een Life-change gebeuren.
Je komt los van schijnidentiteiten en schijnhouvasten en je wordt jouw eigen anker, je authentieke zelf. Hier huist een enorme manifestatiekracht!

Kom THUIS in het Raadhuis…

Raadhuis Hoofdplaat Marieke Meulenberg

Je zult tijdens dit jaartraject Mana ontvangen wat je krachtig zal ondersteunen. Ik blijf me verwonderen over de prachtige en zo heldere liefdevolle boodschappen die tijdens Mana door me heen stromen. Je zult ook gaan ervaren hoe het is om zelf Mana te geven.

Mana helpt je herinneren wie jij werkelijk bent voorbij je persoonlijkheid. Voorbij het ik… Mana betekent in het Polynesisch; Grote Kracht, de heilige, bovennatuurlijke kracht waar we allen mee verbonden zijn.

We bevrijden ons uit de loupe van programmeringen uit dit leven en vorige levens met de daaraan gekoppelde emoties. We ontstijgen de illusie van tijd en het idee dat er nog iets gefixt moet worden. Er valt niets op te lossen als we her-inneren wie we werkelijk zijn. Dan lost de identificatie met het ‘ik’ op en lost dat wat we niet zijn vanzelf op, met innerlijke vrijheid als resultaat. We waren altijd al HEEL!
Je zult datgene loslaten wat nog in de weg zit om je natuurlijke, authentieke Zelf te belichamen. Te leven vanuit de spirit-Zelf is van daaruit een natuurlijke, volgende beweging.

De kracht van dit jaartraject is dat je tussen de maandelijkse trajectdagen als het ware Stage loopt met jezelf. Daar kan datgene wat doorzien is en daarmee losgelaten is tijdens de trajectdagen dieper verankeren. En daar waar het nog moeizaam gaat,  kan dit tijdens de volgende trajectdag alle aandacht krijgen. Dit werkt zeer effectief.

Vanuit dit pure ZIJN ontvouwt zich de rest van je leven. Met hierin als fundament je onveranderlijke, onsterfelijke Zelf.
In wezen is er niemand buiten ons. We zijn dezelfde Zelf, verdeeld in verschillende lichamen. Door dit te beseffen en steeds meer te belichamen lost de illusie van afgescheidenheid geheel op. Vanuit deze eenheidsverbinding zal de Nieuwe Wereld steeds meer vorm krijgen.

Mocht je jouw Lichtbrenger- ZIJN hier op aarde verder in de vorm neer willen zetten, ontstaat dat niet vanuit een aangeleerde methodiek. De ware teacher huist IN jou.  Deze zal tijdens dit traject steeds meer voelbaar en zichtbaar worden, waardoor jouw potentieel en jouw gaven vrijkomen en je hierin natuurlijk leiderschap zult ervaren en vormgeven. Je hoeft dan ook geen vooropleiding of iets dergelijks te hebben, om deel te nemen aan dit traject voor Lichtbrengers. Iedereen is welkom!

Er zal tijdens alle bijeenkomsten altijd een kristalbed aanwezig zijn waar onbeperkt gebruik van mag worden gemaakt. Ook  is er de mogelijkheid om tijdens dit traject Tachyon te ervaren begeleidt door Marianne Polderman. Tachyon is 0-punts energie, wat heel fijn en krachtig werkt op ons fysieke voertuig.

Data:
11  bijeenkomsten. 1x per maand op onderstaande zaterdagen:
13 januari, 10 februari, 9 maart, 13 april, 11 mei, 8 juni, 6 juli, 7 september, 12 oktober, 9 november, 14 december
TIJD: 10.30- 17.00 uur
LOCATIE:  Het Raadhuis, Dorpsstraat 1 te Hoofdplaat
VERGOEDING: 1000,- voor alle 11 bijeenkomsten, dit is inclusief alles, een heerlijke lunch, thee en lekkers.
TIP: Kom je van verder weg? Je kunt een overnachting reserveren in het superfijne gastenverblijf in het Raadhuis!  Reserveer tijdig ivm beperkte plekken..En er zijn ook leuke B&B’s in de buurt, mail me gerust voor tips.

Er zijn beperkte plekken, dit is een besloten groep gedurende het hele traject.

 

Van harte welkom voor de eerste Duitstalige Retreat in het Raadhuis!

 

Eins mit der Quelle

Retreat vom 15. bis 17. März 2024 in Zeeland Niederlande

 

Zeeland duinen

Das Meer ist nur 5 Gehminuten entfernt!

Dieses deutschsprachige Retreat wird von Marieke Meulenberg, der Autorin von "Die Stimme des Selbst", geleitet und findet im Rathaus von Hoofdplaat statt, wo Marieke selbst auch wohnt.
Es ist ein Ort an dem die Energie der reinen Liebe stark zu spüren ist und der dir das Gefühl gibt, nach Hause zu kommen.

Raadhuis Hoofdplaat Zeeland

Mit großer Liebe helfe ich dir, deinen Weg zurück zu deinem Selbst zu finden.
Mit Herz und Seele ergebe ich mich dem, was geschehen will und wofür du bereit bist. Ich bin da, in Zusammenarbeit mit einem großen Team von irdischen Helfern und unendlichen Helfern aus dem Licht, damit das entstehen kann.
Ganz mühelos und natürlich.

Du bist mit ALLEM in dir willkommen, mit deinem Lachen und mit deinen Tränen. Gemeinsam werden wir genießen, empfangen, loslassen, vertiefen, entspannen, dich aufrichten und dich zurück in deine Seelenschwingung bringen.

