Nieuwsbrief April 2020

Nieuwsbrief April 2020

wederopstanding de helende reis in de praktijk
De wederopstanding…de Heilige geest…het begin van de nieuwe wereld
Hoe is het met jou, nu de wereld om ons heen wordt stil gelegd en we nog meer kunnen verstillen in ons zelf…? Kun je in de rust blijven, of wordt er flink aan je getrokken door de storm die over de wereld gaat? Ik hoop van harte het eerste. Al wordt natuurlijk door die storm datgene zichtbaar gemaakt wat nog aandacht nodig heeft. En mogen we hier met heel veel liefde naar kijken.
 
Deze tijd voelt als een soort examentijd… waar we nog zoveel kunnen leren over ons Zelf. Waar ligt jouw focus, kun je de keuze maken om steeds weer naar je eigen licht te gaan, ofwel naar jezelf?  De wereld zit in de greep van een virus, wat collectieve velden van angst veroorzaakt. Maar… als je thuis bent in jezelf, dan hoeft dit jou niet in de greep te hebben.  Als de zon die ook achter de wolken altijd onverstoorbaar schijnt. Het is niet de externe wereld die jouw interne wereld bepaalt… waardoor er altijd afhankelijkheid is. Het is jouw interne wereld die jouw externe wereld vormgeeft.

Vandaag is het een bijzondere dag, 04-04-2020, het 4-4-4 Portaal.
Deze energie zorgt voor een krachtige trillingsverhoging die van binnenuit in ons doortrilt, en de hele maand april zal doorwerken.  Dit zorgt voor een soort detox van alles wat nog een schaduw werpt over de verbinding met je Goddelijke zelf.   Dit geeft ons de kans dieper verbonden te raken met ons hart, en meer dan ooit onze heelheid en grootsheid te belichamen. 

Binnenkort is het 12 april; Eerste Paasdag, de dag van de wederopstanding. Met Pasen is Jezus opgestaan uit de dood. Vanuit deze verschijning vroeg hij zijn apostelen naar Jeruzalem te gaan om zijn boodschap van liefde en waarheid te verspreiden, waarbij zij de kracht zouden ontvangen van de Heilige Geest.  Hij vroeg hen vertrouwen te hebben en in overgave te zijn. En zo gebeurde het ook. In Jeruzalem waar zij flink onder vuur stonden, ontvingen zij de goddelijke kracht die in hen neerdaalde, ofwel de ware verbinding met hun Goddelijke Zelf.

Uw wil geschiede, niet mijn wil maar uw wil, van God, vanuit de verbinding met onze Goddelijke Zelf, geschiede.

Vertrouwen en overgave zijn in deze tijd zo belangrijk, daar worden we nu zo op getest.

En… je kunt niet slagen of zakken voor dit examen, je krijgt steeds opnieuw een herkansing. Met vallen en opstaan. Als een kind wat leert lopen… in de nieuwe wereld.
Ruim 2000 jaar later zijn we op het punt gekomen vorm te gaan geven aan het leven vanuit onze Goddelijke Zelf. Dat kan vele vragen oproepen. Want, hoe ziet dat er dan uit voor ons? Behoud ik dan m’n huidige huis, m’n zelfde baan, zal ik genoeg geld hebben, hoe moet het met de toekomst van m’n kinderen, enzovoort?
Die antwoorden zijn er nog niet. En dat kan zeer beangstigend zijn.  Maar… hoe meer we thuis zijn in ons Zelf, dan komt de vorm daar vanzelf bij. Alleen waren we gewend houvast te halen uit vormen. We ervaren nu dat dit ons ontnomen kan worden… in deze tijd mede door de Corona. Deze haalt de restant programmeringen en conditioneringen uit de diepste kelderlagen in ons omhoog, waar generaties en zelfs collectieven lang, en dus eeuwenlang houvast en bestaansrecht uit werd gehaald.

Corona betekent kroon… De kroonchakra die de verbinding vormt met onze Goddelijke Zelf. Jezus, in het Hebreeuws Yeshua, die dit belichaamde op aarde… Draag je zijn doornen krans die hem werd opgelegd, of draag je de Goddelijke kroon?  We hoeven ons zelf niet meer te kruisigen en hieronder te lijden. We zijn wakker, we weten het allemaal. We hebben zoveel incarnaties gehad hier op aarde, zoveel rollen gespeeld. Voorbij de externe omstandigheden hier te kunnen zijn als onze ware Zelf, is vrijheid. De ‘schijn’houvasten zijn ontmaskerd, die we zolang nodig hadden om te overleven en we niet beter wisten (zie mijn vorige nieuwsbrief).

Jij kunt nu een anker zijn voor jezelf.

En door je natuurlijke staat van zijn, straal je dit vanzelf uit naar de wereld om je heen.  

Hierin vormen we samen, als een stevig fundament, de ankers van de nieuwe wereld.
Het kan zijn dat er, nu in deze tijd, vele levens omver worden gegooid wat niet niks is. Het kan zijn dat je hele toekomst anders wordt dan wat jij voor ogen had en dat je niets meer zeker hebt. Er wordt je nu gevraagd toch mee te bewegen in deze. In vertrouwen en overgave. Met de reden dat er mogelijk een heel nieuw leven op je ligt te wachten, om écht geleefd te worden.Terwijl je ego/mind misschien wel heel hard roept: “NEE!” en doodsbang is voor… ja voor wat eigenlijk? Om echt te gaan leven?  Heel veel liefde naar alle angstdelen die we nu zelf kunnen omarmen zodat ze kalmeren. Niet vastgrijpen aan emoties of ze juist vermijden, maar ze als waves door je heen laten gaan, ze zijn niet wie je bent. Zo blijf je verbonden met jezelf in het Nu.              

Het is juist zo belangrijk dat als er emoties zijn, deze door je heen te laten gaan. De situatie in deze tijd helpt ons met de bevrijding van oude angstdelen die nu omhoogkomen en waar we nog onbewust van waren omdat ze zo diep weggestopt zaten en/of overruled werden door de mind. Deze kunnen daardoor transformeren en ze helpen ons juist om de weg vrij te maken naar de verbinding met onze Goddelijke Zelf. Vanuit de afbraak van het oude in ons en de daarmee gepaarde chaos, kan er pas het nieuwe ontstaan.  Als je dit beseft, dan kun je makkelijker meebewegen, in overgave zijn met datgene wat nu in de wereld en vooral in jezelf gebeurt.

Dit alles gebeurt op het persoonlijke vlak maar ook in het groot, wereldwijd. Er zijn wereldse complottheorieën die flink verspreid worden, over machtsmisbruik wat op grote schaal aan het licht wordt gebracht. Het is natuurlijk niet verkeerd om je hiervan bewust te zijn. Maar eigenlijk is het niet van belang hoe, in het scenario waarin we verkeren, het virus er is gekomen. Waar het wel om gaat is hoe we er zelf mee omgaan. Ook hier geldt hetzelfde; durf je jouw diepste angst, woede, twijfel, pijn, onzekerheid en machteloosheid toe te laten en te erkennen? Of probeer je die nog steeds van je af te schuiven door een vijand buiten jezelf te zoeken en hiertegen te strijden, wat nog even hard de dualiteit blijft versterken.  

Ik moet nu denken aan de woorden van Gandhi, zonder enige strijd en vanuit zoveel liefdeskracht; ‘Laat liefde en waarheid zegevieren’.   
Tijdens Mana sessies laten zich in deze tijd opvallend vaak Yeshua en ook Maria Magdalena zien en horen. Ook het beeld dat hij gekruisigd werd door hen die geloofden in een God buiten zichzelf. Ze konden niet zien dat hij zijn Goddelijke Zelf belichaamde, welke ook zij in zich droegen. Zij waren geïdentificeerd met hun rol, hun ego-aanwezigheid. Zonder hierover te spreken van goed of slecht. Wél van onbewustheid.
Door hun onbewustheid ontkenden zij hun eigen goddelijkheid. En daarmee komt van hem steeds de boodschap; Weet wie je bent, zie wie je bent, erken je ware Zelf. Wees thuis in jezelf ongeacht wat er buiten je gebeurt, richt je naar binnen op de enige echte waarheid. Jij, die bent wie je bent. Je Goddelijke Zelf. Hierin zijn we allen één.
De mens heeft zijn Goddelijke Zelf eeuwenlang ontkend waardoor er de illusie is ontstaan van afgescheidenheid. Hierdoor ontstonden oorlogen, hebzucht, wraak, veroordeling, misbruik, macht en onderdrukking, tevens de grote angst voor dood.
 
Mijn eerste Mana-op-afstand, die ik tegenwoordig ook geef, en mocht geven aan Bas, (dank Bas voor het aandringen!) ging terug naar de tweede wereldoorlog. Via de vaderlijn en zijn overleden opa werd dit zichtbaar gemaakt. Hier waren duidelijk nog bepaalde gevolgen in het leven van Bas aanwezig, die hem belastten en die hij kon doorzien en loslaten. Ook tijdens deze Mana verscheen Yeshua die liet zien dat deze oorlog ook nog een gevolg is geweest van de kruisiging, wat mede door Bas zijn innerlijk werk verder wordt uitgezuiverd. Hierdoor kon er ook voor Bas een wederopstanding zijn en is hij vrij om te zijn wie hij is. Duidelijk was, dat wat Bas hierin heeft uitgewerkt, doorwerking heeft op zijn familielijnen en in het collectieve veld. Dit geldt voor ons allemaal, met ieder zijn- of haar eigen verleden en verhaal waar het licht wordt aangezet, pijn wordt geheeld, oude programmeringen en conditioneringen ontmaskerd worden en geen kracht meer hebben.

 Zo komen we tevens uit het verhaal. Wat een rust voor ons denkhoofd, wat een verstilling!

Jij bent ik, en ik ben Jij. Daarin zijn we één. 

Werkelijk niemand uitgezonderd. Dan bestaat er geen afgescheidenheid en dus ook geen eenzaamheid.