Die Stimme des Selbst Marieke MeulebergDein Selbst zu sein ist das Schönste, und das Beste, was du sein kannst, und es ist auch dein Geschenk an die Welt.Du bist auf die Erde gekommen, um als dein schönes, reines und authentisches Selbst zu strahlen. Du bist ich und Ich bin du, wo wir uns in Einheit verbinden.

Während des Retreats werde ich individuell und in der Gruppe Mana geben und wir werden besonders die Verkörperung unserer Essenz stärken. Wenn wir uns tief verbinden, indem wir uns neu erfinden, wer wir wirklich sind, erschaffen wir gemeinsam ein Einheitsfeld, in dem die hoch schwingende Energie des reinen Seins automatisch auflöst, was wir nicht sind.

Das ganze Retreat ist wie ein Bad der LIEBE, in das du ständig eingetaucht bist!
Es wird ein Kristallbett zur Verfügung stehen, dass sehr regenerierend für den Körper ist und dass du unbegrenzt nutzen kannst. Eine erstaunliche energetische Masseurin wird ebenfalls anwesend sein.
Was entstehen will, wird entstehen und du wirst ALLES erhalten, wofür du gekommen bist.
Renate Wolters-Rothmund, die wunderbare Übersetzerin meines Buches, wird anwesend sein und bei Bedarf übersetzen.

Termine: Wochenende vom 15. bis 17. März 2024

Du reist am Freitag ab 16 Uhr an, wo wir am späten Nachmittag ein leckeres Abendessen genießen und den Abend gemeinsam im Ratssaal des Rathauses beginnen werden. Das Retreat endet am Sonntag gegen 17 Uhr.

Du schläfst zwei Nächte im Gemeindehaus oder in der schönen Kirche ‘Eglizen’ gegenüber dem Gemeindehaus, wo mehrere schöne Suiten eingerichtet wurden, die mit Toilette und Dusche ausgestattet sind.

Alles beinhaltet leckeres Essen, frische Säfte, Tees und vieles mehr. Außerdem steht dir alles, was das Rathaus zu bieten hat das ganze Wochenende über zur Verfügung.
Es ist ein Ort der Glückseligkeit, an dem du alles, was dir angeboten wird, in vollen Zügen genießen kannst.

Der Gesamtpreis beinhaltet inklusive zwei Übernachtungen, alle Mahlzeiten und Getränke, Mana, unbegrenzte Nutzung des Kristallbetts, Massagen, alle Gruppen- und Einzelsitzungen: 495,- Euro pro Person.

Ort: ‘Het Raadhuis’, Dorpsstraat 1, Hoofdplaat, Niederlande.
Hinweis: Es gibt nur eine begrenzte Anzahl von Plätzen, also melde dich frühzeitig an, wenn du daran teilnehmen möchtest. Die Erfahrung zeigt, dass die Veranstaltung schnell ausgebucht ist.

Für Informationen und/oder Buchungen wende dich an: manamarieke@gmail.com

Ich freue mich schon darauf, das mit dir zu erleben, mit viel Liebe, Hingabe und Spaß und ich freue mich auch darauf, dich kennenzulernen!

Hartegroet van Marieke Meulenberg

Marieke und Team

De Engelstalige retreat:

 

One with the SOURCE-Retreat

15 to 17 March 2024, Zeeland, Netherlands

 

Zeeland duinen

The sea is just a 5-minute walk away!

This Retreat in English and German-language, is guided by Marieke Meulenberg , author of 'the Voice of the Self ' and ‘the Journey in Practice’. This Retreat takes place in the Town Hall of Hoofdplaat, the Netherlands, where Marieke also lives. It is a place where the energy of pure love is strongly felt, which gives you a feeling of coming Home.

Raadhuis Hoofdplaat Zeeland

With much love I help you find your way back to your Self. From heart and soul I surrender to what wants to happen and what you are ready for. I am here, in collaboration with a great team of earthly helpers and infinite helpers from the light, so that what may arise will arise. Effortless and automatically.

You are welcome with EVERYTHING in you, with your smile and with your tear. Together we will enjoy, receive, release, liberate, deepen, relax, lifting you up and bringing you back into your soul vibration.

Die Stimme des Selbst Marieke Meuleberg
Being your Self is the most beautiful, the nicest and the most you can be and it is also your gift to the world.

You have come to Earth to shine as your beautiful, pure authentic Self. You are me and I am you, where we connect in unity.

During this retreat I will work individually and in groups Mana and we will especially boost the embodiment of our essence. Because we connect deeply by re-membering who we really are, we create a unity field together, where the high-vibrated energy of pure Being naturally vibrates that which we are not.

The whole Retreat is like a bath of LOVE in which you are continuously immersed!
There will be a crystal bed are available which has a very regenerating effect on the body and which you can use unlimitedly. There is also a great energetic masseuse .

There will arise what wants to arise and you will receive EVERYTHING you came for.

Renate Wolters, the lovely translator of my book, will be there to translate where necessary.

Dates: Weekend from 15 to 17 March 2024. Arrival Friday from 4 p.m., where we enjoy a delicious dinner at the end of the afternoon and start together in the Council Chamber of the Town Hall in the evening. The Retreat ends on Sunday around 5:00 PM.

You will spend two nights in the Town Hall or in the beautiful Eglizen- Church opposite the Town Hall, where several beautiful suites have been created, equipped with a toilet and shower.

Everything includes delicious food, fresh juices and teas and much more. In addition, everything the Town Hall has to offer is at your disposal all weekend. It is a blissful place where you can fully enjoy everything that is offered to you.

Total price including EVERYTHING, two nights, all meals and drinks, Mana , unlimited use of the crystal bed, massages, all group and individual sessions: 495.- euro pp

Location: 'the Town Hall', Dorpsstraat 1, Hoofdplaat, The Netherlands.

Note : There are limited places so book in time if you feel you want to be here. The experience is that it is quickly fully booked.

For information and/or reservation mail: manamarieke@gmail.com

www.dehelendereisindepraktijk.nl

 

I am already looking forward to experiencing this with you, with lots of love, dedication and pleasure. Looking forward to meeting you!

Hartegroet van Marieke Meulenberg

Marieke and team

 

NIEUW: Samenwerking Daniel en Marieke!

Samen met mijn zoon Daniel bieden wij ondersteuning in stagnaties, onbegrip en problematiek in de verbinding tussen ouders en jongeren, op wat voor vlak ook. Je bent welkom bij ons als ouder(s), samen met je zoon of dochter. Tijdens de sessie belichten en bespreken we de kant van het ouder-zijn, samen met het aandeel wat je zoon/dochter inbrengt. Hierdoor wordt de krachtige samenwerking die jullie op een diepere laag hebben zichtbaar gemaakt en verandert de dynamiek tussen jullie. Zo kunnen weerstanden, problematiek en stagnaties tussen ouders en kind oplossen, omdat datgene wordt doorzien wat eerder niet doorzien werd. Er ontstaat een verdiepte band vanuit echte verbinding, van ziel tot ziel.

Door het pad wat Daniel en ik tot nu toe zijn gegaan, heb ik, mede door het krachtige aandeel van Daniel, als moeder geleerd om voorbij de moederrol te kijken en tot waarachtig contact te komen met Daniel als medeziel. Juist door de scenario’s die hij me aanreikte, kwam de moederrol vaak behoorlijk in het nauw. Dat was soms heel intens. Op zevenjarige leeftijd zei hij me al: ‘Mama, je zorgt heel goed voor me, maar toch mis ik je altijd…’

Daniel heeft me geleerd om echt te verbinden, voorbij de geprogrammeerde rol van moeder naar kind. Dit heeft voor een grote verschuiving in mezelf gezorgd en daardoor ook in ons contact. Ik heb hierdoor ont-dekt wat echt ondersteunend is voor Daniel voorbij de moederrol die me deels blindeerde om hem te zien voor wie hij werkelijk is. Hierdoor leerde ik ook mezelf nog meer zien voor wie ik werkelijk ben. Daniel heeft me vaak de spiegel voorgehouden wanneer hij merkte dat ik niet echt mezelf was maar nog onder invloed stond van de goedbedoelde, maar tevens bemoeiende en controlerende moederrol. Hij heeft hier glasheldere voelsprieten en innerlijke sensoren voor. Niet altijd gaf deze collectieve rol in mij toe dat het klopte wat Daniel in het licht bracht, ze was nogal hardnekkig en probeerde dan weg te komen met de boodschap dat ze het zo goed bedoelde. Dan bleef Daniel me er herhaaldelijk op wijzen dat hij voelde dat het niet zuiver was. Dankjewel Daniel voor je volharding en je kracht in deze. Ik weet dat de rol waarmee ik me soms nog identificeer best taai en ontkennend is. Dankjewel voor de samenwerking van ziel tot ziel. Dàt wat we eerst samen zouden uitwerken in de rollen als moeder en zoon en nu samen de wereld in mogen brengen, om andere ouders met hun zonen/dochters hierin te ondersteunen!
Deze sessies duren minimaal 1 en maximaal 2 uur en kunnen worden opgenomen en nagemaild. Vergoeding 95,- per uur, ongeacht met hoeveel personen je komt.  Het is ook mogelijk dit telefonisch of via Zoom te ontvangen.

Daniel Theone!

 

Daniel Theone!

'True wisdom is accepting that you don’t know a thing…
Who’s to say who to lose or to win
What is a flaw or a sin? Does it matter?
When feelings change up like the weather…
Feel like it’s better to make a flow of my own
Find your own Light to glow
go ahead and face it all, even when it gets low oh
No one is basic, and nobody knows, oh no
So no point in changing when they seems to break your heart
You are who you are, be your own superstar
So Learn how to love yourself even when it gets hard

accept the unknown, let go of the show…'
Daniel

 

Hoi, ik ben Daniel, de zoon van Marieke en ik ben ondertussen 17 en bijna 18 jaar oud. Je zou kunnen denken dat ik nog jong ben en niet veel levenservaring heb, maar als je bewust bent weet je dat leeftijd niets te maken heeft met innerlijke wijsheid. Een leeftijd is gewoon een getal wat vertelt hoelang je in een lichaam op deze aarde bent. Dat zegt dus niets over je mogelijke vorige levens en over wie je echt bent.

Eén van mijn grote kwaliteiten is dat ik iedereen als gelijke behandel. Of je nu 9 of 70 jaar bent, het maakt voor mij niets uit, ik zie iedereen als gelijk, als een medeziel. Dat wordt me overigens niet altijd in dank afgenomen door sommige ‘volwassenen’, maar vaak juist ook erg gewaardeerd.