Dat is de illusie die werd gecreëerd door de rollen waar we zolang in vastzaten
.
Tijdens de Mana sessies verschijnen er regelmatig overledenen, zoals ouders en grootouders, die vaak de boodschap geven waarin ze zeggen: “LEEF! Dat heb ik nooit echt gedaan!” Dan laten ‘de helpers’ zien met de krachtige boodschap ‘Niets is wat het lijkt’ dat de rol die zij ‘speelden’ in jouw leven zoals jij ze hebt gekend, totaal niet was wie zij werkelijk zijn. Je hebt dus mogelijk geleden onder een rol, een programmering, terwijl zij nooit doorhadden dat zij zich hadden geïdentificeerd met die rol.  Velen die sterven hier op aarde, worden na hun fysieke dood juist wakker en beginnen dan met leven. Hoe gek dit ook klinkt. Je zou nu kunnen zeggen: “Oh, wat erg!” Maar daarin vertellen ze ons dat zij juist door die conditionering niet echt geleden hebben. De conditionering was als een deksel op hun pijn. Bijvoorbeeld, iemand die bestaansrecht haalt door er altijd voor de ander te zijn; zolang dit programma draait voelt diegene niet de diepe onderliggende pijn van waardeloosheid. Zodra dit programma ontmaskerd wordt kan de diepe pijn vrijkomen en wegstromen uit het lichaam, waardoor we tijdelijk leegte ervaren. Deze wordt dan al snel gevuld met… jouw ziel, je Goddelijke Zelf!

Dit bovenstaande kunnen wij prima aan, omdat we al zolang bewust bezig zijn met onze kelders op te ruimen en niet meteen omvallen wanneer de conditionering losgelaten wordt. Onze voorouders kunnen dit niet, zij zouden wel omgevallen zijn, omdat ze niet bewust waren en daar bestaansrecht uit haalden, net zoals zij dit steeds maar weer herhalend als voorbeeld hebben gehad via hun ouderlijnen. Zo begrijpelijk. Dus zielig is het niet echt, …zie het alsof ze slaapwandelen hier op aarde. Daarin lijden zij niet echt. Regelmatig word ik in Mana hiermee verbonden, en dan voel ik niets, alsof ik geen lichaam heb. Ondanks dat hebben ze toch hun waardevolle aandeel geleverd in deze transformatie.

Het mooie kinderprentenboekje ‘Een gesprekje met God, de kleine ziel en de zon’ beschrijft dit zo helder. Twee zielen die naar de Aarde gaan, de ene wil vergeving ervaren, waarop de ander zegt: “Dan zal ik jou zoiets ergs aandoen dat jij de kans krijgt mij te vergeven. Maar vergeet niet dat ik dit uit liefde doe, zodat jij vergevingsgezindheid kunt ervaren. En vergeet niet wie ik werkelijk ben, ik ben hetzelfde licht als jij, maar ik zal zo de verdichting in moeten gaan dat ik niet meer zal weten wie ik ben.” En zo gingen ze samen naar de Aarde…

Wij zouden dit ons herinneren, tijdens deze incarnatie als kind van onze ouders, in deze tijd, deze wereld waarin we leven, en er wel te zijn als ons Zelf. Het grote ontwaken. En als we dit toch neigen te vergeten helpen onze kinderen of andere mensen om ons heen ons hier wel aan te herinneren door precies datgene te spiegelen wat in ons nog aandacht nodig heeft, totdat we aangekomen zijn.

Na deze wedergeboorte treedt er een fase op van ‘stage lopen met je Zelf’. Ervaren hoe het is om als jezelf, binnen hetzelfde lichaam, in deze wereld te zijn. Dan bewandel je het pad van jouw ziel en ontstaat de vorm van jouw nieuwe leven vanzelf.
 
Laatst verscheen tijdens een Mana sessie Rachel, samen met haar moeder Norine. Twee superlieve mensen die ik heb mogen kennen. Rachel is totaal onverwacht overleden kort na haar moeder. Rachel was nog heel jong toen ze stierf. Ze was toen zo bezig met het zoeken naar een nieuwe baan, waarin ze het liefste anderen wilde helpen om vanuit hart en ziel te leven. Dit heeft ze op een heel andere plek gevonden, wat ze toen op aarde nooit had kunnen bedenken dat dit op haar lag te wachten; Vanuit daar waar ze nu is, haar zielswerk te doen. Ze waren zo levendig aanwezig, met zoveel levensvreugde, en dit was ook hun boodschap voor deze sessie.

 Zojuist kreeg ik een hele mooie mail van Claudia, zij was één van de deelnemers in het Maria Magdalena weekend in februari. Maria Magdalena die ons allen hielp herinneren dat haar energie, de goddelijke vrouwelijke energie, in ieder van ons IS. Tijdens dat weekend werd Claudia zich bewust dat de pijn en het verdriet die ze in zich droeg van haar moeder, en niet van haarzelf was en werd ze herinnerd aan de engel op aarde die zij IS. Haar moeder is stervende. Claudia is zo dankbaar om er met onvoorwaardelijke liefde voor haar moeder te kunnen zijn. Deze liefde overstijgt de moeder/ dochter rol. Claudia haar broer is op 25 jarige leeftijd overleden. Claudia kon haar moeder vertellen dat ze voelde dat haar zoon, dus Claudia’s broer, al met open armen op haar staat te wachten om zijn moeder thuis te verwelkomen. Zonder dat ik dit van haar wist kwam meteen het beeld op met een groot liefdesgevoel van haar broer die met open armen klaar staat voor zijn moeder. En tegelijkertijd kwam er zoveel blijdschap en liefde vrij vanuit haar broer dat deze boodschap tot twee keer toe bij zijn moeder werd bezorgd, zodat zij meer in overgave kan zijn om haar lichaam los te laten.
De sluiers worden steeds dunner, omdat we zelf hier op aarde aan het thuiskomen zijn. En dan krijgt het woord ‘dood’ een hele andere betekenis ofwel gaat de lading eraf.

Op de valreep van het verzenden van deze nieuwsbrief ontvang ik net haar bericht: ‘Mijn allerliefste mam is zojuist gestorven, en mijn broer heeft haar in zijn armen gesloten in de hemel…’

Claudia hoopt hiermee met al haar liefde troost te geven aan mensen die het moeilijk hebben met het verlies van dierbaren.

Vergeten te zijn wie je werkelijk bent, is als een dode op aarde te zijn. Er zijn mensen die dan soms zelfs ook dood willen, wat eigenlijk best begrijpelijk is.

Je herinneren wie je bent en dit te belichamen, is als opnieuw geboren worden.

Alles wat er in je leven voorbijkomt is tijdelijk en zal dus ook weer verdwijnen. Dit gaat voorbij al je incarnaties.  

Je ware zelf komt nooit voorbij en verdwijnt nooit. Dat is onmogelijk. Die IS.
verbinding de helende reis in de praktijk
In de ware verbinding met ons Zelf zijn we allen verbonden met elkaar,

en zal de nieuwe wereld vast en zeker een hele mooie vorm gaan krijgen.
Mijn lieve zus Jacobien kwam in deze periode onlangs in een prachtig proces.  Een oude programmering in haar diende zich even heftig aan. “Ik wil het voor iedereen goed doen en daardoor doe ik het nooit goed genoeg en hierdoor voel ik me dan weer schuldig naar iedereen en moet ik het nog beter doen.” Een gebed zonder eind, herkenbaar? Ze herkende al snel dat ze maar één iemand in de steek liet, en dat was zichzelf. Ze kwam bij diep verdriet, van alle keren dat ze zichzelf in de steek had gelaten, wat alle ruimte kreeg in haar. En daarin kreeg ze nog meer verbinding met… haar Goddelijke Zelf. Waardoor ze nu in vrijheid een keuze kan maken of ze er op bepaalde momenten wel of niet voor de ander wil zijn. In vrijheid. En niet vanuit de oude programmering dat ze het goed moest doen voor iedereen.
En in die verdiepte verbinding met zichzelf zag ze Yeshua en Maria Magdalena, en kreeg ze een heldere boodschap. Zo mooi.

Ze werd gevraagd deze boodschap op te schrijven, en deze leest ze hier voor.
Deze boodschap geldt voor ons allemaal; klik op de buttons om ze in 4 delen te beluisteren:

 
En hieronder de boodschap specifiek over schuldgevoel… als jij je schuldig voelt naar de ander, voel je je eigenlijk schuldig naar jezelf… net als wat Jacobien tegenkwam… Het schuldgevoel dat je jezelf zo vaak in de steek hebt gelaten. Dan kun je spreken over jezelf vergeven. Maar het vergeven is vanuit het oude christendom nogal geforceerd geweest. Als je vindt dat je anderen moet vergeven is dat eigenlijk een spiegel van dat je jezelf mag vergeven dat jij jezelf in de steek gelaten hebt. En als je begint met jezelf te vergeven kun je vanzelf de ander gemakkelijker vergeven, dan hoeft dit niet geforceerd te gebeuren om zelf vrij te komen. Dit was eigenlijk een projectie van het schuldgevoel naar jezelf.

Als je onderstaande luistert, luister alsof deze voor jou is…  
Deze overstijgt beperkte gedachte van goed of fout, vanuit dualiteit.  

Eenmaal wakker uit de rol hoeven we niets te doen en zijn we helemaal goed zoals we zijn:

 
Mukti & Band Don’t take Shape
Dit lied past mooi bij dit alles: ‘Don’t take shape…’  Dit gaat over dat we ons niet meer identificeren met onze rollen en conditioneringen, met de vorm waarin we zaten en waar we zolang bestaansrecht uit hebben gehaald. Ik ben die ik ben, voorbij alles wat we dachten te zijn. In het niets zijn we alles.  Thank you God for being nothing…
A Global Meditation | Anita Moorjani – Speaker & Best Selling Author
Wat ik nog graag wil delen is een hele fijne ‘Kroon- meditatie’ van Anita Moorjani, die via Annet naar me toe kwam, jullie kennen Annet misschien van de zalige massages die zij geeft. Deze meditatie helpt je om de verbinding met je Goddelijke Zelf weer te bekrachtigen. En dat is waar dit alles juist om gaat!
Zorg goed voor je mooie Zelf de helende reis in de praktijk

Zorg goed voor je mooie Zelf,
Vertrouw op je lichaam, de tempel van je ziel,
Pluk de dag, geniet van je Zelf, van de zon, de natuur, de dieren.
Ieder moment weer opnieuw.
Ik ben er voor jou als je me nodig hebt 
Met liefde,
                      
Marieke
 
*Mede met veel dank aan Vera, door de openhartigheid in onze vele, zo waardevolle gesprekken van ziel tot ziel, heerlijk op het strand, of over de app, en soms ook zonder woorden, krijgt alles in mijn en jouw ‘nieuwe’ leven meer en meer vorm, zo ook in het ontstaan van deze nieuwsbrief. Zoveel dank voor jouw vriendschap, jouw liefde en jouw licht!*
Nieuw: MANA op AFSTAND
school voor Mana Marieke Meulenberg
Je bent welkom om Mana op afstand te ontvangen.  