Ik denk niet over alles hetzelfde als mijn moeder. We hebben beide de gave om mensen diep aan te kunnen voelen. En het voelt niet eens als een gave, het is voor mij gewoon wie ik ben. Tegelijkertijd had ik hier extreem veel last van. Ik voel altijd alles bij mensen om me heen, en zelfs vaak ook als ik ze fysiek niet zie, voel ik dit op afstand. Door alles te voelen bij mensen die niet zichzelf zijn en dat niet doorhebben van zichzelf, begreep ik deze wereld niet en had ik als kind vaak angsten. Hierdoor kon ik het aanwezig zijn in deze wereld, met daarin het hele systeem wat er heerst, moeilijk aan. Met als gevolg dat ik vastliep op school, regelmatig ziek werd en me vaak alleen en soms depressief voelde.

Ik snapte niet dat anderen de wereld niet ervaren zoals ik. Ik snapte ook niet waarom mensen zich anders gedragen dan dat ik kon voelen wie ze echt zijn, en daardoor voelde ik me hier niet thuis.

Eén van mijn grootste levenslessen is met dit alles leren omgaan en hier in deze wereld kunnen zijn helemaal als mezelf. En, net zoals jij die dit leest, blijven we leren. Ik ben niet slimmer of beter dan jullie, ik maak evenveel ‘fouten’ en ik leer evenveel.

Ik kan zeggen dat ik tot nu toe al veel heb meegemaakt. Wetende dat ik soms niet slim bezig was, maar het alsnog wilde ervaren om situaties aan te gaan en op mijn eigen manier te leren. Door bepaalde dingen te ervaren en hier bewustzijn op te krijgen, (ook met dank aan mijn moeder), ben ik meer in mijn kracht gekomen.

Ik heb ervaren hoe het bijvoorbeeld is om niet meer te willen leven, of zo erg te lijden dat ik mijn bed niet eens uit kon. Ook heb ik seksueel misbruik meegemaakt op jonge leeftijd en heb hiermee leren omgaan door er open over te spreken en alle intense gevoelens hierbij toe te laten. Ik heb de betrokken persoon dan ook kunnen vergeven en deze uit mijn hart gewenst dit ook los te laten.

Ik zie het leven als een soort spel waar we leren van en met elkaar, en daarin vooral proberen te blijven zien wie ik en de ander echt is. Door mijn ervaringen heb ik regelmatig open gesprekken met andere jongeren die soortgelijke ervaringen als ik of andere voor hen intense dingen hebben meegemaakt. Ik merkte dat dit hen altijd hielp. Het leek hierdoor soms wel of al een soort praktijk had omdat er steeds meer jongeren met me wilden praten over dingen waar ze niet eerder met anderen over durfden te spreken.

Daarnaast ken ik het straatleven, waar ik als pure ziel met paars haar (omdat ik dat mooi vond) gepest en zelfs bedreigd werd, gewoon omdat ik er anders uitzag. Dat is blijkbaar niet wat mensen met een gesloten mindset gewend zijn. Door in zulke situaties steeds te proberen rustig mezelf te blijven ben ik wel erg ver gekomen. Dat is wat ik de rest van mijn leven zal blijven doen, MEZELF zijn. Dat is waar je je kracht uithaalt, de kracht die iedereen op deze wereld in zich heeft. Dat is de grootste tip die ik jullie allemaal kan geven:)

Sinds ik geboren ben voel ik alle prikkels en begreep ik het niet. Ik had daar verschrikkelijk veel last van. Daardoor was ik bijvoorbeeld een “crybaby” en kon ik niet mee naar plekken waar veel mensen bijeen waren. Daar werd ik gewoon niet lekker van, zowel fysiek als emotioneel. Als mijn moeder bezorgd over me was wat vaak gebeurde, werd ik onrustig. Want ik voelde haar onderliggende angst. Zodra ze me liet voelen dat ze me daarin echt begreep, werd ik rustiger omdat ik haar pure zelf voelde voorbij haar moederrol. Dat was super belangrijk want dan had ik een echte houvast in deze gekke wereld. Daarom moest mijn moeder ook de bezorgdheid en de zorgrol die ze vaak te sterk had, loslaten om er echt voor mij te kunnen zijn. En dan was ze er vanzelf ook voor zichzelf. Als mensen echt zichzelf zijn voel ik echte verbinding en dat vind ik fijn.

Omdat ik zo gevoelig ben, wil ik dit graag verder inzetten als kracht.
Vaak kunnen mensen de diepere onderliggende gevoelens nog niet voelen in zichzelf, omdat daar beschermmechanismen op zitten. Terwijl ik ze bij hen wel kan voelen. Hierdoor kan ik ze helpen deze naar de oppervlakte te brengen. Van hieruit komt vanzelf een gesprek met inzichten voort waardoor je onverwerkte dingen los kunt laten door er eerst bewustzijn op te krijgen. Als ik iemands probleem aanvoel en aanhoor, komt er vanzelf bij mij een heel sterk gevoel en vanzelf heldere gedachtes over hoe ik mensen kan helpen en wat ik hieruit kan vertellen. Mijn ervaring is dat ik hierdoor al veel mensen, jongeren maar ook ouderen, waardevolle inzichten heb kunnen geven. Dit voelt als een natuurlijk deel van mij wat gewoon vanzelf gaat.

Ik wil graag mensen helpen die het moeilijk hebben in deze wereld, omdat ik uit eigen ervaring weet hoe nodig dit is. Ondanks dat het niet altijd even makkelijk is moet je de bereidheid hebben er doorheen te willen gaan. Soms heeft dat wat tijd nodig, omdat er veel trauma op zit. Dat is niet erg, het is al zo goed om erover te praten of in ieder geval iemand te hebben die naar je luistert, je begrijpt en geen oordeel over je heeft.