Voor diegenen die behoefte hebben aan een Mana sessie, weet dat dit nu ook mogelijk is. Zeker fijn in deze tijd, voor de mensen uit België is het zelfs onmogelijk nu om naar Nederland te komen.  

Ik doe dit per telefoon, heb oortjes in zodat we heel close verbonden zijn, en stem me af op jou. Ik heb gemerkt dat het geen enkel verschil maakt. En dat is eigenlijk ook heel logisch.

Als je hier voor me in de stoel zit, heb ik ook mijn ogen gesloten en stem ik me ook af op jou in samenwerking met de ‘helpers’, dat werkt precies hetzelfde. Het enige verschil is dat ik graag na de sessie lekker thee met je drink en chocola met je eet. Dat is het enige wat door de telefoon nog niet gelukt is.

Welkom per mail een afspraak te maken, zowel voor telefonische sessies als hier in mijn praktijk.
Het tarief voor Mana op afstand is hetzelfde, 75 euro per uur.
dehelendereisindepraktijk.nl
 
Mana op Afstand
MANA VOOR KINDEREN
MANA VOOR KINDEREN
WEET DAT HET OOK MOGELIJK IS VIA JOU MET JE KIND TE WERKENhoe jong je kind ook is.

Dit werkt heel goed en is erg mooi. Ook dit kan op afstand via de telefoon of hier in mijn praktijk. Je kind geeft tijdens de Mana sessie precies door wat er speelt op diepe lagen, wat hij of zij in de persoonlijkheid niet kan verwoorden. Zo kan via jou en/of je partner heling voor je kind plaatsvinden. Het is het fijnste als je hier samen voor beschikbaar bent als ouders, life of telefonisch.
Marieke De Helende Reis in de praktijk
MEDITATIE EN SATSANG-BIJEENKOMST MET MARIEKENieuwe datum:
27 september 2020 “KERKJE VAN HOOGELANDE” Zeeland
Van harte welkom voor deze bijeenkomst op een bijzondere plek, in verbinding met de energie van Maria Magdalena.
Maria Magdalena bracht het op, om iedere onbewuste mens de weg te wijzen naar Liefde.
Ze nam hun pijn op in het hart van de Godin, in haar eigen liefdesveld. In plaats van hun eigen leegte, vijandigheid en afwezigheid van liefde, zagen mensen in haar ogen hun eigen Goddelijkheid gespiegeld. Door haar ogen konden zij de waarheid zien over zichzelf. Hoe helend is dat….
Tijdens deze middag zal haar aanwezigheid voelbaar aanwezig zijn, en zul je aangeraakt worden door datgene wat er gesproken wil worden. Er zal vanzelf ontstaan wat er wil zijn… Je zult gevoed worden door de energie van pure liefde wat ook voor mijzelf altijd nog zo ontroerend is, er is zoveel liefde voor ons allemaal!
Waar je heengaat word je al verwacht. Je bent zo welkom en ik kijk ernaar uit hier met jou samen te zijn.

Met liefde,

Marieke

Datum: Zondag 27 september 2020
Tijd :14:00-16:30  Vanaf 13:30 staan de kapeldeuren open en staat de thee klaar.

Locatie: KERKJE VAN HOOGELANDE, Meinersweg 1, 4364 SE Grijpskerke, Zeeland
Er zijn beperkte plekken, dus graag tevoren reserveren via manamarieke@gmail.com

Bijdrage: 30 euro
KERKJE VAN HOOGELANDE, EEN SCHILDERACHTIG PLEKJE OP WALCHEREN
Dit mooie kapelletje heeft voor mij een speciale betekenis, want deze was in bezit van meneer Hoegen-van Hoogelande, welke de eigenaar was van de boerderij in Rilland in Zeeland, waar ik als kleine Marieke ben opgegroeid en waar mijn hele jeugd ligt en waar hij regelmatig op bezoek kwam.

Dus de link naar mijn verleden ligt hier, zo bijzonder weer. De familie Hoegen ligt dan ook begravenbij de Kapel. Voor mij is het extra speciaal deze bijeenkomst hier te houden.

Alsof alles hier samenkomt.
 
“KERKJE VAN HOOGELANDE, EEN SCHILDERACHTIG PLEKJE OP WALCHEREN”“Er zijn op Walcheren weinig zulke romantische plekjes, waar de fantasie, ontembaar ros, zoo lichtelijk op hol gaat. ’t Ligt er bekoorlijk, die brok ruïne tusschen blonde korenvelden en frissche weilanden en het oog dwaalt langs de fijn lichte tinten van het lieflijk Walcheren, aan de eene zijde de hooggetopte duinen bij Valkenisse waarboven de zon stralenkransen tintelt op ’t helwit zand, aan de andere zijde in de verte de stad Middelburg met z’n drie torens: de goedig ronde Koepelkerk, de Lange Jan met somber gemaakte dof grauwe spits, de kleinere gotische stadhuistoren. Wanneer ge bij Zomerdag den Hoogelandschen weg afkomt staat de ruïne daar voor U, scherp afgeteekend tegen de blauwe lucht, statig hooggelegen als beschermend het kerkhof er omheen; een oude kerkhofmuur aan de eene zijde, knotwilgen en elzenhout aan de andere, omringen de hoogte die ons aan de Groningse wierden herinnert. Drie buigende notenbomen geven hun schaduw tusschen de elzen, en als wij het hek doorgaan, waarboven in het voorjaar mei en vlier hun witte bloemenvaan uitsteken, verreist voor ons het geraamte der kerk. Wij bewonderen den vorm der kapel, nog zoo duidelijk waarneembaar, de fraaie lijnen der poort, waarin de schaduw zich bekoorlijk legert, de geweldige muren, meer dan een meter dik, het koor waarin drie openingen de vroegere boogvensters aanduiden, het gansche bouwwerk, waar in de muren de zwaluw zich nestelt en de broze winde steun zoekt, waar de bijtjes om ons heen zoemen en weldra het droomen van oude tijden ons geheel in beslag neemt.”


(door Cornelie J. de Waal rond 1900)
Verplaatst naar dit najaar
De BALI RETREAT is verplaatst naar 27 oktober t/m 6 november 2020. Hier zijn nog 2 plekken VRIJ!
Voor info zie de workshops op de website dehelendereisindepraktijk.nl


 
Agenda voor volgend jaar
SOULRETREAT, JOY AND FREEDOM, KUUROORD DE SCHOUW, ZEELAND
vrijdag 16 april vanaf 18.00 uur t/m zondag 18 april 2021 16.00 uur.
als een vogel in de wind
Zie je Zelf, als een vogel in de wind,

als een kind dat eeuwig zingt en altijd vrij kan zijn…

EEN UITNODIGING TOT VRIJHEID!
Welkom in het vuur van jouw levensenergie. Het vuur wat jou nooit zal verbranden. Het zal alleen verbranden wat je niet bent. Het maakt jou VRIJ om te zijn wie je bent.

Wie jij bent is tijdloos en vormloos. Je ware zelf, je ziel IS. In welke omstandigheden je ook verkeert, in het oog van de orkaan is het stil en BEN jij. De bron van liefde, vrede en joy.  Je onsterfelijke zelf, die je was voor je incarneerde hier op aarde in een lichaam, en die er zal zijn nadat je je lichaam verlaat. De tijd die je hier op aarde bent, jouw ziel belichamen, is als de hemel op aarde brengen. Dan is alles één. Dan ontstijgen we de duale wereld. Jezelf herkennen als puur bewustzijn.  Als één met de bron. Jouw ware Zelf is perfect, compleet en onveranderlijk. Als de zon die alleen maar kan stralen. Dat ben jij, altijd en eeuwig.

Wanneer alles wat je níet bent mag oplossen, dan wordt de mind stil. Dan is er alleen maar JIJ die bent wie je bent.

 
BRONBAD KUUROORD DE SCHOUW, ZEELAND
Je zult een inwijding in het BRONBAD ontvangen wat altijd een bijzondere ervaring is.
 
Er wordt tijdens deze Retreat een krachtig energetisch veld gecreëerd, waaruit de verbinding met de helpers plaatsvindt, en waar zij jou met zoveel liefde helpen herenigen met jouw goddelijke Zelf. Het is één grote samenwerking wat van het begin tot het eind volledig wordt geleid.
Thuiskomen in wie we altijd al waren. Dan ervaar je alleen maar hier en nu, en leef je ten volle in het moment.
Ik ben er, laat me met zoveel liefde en overgave leiden, in samenwerking met een heel team aan helpers uit het licht, zodat er zal ontstaan wat er mag ontstaan. Moeiteloos en vanzelf.
verbinding met de helpers
Er zullen tijdens deze Retreat kristalbedden beschikbaar zijn waar je onbeperkt gebruik van kunt maken en alle faciliteiten die dit prachtige kuuroord ons biedt zijn het hele weekend tot jouw beschikking. Zie hier een filmpje over kuuroord de Schouw.
KUUROORD DE SCHOUW, ZEELAND
Verder zul je alles ontvangen waarvoor je komt.  Je wordt met zoveel liefde Thuis verwacht.
Datum: vrijdag 16 april vanaf 18.00 uur t/m zondag 18 april 2021 16.00 uur.
Locatie: Kuuroord de Schouw, Donkere weg 1, Noordgouwe, Zeeland.
Totaalprijs inclusief ALLES 495.- euro p.p. 

ALLES houdt in: 2 overnachtingen in jouw fijne eigen kamer in het kuuroord, alle sessies die je aangeboden worden, heerlijk gezond, hemels eten bereid door een superkok en geweldig keukenteam (mjammie), alle drankjes, gebruik van diverse kristalbedden, en het gebruik van álle faciliteiten van het kuuroord zoals sauna, infraroodcabine, zonnebank, massagestoel, binnen en buitenbad, mooie grote tuin met zitjes, woonkamer met openhaard, stilteruimtes, winkeltje met o.a. kristallen en diverse spirituele hebbedingetjes.

Note: Er zijn beperkte plekken dus reserveer tijdig als je voelt dat je hierbij wilt zijn. Er zijn nog enkele plekken vrij.
Voor info en reserveren, mail  manamarieke@gmail.com
Maria Magdalena Retreat te Glastonbury, Engeland
25 juli- 1 augustus 2021 (volgend jaar)
Maria Magdalena Retreat
 Deze Retreat is in wording,
meer informatie volgt later!
* Notes
Maria Magdalena Retreat
*NOTE:

De Maria Magdalena Retreat in Kuuroord de Schouw ,

18 t/m 20 sept 2020,
 is VOL      
Retreat Indianen-eilanden San Blas Panama
*NOTE:

De Retreat naar de Indianen-eilanden San Blas te Panama,

febr 2021, is VOL

Nieuws van Marieke in februari 2020

Lieve Jij,

WE ZIJN ALS DE ZON…..
2020 is ingeluid, en het voelt als een bijzonder jaar. Het begin van een nieuwe tijd.  Mijn praktijk lijkt veranderd in een soort kraamkamer waar de ene na de andere Mana-sessie gaat over het afronden van het eerste deel van je leven, en de geboorte van een nieuw begin. Het sterven van de ‘oude’ jij die eigenlijk nooit echt ten volle in vrijheid heeft geleefd…en de geboorte van het kosmische kind, ofwel je ware Zelf.  Alle rollen waar we mee geïdentificeerd waren, worden ontmaskerd, alle restant-conditioneringen die al in de baarmoeder waren ontstaan vanuit overdracht op de familielijnen, worden losgekoppeld, zodat je nu echt kunt gaan belichamen wie je werkelijk bent. Alsof we 2 levens leven binnen hetzelfde lichaam.

Bij de ene gaat dit zacht en moeiteloos, bij de ander is dit echt nog even als een doodstrijd, een krampachtig neigen tot vast te houden aan het oude vertrouwde….Want wat blijft er over en wie ben je dan als je alle rollen loslaat? Dat blijkt, ondanks dat we allen vrij willen zijn, vaak nog een spannende stap. Alle controle en schijnhouvasten loslaten en je laten vallen in het niets. Dan is er de strijd, de mind roept heel hard NEE, terwijl de ziel zegt JA, het is tijd voor jou…Dit kan voelen als vechten tegen de dood, om je uiteindelijk toch over te geven aan datgene wat niet meer tegen te houden is.

Deze wedergeboorte is bij de ene als een echte bevalling, inclusief zelfs soms een gevoel van weeën, in de buik sterk voelbaar, en bij de ander is het als een spoedbevalling en gaat het zacht en vanzelf. Er kan dan tijdelijk een opvallende leegte ervaren worden. Er is in het lichaam ruimte gemaakt voor je ziel, deze kan nu echt indalen. Je lichaam, je voertuig op aarde wordt vanaf nu bewoond en bestuurd door je ziel. Dat is nogal een aardverschuiving. En tegelijkertijd is het het meest natuurlijke wat er is.

Doodgaan en opnieuw geboren worden binnen hetzelfde lichaam. Wat een bijzondere tijd waarin wij leven.  Ik merk dat ik het aandeel van verloskundige hierin te mogen zijn, superleuk vind. J

 De afronding van deel 1 van ons leven vindt plaats, met heel, heel veel respect naar het pad wat we dapper zijn gegaan. Als in een film waar ‘the end’ verschijnt. De aftiteling draait, de rollen zijn helder geworden, dank aan alle medespelers die ons hielpen wakker te worden in wie we werkelijk zijn. De leuke en minder leuke tegenspelers, en eigenlijk zijn we allen elkaars medespelers. Dat is het nou juist. Waardoor er geen goed en slecht bestaat. Dank allen die mij alles gaven wat ik nodig had onderweg naar huis. Juist daardoor vond ik mijn weg terug naar mezelf.
Door het leven in diverse rollen waarvan we lang dachten dat we dat werkelijk waren, en waar we onbewust bestaansrecht uit haalden zoals we dat als voorbeeld kregen van onze voorouders,  hebben we veel ‘lijden’ ervaren in deel 1. De tijd is rijp dat we dit nu helemaal achter ons mogen laten omdat we deze houvasten niet meer nodig hebben. De illusie die ons gevangen hield, lost zich op… We zijn aan het wakker worden in een slapende wereld.

Deel 2 van ons leven is nu aan de beurt. Dit filmscherm is nog leeg. Er wordt nog nagetraand om oude resten pijn, alles wat en iedereen wie we los moesten laten om tot zelfrealisatie te komen. Where there is suffering there is attachment, het loslaten van onze gehechtheden aan… Soms nog zo rauw en zo immens diep.
En tegelijkertijd luidt zich de nieuwe wereld in…wat we al wisten over wie we in wezen zijn, kunnen we nu gaan belichamen. Zijn wie we echt zijn. Leven als ons Zelf. Daarin krijgt deel 2 vanzelf wel vorm, eerst nog de ruimte om te rouwen van het oude en de naweeën van onze wedergeboorte ook alle ruimte geven. Veel rust en stilte met jezelf hierin is nodig.  Stap voor stap, waar we alle tijd voor dienen te nemen.

En er is geen weg meer terug. Ik vind het prachtig wat er allemaal aan het gebeuren is en voel me vaak superblij en vrij, en tegelijkertijd huil ik soms nog dikke tranen. Het rouwproces wat er gewoon mag zijn. En daarmee mag ik Zijn. Helemaal als mezelf. Daar hoeven we niets speciaals voor te doen. Ik ben wie ik ben. Net als jij.

Zoals de ‘helpers’ vaak zeggen tijdens Mana:

Je bent als de zon, die kan niet anders dan stralen. De zon hoeft niet haar best te doen om te stralen. Ze hoeft er niet hard voor te werken. Ze zal nooit harder stralen op de één of de ander omdat ze de ene belangrijker maakt dan de ander, ze hoeft zich niet groter of kleiner te maken om te overleven, ze lijdt niet als er een donderwolk langs komt. Ze kan niet weg, ze kan niet kapot, ze kan niet dood.  Ze kan er ook niets aan doen dat ze de zon is. Ze is gewoon.
Jij en ik zijn als de zon, en hierin zijn we één. En daarvoor hoeven we net als zij, niets te doen.
Vanzelf stralen we ons licht, we kunnen niet anders, omdat dat is wie we zijn. En dat noemen we dan de Verlichting…

Dit woord wordt vaak uit zijn verband getrokken. We
zoeken naar verlichting en we zijn het allemaal. We waren alleen vergeten dat we hier in een
kostuum rondliepen, en in een rol waren beland. Eenmaal die rol ontmaskerd, het kostuum
uitgetrokken, herinneren we dát wat we altijd al waren.
 
Verlichting is gewoon zijn wie we zijn. Jij en ik….. in eenheid verbonden.

Met liefde, 

Marieke

MEDITATIE EN SATSANG-

BIJEENKOMST MET MARIEKE
16 mei 2020 “KERKJE VAN HOOGELANDE” Zeeland

Marieke De Helende Reis in de praktijk
Van harte welkom voor deze speciale en liefdevolle bijeenkomst, op een bijzondere plek, in verbinding met de energie van Maria Magdalena.

Maria Magdalena bracht het op, om iedere onbewuste mens de weg te wijzen naar Liefde. Ze nam hun pijn op in het Hart van de Godin, in haar eigen Liefdesveld. In plaats van hun eigen leegte, vijandigheid en afwezigheid van Liefde, zagen mensen in haar ogen hun eigen Goddelijkheid gespiegeld. Door haar ogen konden zij de waarheid zien over zichzelf. Hoe groots en hoe helend is dat…

Tijdens deze middag zal haar aanwezigheid voelbaar aanwezig zijn, en zul je aangeraakt worden door datgene wat er gesproken wil worden.  Alles wordt uit hart en ziel geleid en er zal vanzelf ontstaan wat er wil zijn… Je zult gevoed worden door de energie van puur liefde.

Waar je heengaat, word je al verwacht. Je bent zo welkom en ik kijk ernaar uit met jou hier samen te zijn.

Met liefde,
Marieke

Datum: Zaterdag 16 mei 2020
Tijd :14:00-16:30  Vanaf 13:30 staan de kapeldeuren open en staat de thee klaar.

Locatie: KERKJE VAN HOOGELANDE, Meinersweg 1, 4364 SE Grijpskerke, Zeeland

Bijdrage: 30 euro

Reserveer je plek via  manamarieke@gmail.com  ( Er zijn beperkte plekken!)

Dit idyllische kerkje heeft voor mij een speciale betekenis, want dit kerkje was in bezit van meneer Hoegen-van Hoogelande, welke de eigenaar was van de boerderij in Rilland in Zeeland, waar ik als kleine Marieke ben opgegroeid en waar mijn hele jeugd ligt en waar hij regelmatig op bezoek kwam. Dus de link naar mijn verleden ligt hier, zo bijzonder weer. De familie Hoegen ligt dan ook begraven hier bij dit kerkje. Voor mij is het extra speciaal deze bijeenkomst hier te houden. En eindelijk durf ik mijn eigen foto er hier nu vol bij te zetten. Alsof alles hier samenkomt. Van de kleine Marieke die een hele weg aflegde, en nu aankomt in zichzelf als zichzelf.

“KERKJE VAN HOOGELANDE ,EEN SCHILDERACHTIG PLEKJE OP WALCHEREN”
                                                          door Cornelie J. de Waal rond 1900

“Er zijn op Walcheren weinig zulke romantische plekjes, waar de fantasie, ontembaar ros, zoo lichtelijk op hol gaat. ’t Ligt er bekoorlijk, die brok ruïne tusschen blonde korenvelden en frissche weilanden en het oog dwaalt langs de fijn lichte tinten van het lieflijk Walcheren, aan de eene zijde de hooggetopte duinen bij Valkenisse waarboven de zon stralenkransen tintelt op ’t helwit zand, aan de andere zijde in de verte de stad Middelburg met z’n drie torens: de goedig ronde Koepelkerk, de Lange Jan met somber gemaakte dof grauwe spits, de kleinere gotische stadhuistoren. Wanneer ge bij Zomerdag den Hoogelandschen weg afkomt staat de ruïne daar voor U, scherp afgeteekend tegen de blauwe lucht, statig hooggelegen als beschermend het kerkhof er omheen; een oude kerkhofmuur aan de eene zijde, knotwilgen en elzenhout aan de andere, omringen de hoogte die ons aan de Groningse wierden herinnert. Drie buigende notenbomen geven hun schaduw tusschen de elzen, en als wij het hek doorgaan, waarboven in het voorjaar mei en vlier hun witte bloemenvaan uitsteken, verreist voor ons het geraamte der kerk. Wij bewonderen den vorm der kapel, nog zoo duidelijk waarneembaar, de fraaie lijnen der poort, waarin de schaduw zich bekoorlijk legert, de geweldige muren, meer dan een meter dik, het koor waarin drie openingen de vroegere boogvensters aanduiden, het gansche bouwwerk, waar in de muren de zwaluw zich nestelt en de broze winde steun zoekt, waar de bijtjes om ons heen zoemen en weldra het droomen van oude tijden ons geheel in beslag neemt.”