Het maakt niet uit wie je bent of waar je mee zit, iedereen is welkom. Ik vind het fijn mensen te ontmoeten die willen ontdekken waar het écht over gaat. Ik wil graag met je praten, net zoals ik dat ook al doe met mijn ouders en vrienden. Dit leert ook mij weer en blijft mij ook motiveren om mijn pure zelf te zijn en te blijven.

Eén van m’n grote passies is muziek. Ik schrijf teksten en maak rap’s, geïnspireerd door het leven zelf.

Wat ik bied: Een luisterend oor en een diep invoelen. Van hieruit ontstaat vanzelf een gesprek waarin ik je help doorzien wat er op een diepere laag speelt.

Ik ontmoet je graag! Groetjes,

Daniel 

 

LEEF JE VOLLE POTENTIEEL, ÉÉN MET DE BRON-RETREAT

KUUROORD DE SCHOUW, ZEELAND

 

De Shouw Bronbad Zeeland

Je bent van harte welkom bij de Één met de Bron-Retreat  in kuuroord de Schouw. Kuuroord de Schouw geeft mij altijd een gevoel van Thuiskomen.

Met veel liefde help ik jou de weg terugvinden naar je Zelf. Vanuit hart en ziel geef ik me over aan datgene wat wil gebeuren en waar jij klaar voor bent. Ik ben er, in samenwerking met een geweldig team van aardse helpers en oneindig veel helpers uit het licht, zodat er zal ontstaan wat er mag ontstaan. Moeiteloos en vanzelf.

 

Met veel liefde help ik jou de weg terugvinden naar je Zelf. Vanuit hart en ziel geef ik me over aan datgene wat wil gebeuren en waar jij klaar voor bent. Je bent welkom met ALLES in jou, met je lach en met je traan. We zullen samen genieten, ontvangen, loslaten, bevrijden, verdiepen, ontspannen, waarbij je opgetild en teruggebracht wordt in jouw zielstrilling.

Je Zelf zijn is het mooiste, het fijnste en het meeste wat je kunt zijn en is tevens jouw geschenk aan de wereld!

Je bent naar de Aarde gekomen om te stralen als jouw mooie, pure authentieke Zelf. Jij bent ik en ik ben jij, daar waar we verbinden in eenheid.

Tijdens deze retreats zal ik individuele- en groeps Mana geven en zullen we vooral een boost geven aan de embodiment  van onze essentie. Doordat we ten diepst verbinden door te her-inneren wie we werkelijk zijn creëren we samen een eenheidsveld, waar de hooggetrilde energie van het pure Zijn vanzelf datgene lostrilt wat we niet zijn.

Je zult herbronnen in het Bronbad. Dit is een onvergetelijke ervaringDe hele retreat is als een bad van LIEFDE waarin je continu wordt ondergedompeld!
Er zullen meerdere kristalbedden beschikbaar zijn waar je onbeperkt gebruik van kunt maken. Er zijn geweldige masseurs aanwezig, je kunt energetische behandelingen ontvangen, er is yoga, meditatie, en individuele sessies met diepwerkende TACHYON-energie. Ook kun je gebruik maken van de multiwave oscillator , een instrument ontwikkeld door Nicola Tesla,wat een electromagnetisch veld creërt welke zeer regenererend werkt voor het lichaam.

Er zal tijdens deze Retreat ontstaan wat er wil ontstaan en je zult ALLES ontvangen waarvoor je komt.

Dit alles is inclusief heerlijk, vegetarisch eten, verse sapjes en theetjes en nog veel meer. Daarnaast staan alle faciliteiten, zoals sauna, infraroodcabine, zonnebank, verwarmd binnen- en buitenzwembad, grote tuin met zitjes, biowinkeltje, woonkamer met openhaard, de heerlijke ambiance in het hele kuuroord en alles wat deze prachtige, bijzondere plek biedt, het hele weekend tot jouw beschikking. Het is een zalige plek waar je met volle teugen kunt genieten van alles wat je aangereikt wordt.

Data:

Het is mogelijk bij deze retreat een weekend, een midweek of een gehele week deel te nemen.

*Weekend: 10 t/m 12 november. Totaalprijs inclusief ALLES (je eigen kamer, eten, drinken, gebruik van alle faciliteiten van het kuuroord, onbeperkt gebruik van de kristalbedden, massages en alle groeps- en individuele sessies): 495.- euro p.p.
VOL!

*Midweek: 13 t/m 17 november. Totaalprijs inclusief ALLES (je eigen kamer, eten, drinken, gebruik van alle faciliteiten van het kuuroord, onbeperkt gebruik van de kristalbedden, massages en alle groeps- en individuele sessies): 695.- euro p.p.
Nog 2 plekken vrij!

*Gehele week: 10 t/m 17 november. Totaalprijs inclusief ALLES (je eigen kamer, eten, drinken, gebruik van alle faciliteiten van het kuuroord, onbeperkt gebruik van de kristalbedden, massages en alle groeps- en individuele sessies): 950,- euro p.p.
VOL!

Locatie:
Kuuroord de Schouw, Donkere weg 1, Noordgouwe, Zeeland.
Note:

Er zijn beperkte plekken dus reserveer tijdig als je voelt dat je hierbij wilt zijn. De ervaring is dat het snel volgeboekt is.

Voor informatie en/of een plek reserveren mail manamarieke@gmail.com  of app/bel Marieke: 0616359318

We hebben er nu al zin in dit met jou te gaan beleven, met zoveel liefde, toewijding en plezier!
Waar je heengaat word je al verwacht, je zult ALLES ontvangen waarvoor je komt.

We hebben tijdens deze retreat het geluk ons te mogen laten raken door de fijngevoelige muzikale gaven van Steven Curinckx en Linda Evenhuis, een zingende engel als mens verkleed die in Terra Nova m’n pad kruiste. Hun muzikale bijdrage ontvouwt zich intuïtief en vanzelf, op de juiste momenten.

Nieuwe data voor Retreats in Kuuroord de Schouw voor 2024:
weekend-Retreat 2 t/m 4 februari,
weekend-Retreat 5 t/m 7 april
en week-Retreat 4 t/m 11 oktober 2024.
Het is al mogelijk hier je plek voor te reserveren. 
Het is altijd een feest daar te ZIJN!

LOCATIE: Kuuroord de Schouw, Donkere weg 1, Noordgouwe, Zeeland.

NOTE: Er zijn beperkte plekken dus reserveer tijdig als je voelt dat je hierbij wilt zijn. De ervaring is dat het snel volgeboekt is.

Voor informatie en/of een plek reserveren mail manamarieke@gmail.com  of app/bel Marieke: 0616359318

We hebben er nu al zin in dit met jou te gaan beleven, met zoveel liefde, toewijding en plezier!

Waar je heengaat word je al verwacht, je zult ALLES ontvangen waarvoor je komt.

We hebben tijdens deze retreat het geluk ons te mogen laten raken door de fijngevoelige muzikale gaven van Steven Curinckx. Ook zal Linda Evenhuis voor ons zingen, een engel als mens verkleed die in Terra Nova m’n pad kruiste. Hun muzikale bijdrage ontvouwt zich intuïtief en vanzelf, op de juiste momenten.

Hier vast een voorproefje van één van de magisch mooie liedjes van Linda, waarbij ze zich liet inspireren door een Mana sessie die iemand ontving tijdens een Schouwretreat met een krachtige boodschap die voor ons allen geldt: Wij zijn als de Oceaan. Door de omstandigheden van het leven en de identificatie hiermee, kan het voelen alsof we de bumpy golven zijn…. als we deze golven door ons heen laten bewegen zonder ermee te identificeren zijn het golven die komen en ook weer gaan, terwijl de Oceaan die wij in wezen Zijn onveranderlijk blijft.

Marieke en team

Impressie van een Retreat met Marieke in kuuroord de Schouw…

Tijdens de laatste retreat is er een prachtig, professioneel filmpje gemaakt door Frank Kouws:

Play Video

SamenZIJN avonden! In Gapinge én in Hoofdplaat

Je bent van harte welkom voor de SamenZIJN- avonden,
waar we ten diepste verbinden met ons Zelf èn met elkaar in de Nieuwe Wereld-energie. Wanneer we onze authentieke, soevereine Zelf nog meer belichamen, is dit een feest van thuiskomen, wat bedoeld is verder vorm te geven op Aarde. Dat is waarvoor we gekomen zijn!

Tijdens deze avonden is er mogelijkheid MANA te ontvangen. We helpen elkaar in deze grote shift, deze turbulente tijd, door in openheid samen te zijn waar vanzelf ontvouwt wat plaats wil vinden en waarbij je datgene zult ontvangen wat je op dat moment nodig hebt.
Samen delen is samen helen. In deze tijd is het zo belangrijk en fijn om samen te komen en onze frequentie hoog te houden.

Zullen we samen ons Zelf zijn?

Data:

Eén maandagavond per maand in Gapinge en 1 maandagavond per maand in Hoofdplaat. Je bent niet verplicht om elke maand te komen, je zult er zijn wanneer het zo voelt voor jou en dan zul je merken dat het ook klopt dat je erbij bent!

*Data voor 2023 in Gapinge: 17 april, 15 mei en 12 juni, 3 juli, 21 augustus, 18 september, 9 oktober, 6 november en 11 december.

TIJD: 19.30 – 21.30 
LOCATIE: In het kerkje in de Dorpstraat 7, Gapinge
KOSTEN: 25,- per keer.
Welkom!
*Data voor 
2023 in Hoofdplaat:  de eerste bijeenkomst is op 10 juli, dan 28 augustus, 25 september, 16 oktober,  27 november en 18 december.
TIJD: 19.30 – 21.30 
LOCATIE: In het Raadhuis, Dorpsstraat 1, Hoofdplaat
KOSTEN: 25,- per keer.
Welkom!

Ivm beperkte plekken graag even een berichtje tevoren als je komt.

* BALI *11 daagse Retreat Bali, nieuwe datum volgt!

 

Ga jij mee? 

Tijdens deze retreat draait het om jou! Ten diepst thuiskomen in je zelf.

Wie jij werkelijk bent belichamen hier op aarde. Baden in de liefde van ons als team omdat we dit met zoveel toewijding vanuit hart en ziel doen, in samenwerking met elkaar en met de Spirits.Tijdens deze Retreat draait het om jou! Ten diepst thuiskomen in je zelf. Wie jij werkelijk bent belichamen hier op aarde. Baden in de liefde van ons als team omdat we dit met zoveel toewijding vanuit hart en ziel doen, in samenwerking met elkaar en met de Spirits.

Elke dag groeps- en individueel werk. We laten ons in volle overgave leiden in wat er mag gebeuren zodat er geen vast programma is. Dit zorgt er voor dat juist datgene kan ontstaan wat werkelijk wil gebeuren. We zullen de diepte in gaan met ons zelf, je zult Mana ontvangen en nog heel veel meer….