SOULRETREAT, JOY AND FREEDOM KUUROORD DE SCHOUW, ZEELAND

vrijdag 22 januari vanaf 18:00 uur t/m zondag 24 januari 2021

als een vogel in de wind

Zie jeZelf, als een vogel in de wind, als een kind dat eeuwig zingt en altijd vrij kan zijn….EEN UITNODIGING TOT VRIJHEID, JE BENT ZO WELKOM.

Welkom in het vuur van jouw levensenergie. Het vuur wat jou nooit zal verbranden. Het zal alleen verbranden wat je niet bent. Het maakt jou VRIJ om te zijn wie je bent.

Wie jij bent is tijdloos en vormloos. Je ware zelf, je ziel IS. In het oog van de orkaan is het stil en BEN jij. De bron van liefde, vrede en joy.  Je onsterfelijke zelf, die je was voor je incarneerde hier op aarde in een lichaam, en die er zal zijn nadat je je lichaam verlaat. De tijd die je hier op aarde bent, je ziel belichamen, is als de hemel op aarde brengen. Dan is alles één. Dan ontstijgen we de duale wereld. Jezelf herkennen als puur bewustzijn.  Als één met de bron. Jouw ware Zelf is perfect, compleet en onveranderlijk. Als de zon die alleen maar kan stralen. Dat ben jij, altijd en eeuwig. Wanneer alles wat je niet bent mag oplossen, dan wordt de mind stil. Dan is er alleen maar jij die bent wie je bent. Dit zul je ervaren tijdens deze SoulRetreat.

Tijdens deze Retreat zal alles geleid worden vanuit de Bron. Vanuit het niets is er alles en krijgt alles vorm. Doordat de persoonlijkheid, de mind, er zich niet mee bemoeit, is er de hogere leiding die ons de weg wijst naar huis. Thuiskomen in wie we altijd al waren. Dan ervaar je alleen maar hier en nu, en leef je ten volle in het moment.

Ik ben er, laat me met zoveel liefde en overgave leiden, in samenwerking met een heel team aan helpers uit het licht, zodat er zal ontstaan wat er mag ontstaan. Moeiteloos en vanzelf.

Er zullen tijdens deze Retreat kristalbedden beschikbaar zijn waar je onbeperkt gebruik van kunt maken en alle faciliteiten die dit prachtige kuuroord ons bied zijn het hele weekend tot jouw beschikking.

Verder voelt het geheel open, en zul je zeker ontvangen waarvoor je komt. Je word met zoveel liefde Thuis verwacht.

kuuroord de Schouw

Kuuroord de Schouw is een helende plek op zich.  De inrichting van Schouw is met zoveel liefdevolle aandacht gecreëerd, met lemen muren, vele kristallen en natuurlijke elementen, er hangt een zalige rustgevende sfeer.  Met de kapel als serene groepsruimte, vele stijlvolle slaapkamers, mooie tuin en buiten zwembad, verwarmd energetisch Bronbad, Sauna, Infrarood, een relax-  en eetkamerruimte met zachte plofbanken, fijne zitjes en open haard, een winkel met spirituele hebbedingetjes en natuurvoeding, diverse massagecabines en zonnebank is het een weldaad hier te zijn.

Kuuroord de Schouw is een helende plek op zich

Datum: vrijdag 22 januari vanaf 18:00 uur t/m zondag 24 januari 2021

Locatie: Kuuroord de Schouw, Donkere weg 1, Noordgouwe, Zeeland.

Totaalprijs inclusief ALLES (slapen, eten, drinken, gebruik van alle faciliteiten van het kuuroord, onbeperkt gebruik van de kristalbedden en alle sessies):  495.- euro p.p.

Note: Er zijn beperkte plekken dus reserveer tijdig als je voelt dat je hierbij wilt zijn. De ervaring is dat het snel volgeboekt is.
Voor info en reserveren,  mail  manamarieke@gmail.com

NOTE:

De school voor Mana te Roosendaal maart 2020 is VOL geboekt.
De Retreat-reis naar de Azoren september 2020 is VOL geboekt.

Voor de Maria Magdalena Retreat in kuuroord de Schouw op vrijdag 18 september vanaf 18.00 uur t/m zondag 20 september 2020 zijn 2 plekken vrijgekomen! 

De Retreat-reis februari 2021 naar de prachtige indianeneilanden SAN BLAS is bijna vol…er zijn op dit moment nog 3 plekken vrij!

Nieuws van Marieke december 2019

Ode aan de kinderen
Voor mijn kinderen David en Daniel, voor Emma, voor Guusje, mijn nichtje Jip,  Ava en Ian, Delailah, Dijsen en Phinte, Max,  Jayden, Lotte, Finn en Valenthe, voor het kindje wat nu groeit in de buik van Willemijn en het kindje in de buik van Saida, voor ALLE vele prachtkinderen waar ik de eer had mee te mogen werken, soms life, soms op afstand via de ouders, soms vanuit gene zijde en zelfs soms vanuit de ‘mamabuik’. En voor ALLE kinderen in deze wereld, inclusief het pure en prachtige kind wat leeft in ons Zelf.
 
Guusje ken ik al vanaf haar geboorte. Ze is de dochter van vriendin Anita (zie hieronder in deze nieuwsbrief) en nu een prachtmeid van 11 jaar. Met toestemming van Guusje mag ik dit in deze nieuwsbrief vertellen:

Guusje was laatst bij me en vertelde spontaan …”Marieke, weet je dat ik soms met God praat?”
Ik merkte meteen dat het belangrijk was aandachtig naar Guusje te luisteren, haar heel serieus te nemen, en dat Guusje dit vrij kon vertellen. Ik moedig haar aan… Guusje vertelt over hoe ze op een nacht wakker werd en de verschijning van Jeshua (Jezus) in haar slaapkamer zag. Ze wist meteen dat hij het was en ze vertelt hoe ze met hem kon praten en dat hij gewoon antwoord gaf op al haar vragen. Ze vertelt ook dat ze aan Jezus had gevraagd of ze ook met God kon spreken. “Ja hoor ” had Jezus geantwoord, “dat kan zeker”.
Ik merkte dat Guusje de neiging had zich wat in te houden tijdens het vertellen. Een bepaalde voorzichtigheid. Ik benoemde dat; “Guusje waarom houd je je een beetje in, ben je bang dit te vertellen, of..?” Guusje werd op dat moment emotioneel, ze moest even huilen en dook weg in de bank, ze gaf aan dat ze bang was dat ze niet geloofd zou worden, dat ze het idee had dat ze niet serieus genomen werd en daarom niet alles eerder zo uitgebreid verteld had.

Op school wordt ze ook bestempeld met; niet aanwezig zijn, niet gefocust, dromerig, zweverig, enz….waardoor er een labeltje geplakt wordt..zo treurig is dit. Hier kun je je dus afvragen: ‘Wie in deze wereld is hier wérkelijk afwezig…!’
Daar moest Guusje even om huilen, de afkeuring van de wereld om haar heen, waardoor ze zich in ging houden. Het begin van een conditionering, een aanpassing aan deze wereld, omdat het in deze wereld lijkt dat je ware Zelf niet kan bestaan en dus ga je uit verbinding met jezelf. Dan wordt je jouw conditionering. Zo kun je erg mentaal worden en in allerlei overleefstanden geraken. Zoals verharding, vermijding, macht, slachtofferschap, perfectionisme, prestatiedrang, allerlei angsten voor tekort en dood, enz..  

Dit is een overdracht van onze voorouders naar het kind, alsof alle celletjes in de baarmoeder waar wij in kwamen als doorgang naar deze wereld om het hardst riepen “Hier zul je niet Zelf kunnen zijn! Je zult je aan moeten gaan passen, en jouw werkelijke Zijn moeten wegstoppen, als je hier op aarde gaat leven moet je in een rol! Anders kun je hier niet bestaan. En dan wordt jouw rol jouw houvast! En daar ontstaat jouw persoonlijkheid, jouw ego.  Dan ontleen je daar jouw bestaansrecht uit. En daar begint het lijden… En binnen dit ego, dit lijden, probeer je de weg terug te vinden, naar jezelf. Je kunt daar heel ver mee komen, maar nooit helemaal, mits je beseft dat jouw hele persoonlijkheid ofwel jouw ego, eigenlijk illusie is. Terug naar de staat wie je bent, vóór je werd…..gevormd ofwel misvormd zou je kunnen zeggen. Dat is als doodgaan en opnieuw geboren worden binnen hetzelfde lichaam.

Daar gaan de Mana’s de afgelopen periode steeds over. Ik zie dan vele levend begraven kinderen, van de ouders en voorouders, zij hebben nooit echt geleefd door hun conditionering. En daaruit zijn wij geboren! Ook zie je dat mensen als ze als kind moesten overleven en al jong in een strijdersrol zaten, dat ook weer doorvoeren in het spirituele. De strijders voor het licht, en dat is dan toch weer gevangenschap.. Wanneer zijn we werkelijk vrij? Dit is niet goed of slecht, het is de grote transformatie waar we als mensheid in zitten. We zijn wakker aan het worden in een slapende wereld. Zoals Anita Moorjani vertelde, you still only see a small part of a big realm. We zijn massaal aan het ontwaken.

Terug naar Guusje, ik moedig haar aan alles te vertellen, voel zo het belang dat ze zich verder zou uiten hierover. “Guusje, als je dit vertelt, jouw waarheid, jouw beleving, en ik luister naar jou, krijgt het nog meer kracht, omdat het allemaal écht is wat jij hebt ervaren. Ik geloof jou! En ik wil het allemaal heel graag horen”.  Anita, de mama van Guusje, ondersteunde haar ook meteen , “Vertel alles maar lieve schat!”

En zo vertelt Guusje alles, over God…God die haar liet zien dat hij in allerlei vormen kan verschijnen wat voor die betreffende mens het beste paste. Guusje vertelt dat ze God ziet als een heel mooi blauwwit licht.
Terwijl ze vertelt gaat ze steeds meer stralen. Guusje vertelt ook dat ze nu altijd kan praten met hem, wanneer ze maar wil. Ze vertelt ook dat ze geholpen wordt door een hele grote lieve engel die Ariana heet. Die haar als een vriendin de weg wijst in haar leven. En Guusje vertelt ook dat ze zelf nog veel zal doen in de wereld, met wat ze nu allemaal meemaakt, en veel mensen zal helpen. 
“En” zegt Guusje, ‘”weet je waarom Marieke? Omdat Ariana zegt dat ik heel speciaal ben”.NOTE:  Later, na het samenzijn met Guusje, kwam ik er achter dat ARIANA bekend staat als de AARTSENGEL voor kinderen. Guusje wist dit niet bewust, ze wist gewoon dat deze engel die zoveel bij haar is Ariana heet.Het raakt me zo, deze pure onschuld van Guusje, ze vertelt alles recht uit haar hart.
Guusje vertelt verder…over oma, de moeder van Anita, die overleden is toen Anita nog kind was, en Guusje dus nooit heeft gekend. Ze vertelt dat oma vaak bij haar in bed zit voordat Guusje gaat slapen, om met haar te praten, en dat dit heel fijn is want oma weet dat alles wáár is, wat ik zie en hoor. En oma begrijpt me zo goed. “Laatst gaf oma me duidelijk aan dat het inderdaad allemaal echt is, mijn contact met haar, en alles wat ik zie en hoor. En toen ze, nadat we weer fijn gepraat hadden, wegging en me een bevestigend teken zou geven, zag ik haar hele afdruk waar ze gezeten had nog in mijn bed”.

Na dit mooie gesprek met Guusje, heeft ze zelf een liedje gemaakt.
 
Het liedje deelt ze graag met jou…  
 
En zo is het: Jij bent hier om te genieten en vrij om te Zijn wie je bent!
Daarna kwam Jip, de jongste dochter van m’n zus Jacobien,  met dit heerlijke liedje wat ze zelf zingt… Jip herinnert mij aan de kleine Marieke, m’n kleine ikje met al haar spirit.
 
Dank je wel Guusje, dank je wel Jip, want de boodschap hier voor ons allen vanuit deze twee kinderen is waar het echt om gaat; de verbinding die zij hebben met hun ware Zelf…. Daar waar wij zo naar op zoek zijn, ons best doen alle ballast en geconditioneerdheden los te laten, belichamen zij hun pure Zelf.

Hierbij wil ik ook bedanken de volwassenen in deze wereld die deze kinderen onderweg helpen, wat zo belangrijk en nodig is. Zoals juf Eileen, die laatst hier een Mana ontving en zo in het licht werd gezet als de grote engel die ze is, om deze kinderen te begeleiden in het onderwijs. Zo blij Eileen, dat mensen zoals jij deze baan hebben gekozen in deze wereld. Jij zorgt ervoor dat ze het lijntje met hun pure zelf behouden zelfs binnen het onderwijssysteem, Eileen, zoals de helpers je zeiden; jij bent Goud!

Lieve lezer, mocht je ook kinderen hebben en als je nog ergens in jou ervaart dat je een ‘lastig’ kind hebt, kijk er heel goed naar; Wat als dit ‘lastige deel’ nog een deel is wat je in jezelf nog niet genoeg gezien hebt en wat nog niet voldoende erkend is?

In Mana sessies gebeurt dit veel, de kinderen komen er in de energie bij terwijl de ouders Mana ontvangen, en ze vertellen luid en duidelijk wat ze werkelijk bedoelen. Onder het gedrag van ‘lastig‘ schuilt een gouden boodschap. Zij wijzen ons hier de weg. Hoe jammer dat we als ouders projecteren op onze kinderen, boos geraken, terwijl het om een ongezien stuk in JOUZELF gaat.

ODE aan de kinderen, zoveel dank dat jullie onze spiegels zijn. En zo’n grote sorry dat we dit niet altijd zo zien en afreageren op jullie. Jullie wijzen ons de weg terug naar onszelf, vanuit zoveel liefde die jullie ZIJN!

David mijn oudste zoon, volgt zijn hart in een studie over dieren waarmee hij het liefst wil werken, dat is zijn grote passie. Elk jaar als hij jarig is staat er weer een dier bovenaan zijn lijstje. Zo kwam meneer egel in huis, mevrouw schildpad, hondje Foof, de hele poezenfamilie, de tortelduifjes Pebbles en Kwebbel en ga zo maar door. Dat had ik zelf als jong meisje ook, sleepte van alles mee op mn fietsje naar de boerderij waar ik woonde, een parkiet, een hamster, Nijn konijn,  Peppie en Kokkie de cavia’s en dat bleef doorgaan tot nu mijn zoon David hetzelfde doet, zo gezellig.  Ik ben dankbaar dat mijn ouders me hierin ruimte gaven, ofwel nam ik die zelf…. Ik was nogal een rebel.

Daniel, mijn jongste zoon, is ook een mooi voorbeeld van te zijn wie je bent. Hij gaat op dit moment een ander pad dan velen, hij gaat niet regulier naar school, maar krijgt als 14 jarige thuis-Havo-onderwijs. Door zijn hooggevoeligheid liep hij vast en werd ziek, hij kon alle energieën van de vele mensen dagelijks om hem heen op school niet meer filteren. Hij had als baby al last van de onechtheid in deze wereld. Alle maskertjes; daar flipte hij van, hevige huilbuien zodra hij onder veel mensen kwam. Inclusief toen nog het masker van zijn ouders.  
Elke dag na de basisschool moest hij eerst een tijdje naar bed om bij te komen van een schooldag. Hij wilde toch proberen mee te gaan met de reguliere weg en ging door naar middelbaar onderwijs samen met zijn 2 vrienden. Met als resultaat dat hij na 3 maanden zo ziek werd dat hij bijna het ziekenhuis in moest. Daardoor is hij lang thuis gebleven om te herstellen. Hij voelde zich mislukt door de achterstand, vriendjes die wel mee konden en hij niet. Ondanks dat hij gesteund werd thuis, voelde hij zich slecht.
De volgende stap die hij moest proberen vanuit het onderwijssysteem werd speciaal onderwijs, wat al snel bleek dat dit ook niet lukte om dezelfde reden.
Daarna was de opdracht hem medicatie te geven om zijn gevoeligheid te onderdrukken, kalmering en anti-depressiva.  Dit was voor mij de grens en dit is dan ook niet gebeurd.
Uiteindelijk kwam na deze stappen te hebben moeten doorlopen, de bevrijdende boodschap. Daniel kreeg toestemming om thuisonderwijs te volgen. Want dit beslist de leerplichtambtenaar. Ik weet nog dat ik in huilen uitbarstte, de ontlading van een pittige periode met mijn superverdrietige zoon. Hier ook zeker mezelf tegen gekomen, de restanten pijn van niet mezelf hebben mogen zijn. Godzijdank, Daniel kreeg medewerking om zijn mooie Zelf te blijven.
Sinds hij dit pad bewandelt gaat het zoveel beter. Hij doet school online, lekker met poes op schoot op de bank met online docenten. Zijn juf Frans woont zelfs in Costa Rica! En 1 x per week komt er een mentor aan huis. Het gaat goed, hij lekt geen energie meer en ervaart geen druk. Voor het sociale- en bewegingsaspect gaat hij 1 x per week naar een zorgboerderij met andere kinderen die om wat voor reden ook niet mee kunnen. Zij verzorgen de dieren en doen leuke dingen op de boerderij, een hele fijne plek, SAM-en genaamd.  Een plek waar geen druk op je ligt en je vooral je Zelf mag zijn. Zo kan hij zijn wortels stevig ankeren om dit leven hier op aarde te zijn als zichzelf.
 
Adviseur voor de leerplichtambtenaar
Nu wordt hij zelfs gevraagd, door de leerplichtambtenaar, als pioniersleerling in deze vorm van onderwijs, tips te geven om dit zo goed mogelijk vorm te geven zodat dit ook andere kinderen zoals Daniel kan helpen om deze weg te bewandelen. En dat is al aan het gebeuren. Daniel wil graag als beroep mensen gaan helpen hun weg te vinden in het leven. Ik noem hem soms al de mini psycholoog, zo wijs als hij is. Daniel heeft sinds het beter met hem gaat een hele lieve vriendin, Emma. Ze brengen veel tijd door samen. Emma en Daniel spreken vanaf het begin van hun relatie Engels met elkaar. Dat is bijzonder toch? Zo soepel en vloeiend. Het is voor hen heel natuurlijk en gaat vanzelf. De boodschap die ik hierover kreeg was; zij zijn zielsverwanten, kennen elkaar al van vele levens en hebben samen een heel mooi leven als stel in Engeland gehad. (Daniel wilde toen hij klein was al een x naar Engeland). Ze zijn gewoon weer verder gegaan in dit leven samen, zo natuurlijk. Toen ik hen vroeg; “hebben jullie het gevoel dat jullie elkaar al zoveel langer kennen?”, zeiden ze beiden meteen volmondig; “JAA!” Mooi toch dit.

Wat kunnen we veel van ze leren. De kinderen van de Nieuwe Wereld.

Ik wens jou een hele mooie decembermaand toe, Fijne Kerstdagen en een Happy Nieuwjaar.  Op naar 2020….met hopelijk veel genieten, net als Guusje en de andere kinderen, spelen, zingen, lachen, dansen. Doe ’s gek en wees vooral niet te serieus! Dat alles wat in jou leeft en wil bewegen er mag zijn, dat je jouw mooie pure Zelf kunt zijn.
Jij bent het licht van de wereld
Met dank aan Ramana,  voor mij een groot voorbeeld.
Liefde,
MARIEKE
AGENDA voor de komende tijd:
SCHOOL VOOR MANA

School for MANA (=School voor Lichtwerkers)

 10 wekelijkse bijeenkomsten, nieuwe data volgen

START EEN VOLGEND TRAJECT , 10 wekelijkse bijeenkomsten, van 19.30-21.30 uur.

Dit traject zal in het najaar weer opstarten, de trajecten die nu lopen zijn VOL.