We logeren in Abasan Mountain Resort, welke met zorg uitgekozen is voor deze krachtige Retreat. Dit Resort is privé gelegen in de heuvels van het rustige, stille en wonderschone, noord Bali. Een unieke plek die uit het hart is gecreëerd. Je logeert hier in 1 van de luxueuze ingerichte Balinese bungalows, die verspreid liggen over het terrein, met puur de natuur om je heen. Je badkamer is dan ook buiten gesitueerd! Deze hele Resort is privé en dus alléén door ons bezet, waardoor we de energie van onze groep kunnen waarborgen en datgene kunnen laten gebeuren waar we klaar voor zijn.

De enigen die naast ons aanwezig zijn, zijn wat aapjes in de jungle rondom ons en misschien exotische zingende vogels. Er is ook de zorgzame staff van deze bijzondere plek, die ons met liefde zal voorzien van gezond en zalig Indonesisch eten. Er is de hele dag mineral water, herbal tea en ook traditionele Balinese coffee beschikbaar. Ook maken zij heerlijke verse sapjes voor je klaar. Zij zijn daar om ons op en top te verwennen.

Er is hier volop de kans om te zonnebaden, te zwemmen of weg te dromen in het natuurlijke zoutwater zwembad op de Resort of te relaxen op het natuurlijke open terras beschut door bomen en bamboe met geweldig uitzicht over de vallei en de oceaan. De oceaan is op een paar kilometer afstand, er is een shuttle die je er heen brengt, gratis service van de Resort.

Zie gaia-oasis.com/abasan-mountain-retreat

In de Mountain Lotus room in Abasan Mountain Resort, met de groene jungle om ons heen zullen we groepswerk en individuele sessies doen. Deze plek wordt niet voor niets het hart van moeder Aarde genoemd. Te midden van de ongerepte natuur zal dit zeker effect hebben op ons energiewerk.

Je krijgt de kans een Reinigingsritueel te ontvangen in de eeuwenoude mystieke Pura Tirta Empul tempel, wat betekent ‘tempel van het heilige water met kristalheldere stroom’. Hier vind je een bron met onafgebroken zuiverend, geneeskrachtig water uit de aarde. Een heilige bron met, zoals de Balinezen zeggen, magische krachten.

Verder is er natuurlijk de mogelijkheid om Bali te verkennen…. dit kent vele mooie stranden met prachtige snorkelplekken waar je zeeschildpadden kunt tegenkomen, indrukwekkende manta-roggen, en bij Lovina zelfs ook dolfijnen.

Bali heeft vele wondermooie tempeltjes, zeer de moeite waard is het kunstenaars en hippie-dorp Ubud wat we zullen bezoeken, de rijstvelden, de jungle, de vele speelse apen, de Mount Agung vulkaan, allerlei traditionele kleine dorpjes, de kleurrijke stoffen en hebbedingetjes, en de droom om in een 25 meter hoge waterval plek te zwemmen.

Er is ook de mogelijkheid om per boot het rustige, oh zo mooie Nusa Lembongan eiland te bezoeken, wat het paradijsje onder Bali wordt genoemd en maar een half uurtje varen is.

En mét onze mooie zelven de schoonheid van dit wonderlijke eiland in de Indische Oceaan.

Inbegrepen: Alle overnachtingen, alle vervoer over het eiland, alle hapjes en drankjes binnen Abasan Mountain Resort, alle groeps -en individuele sessies, het ritueel in de holy tempel. Prijs: 1495,- euro.

Je dient zelf je vliegreis te regelen, als je het fijn vindt kun je boeken op dezelfde vlucht waar wij op vliegen. We zullen zodra wij op de meest geschikte vlucht gereserveerd zijn de precieze gegevens hierover doorgeven.

NB. Je kunt er natuurlijk zelf voor kiezen je reis te verlengen en nog langer te genieten van het mooie Bali!

De plekken voor deze bijzondere retreat zijn beperkt, vol is vol, dus als je graag mee wilt laat het dan zo snel mogelijk weten. De laatste Curacao Retreat was in 2 dagen volgeboekt.

Met heel veel liefs van ons en we kijken er naar uit met jou op reis te gaan! * Marieke , Stephan, Paul en Jacobien

Voor info en aanmelden: manamarieke@gmail.com

10 DAAGSE RETREAT SAN- BLAS, PANAMA, Nieuwe datum volgt!  Hier is 1 plek vrijgekomen!

 

Terug naar de oorsprong. Thuiskomen…om te Zijn wie jij in wezen Bent.

Met blijdschap kondig ik deze nieuwe en hele speciale 10- daagse Retreat aan, in de eenvoud van puur ZIJN.

Alles wat je nog weghoudt van je pure Zelf te zijn zul je mogen transformeren tijdens deze ZIJNS-RETREAT in dit paradijsje op Moeder Aarde.

Laatst vroeg iemand, waarom zijn je reizen soms zo ver weg? Wat hier de boodschap is, is dat bepaalde plekken op aarde ankerpunten zijn voor energie. Het heeft te maken met het lichtwerk wat we daar doen, en dat er dan juist door zo intensief lichtwerk te doen op die plek, er een sterke input is in het Aarde-grid. Naar waar en wanneer deze reizen zijn, wordt geleid, en de groep die hiervoor samenkomt heeft (onbewust) de afspraak dit samen te doen.