Je wordt door mij begeleid in samenwerking met de helpers en je hoger Zelf. Ik blijf me verwonderen over de prachtige en zo krachtige, liefdevolle boodschappen / healingen die ik mag doorgeven met Mana. Ik ben dankbaar dat ik in deze tijd hier op aarde ben en dat ik Mana mag geven.
Mana helpt je herinneren hoe waardevol jij bent. Mana ruimt datgene op wat daar nog voor in de weg zit.  Voorbij alle rollen, alle mechanismen en maskers , deze worden door Mana aan het licht gebracht, waardoor deze losgelaten worden.  Mana werkt zonder omwegen, to the point. Dit zorgt voor snelle en diepe healing waardoor krachtige indaling in jezelf volgt. Jij wordt jouw eigen anker in plaats van dat je jouw bestaansrecht nog ontleent aan wat voor rol of mechanisme je ooit nodig had om te overleven. Dit alles werkt weer door op het grote geheel. Dit trilt door op de familielijnen, op het collectief, moeder Aarde en de hele kosmos.
Door ons te bevrijden van bagage uit dit leven en de vorige levens kunnen we in die verworven vrijheid ten volle genieten van onze tijd hier op aarde. Dan komen we in een moeiteloze flow. Het mooie is dat we hier op aarde zijn om gewoon ons zelf te zijn, in al onze eenvoud. Dit is onze ware kracht. Dat is het meeste wat we onszelf en de ander kunnen geven. Vanuit deze Zijnstoestand creëren we vanzelf, op een hele natuurlijke manier.

Mana betekent in het Polynesisch; Grote Kracht, de heilige, bovennatuurlijke kracht die wij allen bezitten.

Mana is ook als Manna, dat ‘brood uit de hemel’ betekent in het oude testament. Mozes trok met het joodse volk door de woestijn en werd door god gevoed met manna dat uit de hemel viel. Mana is voeding voor de Ziel. Mana voelt als een heel vertrouwd deel van mezelf. Mana zorgt voor diepere verbinding met jezelf waardoor eigenliefde groeit. Dit helpt jou om nog meer in jouw kracht te komen. Jouw authentieke, kwetsbare zelf kunnen zijn, met een open hart, is de grootste kracht die er is. Je zult Mana van mij ontvangen, waar ik als instrument fungeer tussen jou en jouw hoogste Zelf in samenwerking met jouw beschermengel, met de verlichte meesters en andere liefdevolle helpers uit het licht. De Mana geeft precies aan waar je staat op je aardse reis, waar je je naar toe begeeft, jouw levensdoel, de blokkades die nog uitgewerkt dienen te worden, waar je nog belast bent door bagage uit je familie.

Mana verbindt je vooral weer met wie jij in essentie bent. School voor MANA zorgt voor een enorme groei en bewustzijnsverruiming, verhoging van jouw trilling.

Je zult ook gaan ervaren hoe het is om zelf Mana te geven. Er is geen vast programma bij de School for Mana omdat alles geleid wordt. De Mana geeft precies aan wat nodig is, voor jou en voor de groep. De groep ontstaat dan ook altijd precies zoals het moet zijn, in de juiste samenstelling van aanwezigen. Ook ingezet worden Bronstoelen en het Kristalbed. Je hoeft geen vooropleiding of iets dergelijks te hebben om deel te nemen aan de School voor Mana. Iedereen is welkom hier.

DATA:  nieuwe data volgen
Voor info en aanmelden mail  manamarieke@gmail.com

Prijs: 350,- euro voor alle tien bijeenkomsten.
Locatie: Volgt

MARIA MAGDALENA-RETREAT, DE VERBINDING MET HET GODDELIJKE VROUWELIJKE
KUUROORD DE SCHOUW, 18 t/m 20 september 2020

= Vol!

Maria Magdalena…zij die de onwetenden doorziet.. Maria Magdalena bracht het op, om iedere onbewuste mens de weg te wijzen naar Liefde.Ze nam hun pijn op in het Hart van de Godin, in haar eigen Liefdesveld. In plaats van hun eigen leegte, vijandigheid en afwezigheid van Liefde, zagen mensen in haar ogen hun eigen Goddelijkheid gespiegeld. Door haar ogen konden zij de waarheid zien over zichzelf. Hoe groots en hoe helend is dat…
Je bent van HARTE uitgenodigd voor een, voor mij heel speciaal weekend in kuuroord de Schouw, door mij begeleid, in verbinding met de energie van Maria Magdalena.
Sinds korte tijd spreekt Maria Magdalena soms door me heen…wat tot nu toe steeds zorgt voor tranen van ontroering, omdat er zoveel ‘hoge’ pure liefde door me heen stroomt. Haar aanwezigheid is de belichaamde herinnering aan ‘thuis’.
Het is nog heel pril, maar ze gaf aan dat ik het mag uitdragen in een weekend in de Schouw met een groep mensen die zich daartoe geroepen voelen hier deel van uit te maken. En het geeft me een heel blij en nederig gevoel dit nu echt en voor het eerst, aan te kondigen.

JE ONTVANGT HIER HELING DOOR DE STERKSTE KRACHT DIE ER IS… PURE LIEFDE.

Vanuit het Goddelijke Vrouwelijke, vanuit de pure liefde mag datgene wat jou belast en weghoudt van vrijheid en liefde, oplossen.  Dit zorgt ervoor dat jij jouw ware Zelf kunt belichamen hier op aarde.  Je komt in je natuurlijke staat van Zijn….Ook wel genoemd SAMADHI.. WIE JE BENT, VÓÓR JE WERD…
Er wordt tijdens deze Retreat een krachtig energetisch veld gecreëerd, waar de verbinding met Maria Magdalena plaats kan vinden, zodat zij door me heen kan spreken en stromen met haar boodschap van waarheid en liefde die ieder aanwezig ten diepst aan zal raken.
Het is één grote samenwerking die, van het begin tot het eind, volledig geleid wordt vanuit de verbinding met Maria Magdalena. Er is dan ook geen vast programma.
Luister naar dit prachtige lied van Fia, wat de energie van dit weekend weergeeft; het bijzondere jaar 2020.
We are entering de Golden Age TOGETHER!

‘ I CALL UPON.. MARY MAGDALENE…’
Deze speciale Retreat is zowel voor mannen als vrouwen. We zijn allen verbonden met het goddelijke vrouwelijke, en zeker ook de mannelijke energie die in ons allen vaak juist nog te sterk aanwezig is, heeft dit zo nodig. De terugkeer naar zachtheid voor ons Zelf.
Het is mogelijk dat je tijdens dit weekend persoonlijke Mana ontvangt, ook dit wordt geleid. Zie https://www.dehelendereisindepraktijk.nl/mana/
Je kunt tijdens dit weekend meerdere Kristalbed sessies ontvangen. Deze kristalbedden komen uit de Casa te Brazilie . Zie  https://www.dehelendereisindepraktijk.nl/kristalbed-entitiesoflight/
Je zult tijdens deze Retreat een Heilig- Bronbad- ritueel ontvangen, in verbinding met de energie van Maria Magdalena, het goddelijke vrouwelijke, als een Inwijding: Jouw eigen hereniging met de Bron.
Omdat we in zulke hoge trilling zijn is het belangrijk goed verbonden te blijven met je lichaam. Daarom zal het lichaam tijdens dit weekend ook de nodige aandacht krijgen.

Kuuroord de Schouw is een plek waar al vele wonderlijke processen en healingen tijdens de weekend Retreats plaats mogen vinden, en waar de helpers uit het licht altijd sterk voelbaar en soms zelfs zichtbaar bij aanwezig zijn. Ieder ontvangt maximaal, je zult er nooit zómaar bij zijn.  Wat er tijdens dit weekend gebeurt is bijna niet uit te leggen omdat er zoveel wonderlijks en moois plaatsvindt waar woorden te kort schieten. Ik voel me altijd heel blij als ik hier weer binnenstap en de eer heb er met een prachtige groep mensen een transformerend weekend door te brengen.
Kuuroord de Schouw is een helende plek op zich.  De inrichting van Schouw is met zoveel liefdevolle aandacht gecreëerd, met lemen muren, vele kristallen en natuurlijke elementen, er hangt een zalige rustgevende sfeer.  Met de kapel als serene groepsruimte, vele stijlvolle slaapkamers, mooie tuin en buiten zwembad, verwarmd energetisch Bronbad, Sauna, Infrarood, een relax- en eetkamerruimte met zachte plofbanken, fijne zitjes en open haard, een winkel met spirituele hebbedingetjes en natuurvoeding, diverse massagecabines en zonnebank is het een weldaad hier te zijn.

Datum: 18 september vanaf 18.00 uur tm zondag 20 september 16.00 uur. Locatie: Kuuroord de Schouw, Donkere weg 1, Noordgouwe, Zeeland
Totaalprijs inclusief ALLES (slapen, eten, drinken, gebruik van alle faciliteiten van het kuuroord, onbeperkt gebruik van de kristalbedden en alle sessies):  495.- euro p.p

Note: Er zijn beperkte plekken dus reserveer tijdig als je voelt dat je hierbij wilt zijn. De ervaring is dat het snel volgeboekt is. Voor info en reserveren,  mail  manamarieke@gmail.com
 
10 DAAGSE RETREAT SAN- BLAS, PANAMA
Terug naar de oorsprong. Thuiskomen…om te Zijn wie jij in wezen Bent.
5 tm 15 februari 2021, let wél, geen 2020 maar 2021!
 
Met blijdschap kondig ik deze nieuwe en hele speciale 10- daagse Retreat aan, in de eenvoud van puur ZIJN.

Alles wat je nog weghoudt van je pure Zelf te zijn zul je mogen transformeren tijdens deze ZIJNS-RETREAT in dit paradijsje op Moeder Aarde.

Laatst vroeg iemand, waarom zijn je reizen soms zo ver weg? Wat hier de boodschap is, is dat bepaalde plekken op aarde ankerpunten zijn voor energie. Het heeft te maken met het lichtwerk wat we daar doen, en dat er dan juist door zo intensief lichtwerk te doen op die plek, er een sterke input is in het Aarde-grid. Naar waar en wanneer deze reizen zijn, wordt geleid, en de groep die hiervoor samenkomt heeft (onbewust) de afspraak dit samen te doen.
 
Daarnaast is het voor mij echt genieten om met een mooie groep mensen op reis te gaan, zowel in de wereld als in zichzelf.
Deze reis wordt begeleid door mezelf in samenwerking met een superteam. Mijn zus Jacobien sprong een gat in de lucht om deze reis mee te gaan maken, naar de indianen, een droom die voor haar uitkomt.

We zullen verblijven op San Blas, ofwel Kuna Yala genoemd, wat betekent ’land van Kuna’. Dit zijn de pure, ongerepte indianen-eilanden bij Panama, pareltjes in de Caribean. San Blas, een gebied van 378 bounty-eilandjes, sommigen bewoond door Kuna Indianen; een indianenstam die nog geheel volgens zijn oude tradities leeft.

De Kuna’s leiden een autonoom bestaan in Panama. Hun leider, de Sahila, is zowel hun politieke als spirituele leider. De inheemse indianen leven al jaren vooral van de ruilhandel in kokosnoten. De indianen leiden hier een basic bestaan, ze verplaatsen zich in houten kano’s, wonen in rieten huisjes met daken van palmbladeren, waar zij slapen in traditionele hangmatten. De Kuna indianen versieren zich met kralen om armen en benen en dragen kleurrijke kleding.
Hier overnachten we in traditionele indianenhuisjes op één van de eilandjes, waar je heerlijk kunt relaxen in de schaduw van metershoge palmbomen, zwemmen in een kristalheldere zee en nippen van vers kokoswater uit een kokosnoot. Voor even zul je leven op je eigen onbewoonde privé eiland.
 
Dit zijn de huisjes waarin we overnachten, enkelen op palen boven de oceaan, en enkelen op het strand. Je hebt een eigen douche en toilet in je huisje. Je loopt in een paar minuten het hele eiland rond. Telefoons hebben geen bereik, Wifi bestaat hier niet. Je vindt op San Blas geen hotels, geen auto’s, alles is eenvoud. Het hele eilandje is voor ons gereserveerd als groep.
DIT IS EEN RETREAT IN VOLLE OVERGAVE AAN HET ZIJN
We zullen luieren in de zon en zeesterren tellen in het water. We kunnen snorkelen boven kleurrijke koraalriffen en roggen uit het water zien springen. En met geluk zelfs dolfijnen. Iedereen is hier relaxt, niks hoeft, alles mag. In de avonden kunnen we genieten van een feestmaal, vooral verse vis, bereid door de Kuna indianen, waarna we genieten van de zonsondergang. Dit is op de San Blas eilanden spectaculair, de lucht kleurt paars/oranje boven het kalme water. Het continue geluid van de zee en samen ZIJN onder een heldere sterrenhemel, op dit Kuna Yala paradijsje op Aarde.
Impressie San Blas, Guna Yala of the San Blas Islands
Je zult tijdens deze reis meerdere sessies ontvangen, in de groep en Mana individueel. Je zult maximaal ontvangen waar jij voor komt. Dit alles wordt geleid in samenwerking met de spirits. Er is tevoren geen programma, alles wordt geleid en ontstaat in het moment. Op deze plek zal zeker ook de energie van de indianen zeer aanwezig zijn. In alle eenvoud terug naar de eenvoud in je Zelf. PUUR JIJ!

Maaltijden worden 3x per dag voor ons bereid door de Kuna indianen. Dit zal vooral verse vis zijn. En kokosnoten… Het is wel mogelijk verzoekjes in te dienen, al is dit beperkt, zijn ze niet bekend met diëten. En de supermarkt is daar niet om de hoek!

We zullen ook bijna dagelijks een excursie maken naar diverse nabij gelegen eilandjes, om de indianendorpjes te bezoeken en mooie snorkelplekken en mangroves. Dit alles gebeurt over het water, per boot.
We vliegen naar Panama city, en vanaf daar met 2 kleine vliegtuigjes door naar de San Blas eilanden. Het bijzondere is dat dit onlangs door een Mana sessie met Ramphy en zijn vrouw Eefke spontaan ontstond. Ramphy is een oud collega van mijn baan bij KLM én is vlieger, en bood aan dit voor ons te regelen. Zij zullen tijdens deze Retreat er samen ook bij zijn in de groep, dank Ramphy en Eefke, echt super!

Vanaf het vliegveld-eilandje, waar we zullen landen in San Blas, worden we met een boot naar ons Retreat-eilandje gebracht. Dat is max een half uurtje varen, waar het hele eilandje privé voor ons is als groep. Zie hierboven de foto met het vliegtuigje waar we mee zullen vliegen naar de eilanden en de start / landingsbaan op het vliegveld-eilandje. Alleen al de reis ernaartoe is een unieke ervaring. Het betekent wel dat je niet veel bagage dan het hoognodige mee kunt nemen. Er is een max gewicht voor deze vliegtuigjes.

Echt back to basic!
De prijs van het verblijf daar, inclusief alle maaltijden en drankjes, alle sessies groeps- en individueel, alle excursies, boottochtjes. Inclusief de retourvlucht van Panama City naar San Blas, is 2195,- euro pp

Het enige wat hier nog bij komt is de vlucht naar Panama City vanuit Amsterdam of Brussel. We zijn hier nog mee bezig om een zo gunstig mogelijke prijs voor het vliegticket te vinden. Het kan zijn dat door de heen en terug reis je een dag eerder vertrekt of later thuis bent dan 5 en 15 februari.
De  plekken zijn beperkt, vol=vol
SEE YOU IN SAN BLAS, WAAR IK MET JE WIL DANSEN AAN ZEE MET ONZE BLOTE VOETEN IN HET ZAND. 

XXX  MARIEKE

Vragen over deze reis? Mail me gerust. Weet dat alle reizen tot nu toe in 1 weekend vol waren, dus wacht niet als je de YES voelt in jezelf.
Wat ook heel leuk is…Retreat naar het magische Sardinië, met Paul en Lilian:
Van 28 april tot 5 mei 2020, is het heerlijk vertoeven op dit zinderende mystieke eiland.
 
Chillen op het strand, maar ook in de avond dansen, en samen gesprekken voeren. Lachen, vrij zijn, jezelf zijn. Tel daar de intense healings van Paul en zijn Lichtvrienden bij, en het wordt de mooiste tijd van je leven. We laten ons optillen naar de hogere regionen van lichtheid. We scheppen een openheid waardoor we ons steeds meer de Bron gaan herinneren.

Hoe zou het zijn om een week helemaal te leven zoals het bedoeld is? Meer informatie: info@jijbenteenwonder.nl

Note: Bij deze Sardinie-reis ben ik er zelf niet bij, deze uitnodiging is met liefde namens Paul en Lilian!
 
In het zonnetje…
Anita Alleman, moeder van Guusje
Hoi! Mijn naam is Anita Alleman en ik woon samen met mijn dochter Guusje in Bergen op Zoom.Sinds 2012 geef ik Guasha therapie wat ik met veel plezier doe. Guasha is een ‘schraap’ therapie die werkt op de meridianen en reflexzones. Het is een heel oude techniek uit China en valt officieel onder de TCM.

De essentie van Guasha is het opruimen van afvalstoffen uit het lichaam zodat je weer gaat stromen. Ook geef ik intuïtieve massages en kruidenstempelmassages die heerlijk ontspannen, echt een weldaad en cadeau aan  jezelf. Ik houd ervan om zachte massages te geven omdat juist in de zachte aanraking veel gebeurt.  Ben je nieuwsgierig geworden? Neem een kijkje op mijn website 😊   www.santaiguasha-lucia.nlMet mij contacten kan via: 0612606599 of santaiguashalucia@gmail.com of alleman.annita@gmail.com. Je bent WELKOM! 
Toegevoegd een prachtige ervaring van Anita met haar dochter Guusje
zondag 3 november 2019
18:25

Massage Guusje

Eind van de middag geef ik Guusje een massage, gewoon een heel zachte ontspanningsmassage met warme olie en leg een warme kruik bij haar voeten. Ik heb haar wel vaker gemasseerd en meestal doe ik dit als ik merk dat ze slecht geaard is om haar beter in haar lichaam te krijgen(!), zo was het vandaag ook de bedoeling. Op het ritme van een heerlijk ontspanningsmuziekje komen we in een bubbel en genieten we allebei.
Als Guusje nadat ik haar rug heb gemasseerd op haar buik ligt voor haar hoofdmassage, ligt ze met haar beiden handen naast haar hoofd en lijkt ze even ‘helemaal’ van de wereld.
Nog op de massagetafel kijkt ze me aan met ’n blik die ze altijd heeft wanneer ze iets wil vertellen maar hiervoor een drempeltje over moet.  “Ik vertel ’t straks wel” zegt ze, terwijl ik begin met opruimen. Eenmaal beneden op de bank aan een boterham zegt ze: “Ik heb nog nooit zo’n lekkere massage gehad”. “Echt? dat vind ik lief dat je dat zegt”. “Vond je het echt een fijne massage?”

Toen vertelde Guusje wat ze had ervaren. Terwijl ik haar schouders masseerde voelde ze dat ook haar tenen gemasseerd werden. “Ja, dat komt door de meridianen die heel je lichaam doorgaan, probeer ik uit te leggen.  “Nee mama, dat snap ik maar het was geen gekriebel of zo, mijn voeten werden gemasseerd, ook toen jij met twee handen aan een schouder masseerde werd mijn andere ook gemasseerd. En…Ik ben boven geweest”.  “Oké, hoe bedoel je boven?” “Nou, ik heb mezelf zien liggen en gezien dat jij mij masseerde. En ik zag ook wat schimmen die hielpen”. “Wauw, dat is wel bijzonder”. Ondanks dat ik weet dat Guusje dit soort ervaringen vaker heeft gehad, heb ik nooit eerder gehoord dat ze zichzelf van bovenaf heeft gezien op hetzelfde moment. “Hoe was dat voor je?, wat vond je ervan?”   
“Toen ik op mijn rug lag met mijn handen omhoog zag ik een groot wit licht, en twee handen straalden naar mijn handen en hieruit kwam puur licht en toen ik naar haar gezicht keek zag ik dat het Ariana was, de koningin van de Engelen. Ik zag haar niet met mijn ogen maar met mijn derde oog zeg maar”.

Ik werd helemaal warm toen ik dit hoorde, want ik was me ervan bewust dat toen ze inderdaad met haar handjes naast haar hoofd lag, ik naar haar gezicht had gekeken en ze helemaal in de overgave was geweest!  “En Ik zag een soort schimmen, er waren er wel vier of zo..
“Dus ik heb behoorlijk hulp gehad he?  Wat mooi Guusje”.
 
Lieve groet, Anita
PS..
Retreat naar Bali = Hier zijn onverwacht 2 plekken vrijgekomen!

Retreat naar de Azoren = VOL
De Super-Intensive Retreat in kuuroord de Schouw van 17 t/m 19 januari =  VOL
De Maria Magdalena Retreat in kuuroord de Schouw vrijdag 22 januari vanaf 18.00 uur t/m zondag 24 januari 2021 =  een nieuwe retreat met nog plekken vrij.
De School voor Mana maart 2020 nog 3 plekken vrij.
Met liefde, 
 Marieke