Daarnaast is het voor mij echt genieten om met een mooie groep mensen op reis te gaan, zowel in de wereld als in zichzelf.
Deze reis wordt begeleid door mezelf in samenwerking met een superteam. Mijn zus Jacobien sprong een gat in de lucht om deze reis mee te gaan maken, naar de indianen, een droom die voor haar uitkomt.We zullen verblijven op San Blas, ofwel Kuna Yala genoemd, wat betekent ’land van Kuna’. Dit zijn de pure, ongerepte indianen-eilanden bij Panama, pareltjes in de Caribean. San Blas, een gebied van 378 bounty-eilandjes, sommigen bewoond door Kuna Indianen; een indianenstam die nog geheel volgens zijn oude tradities leeft.De Kuna’s leiden een autonoom bestaan in Panama. Hun leider, de Sahila, is zowel hun politieke als spirituele leider. De inheemse indianen leven al jaren vooral van de ruilhandel in kokosnoten. De indianen leiden hier een basic bestaan, ze verplaatsen zich in houten kano’s, wonen in rieten huisjes met daken van palmbladeren, waar zij slapen in traditionele hangmatten. De Kuna indianen versieren zich met kralen om armen en benen en dragen kleurrijke kleding.

Hier overnachten we in traditionele indianenhuisjes op één van de eilandjes, waar je heerlijk kunt relaxen in de schaduw van metershoge palmbomen, zwemmen in een kristalheldere zee en nippen van vers kokoswater uit een kokosnoot. Voor even zul je leven op je eigen onbewoonde privé eiland.

Dit zijn de huisjes waarin we overnachten, enkelen op palen boven de oceaan, en enkelen op het strand. Je hebt een eigen douche en toilet in je huisje. Je loopt in een paar minuten het hele eiland rond. Telefoons hebben geen bereik, Wifi bestaat hier niet. Je vindt op San Blas geen hotels, geen auto’s, alles is eenvoud. Het hele eilandje is voor ons gereserveerd als groep.
DIT IS EEN RETREAT IN VOLLE OVERGAVE AAN HET ZIJN

We zullen luieren in de zon en zeesterren tellen in het water. We kunnen snorkelen boven kleurrijke koraalriffen en roggen uit het water zien springen. En met geluk zelfs dolfijnen. Iedereen is hier relaxt, niks hoeft, alles mag. In de avonden kunnen we genieten van een feestmaal, vooral verse vis, bereid door de Kuna indianen, waarna we genieten van de zonsondergang. Dit is op de San Blas eilanden spectaculair, de lucht kleurt paars/oranje boven het kalme water. Het continue geluid van de zee en samen ZIJN onder een heldere sterrenhemel, op dit Kuna Yala paradijsje op Aarde.

Je zult tijdens deze reis meerdere sessies ontvangen, in de groep en Mana individueel. Je zult maximaal ontvangen waar jij voor komt. Dit alles wordt geleid in samenwerking met de spirits. Er is tevoren geen programma, alles wordt geleid en ontstaat in het moment. Op deze plek zal zeker ook de energie van de indianen zeer aanwezig zijn. In alle eenvoud terug naar de eenvoud in je Zelf. PUUR JIJ!

Maaltijden worden 3x per dag voor ons bereid door de Kuna indianen. Dit zal vooral verse vis zijn. En kokosnoten… Het is wel mogelijk verzoekjes in te dienen, al is dit beperkt, zijn ze niet bekend met diëten. En de supermarkt is daar niet om de hoek!

We zullen ook bijna dagelijks een excursie maken naar diverse nabij gelegen eilandjes, om de indianendorpjes te bezoeken en mooie snorkelplekken en mangroves. Dit alles gebeurt over het water, per boot.

We vliegen naar Panama city, en vanaf daar met 2 kleine vliegtuigjes door naar de San Blas eilanden. Het bijzondere is dat dit onlangs door een Mana sessie met Ramphy en zijn vrouw Eefke spontaan ontstond. Ramphy is een oud collega van mijn baan bij KLM én is vlieger, en bood aan dit voor ons te regelen. Zij zullen tijdens deze Retreat er samen ook bij zijn in de groep, dank Ramphy en Eefke, echt super!

Vanaf het vliegveld-eilandje, waar we zullen landen in San Blas, worden we met een boot naar ons Retreat-eilandje gebracht. Dat is max een half uurtje varen, waar het hele eilandje privé voor ons is als groep. Zie hierboven de foto met het vliegtuigje waar we mee zullen vliegen naar de eilanden en de start / landingsbaan op het vliegveld-eilandje. Alleen al de reis ernaartoe is een unieke ervaring. Het betekent wel dat je niet veel bagage dan het hoognodige mee kunt nemen. Er is een max gewicht voor deze vliegtuigjes.

Echt back to basic!

De prijs van het verblijf daar, inclusief alle maaltijden en drankjes, alle sessies groeps- en individueel, alle excursies, boottochtjes. Inclusief de retourvlucht van Panama City naar San Blas, is 2195,- euro pp

Het enige wat hier nog bij komt is de vlucht naar Panama City vanuit Amsterdam of Brussel. We zijn hier nog mee bezig om een zo gunstig mogelijke prijs voor het vliegticket te vinden. Het kan zijn dat door de heen en terug reis je een dag eerder vertrekt of later thuis bent dan 5 en 15 februari.
De  plekken zijn beperkt, vol=vol

SEE YOU IN SAN BLAS, WAAR IK MET JE WIL DANSEN AAN ZEE MET ONZE BLOTE VOETEN IN HET ZAND. 

XXX  MARIEKE

Vragen over deze reis? Mail me gerust. Weet dat alle reizen tot nu toe in 1 weekend vol waren, dus wacht niet als je de YES voelt in jezelf.

Impressie San Blas, Guna Yala of the San Blas Islands

Play Video

Voor info en reserveren: manamarieke@gmail.com