Nieuws van Marieke in september 2021

Hoe is het met jou in deze turbulente tijd? Hoe kijk jij naar de wereld en hoe sta jij erin?  

Ik hoop van harte dat het goed met je gaat.  

Het meeste wat we kunnen doen is ons Zelf te zijn. Wie wij werkelijk, in oorsprong Zijn, is de grootste kracht die er is. En daarvoor hoeven we in wezen niets te doen dan te doorzien waar we nog identificeren met wat we Niet zijn.

Restantdelen van onze ikken ofwel egodelen, krijgen flinke uitdagingen. Het meesteren hiervan is meesterwerk, waarbij het ware Zelf steeds meer het stuur aan het overnemen is. Het Zelf wat nooit weg is geweest maar door generatielange en levenslange misidentificatie met een scala aan rollen overheerst werd. Spelletjes die achter de schermen worden gespeeld, rollen van strijder of mijder, van goed of slecht, van dader of slachtoffer, worden wereldwijd aan het licht gebracht. Hoe meer we deze rollen, waarmee we soms nog identificeren ook in onszelf doorzien hoe moeitelozer we door deze turbulentie heen navigeren en deze grote shift volbrengen. Daar waar we dit rondje aarde voor gekomen zijn en om hier samen nog veel van te genieten.

Als mens zijn we zo lang geprogrammeerd geweest dat we in een illusie van afgescheidenheid terecht kwamen. De ziel, het ware Zelf, incarneerde in een lichaam en kwam in een illusionaire realiteit, waar mensen niet meer vanuit hun oorsprong leefden, onbewust overgenomen door de gehersenspoelde mind.  Generatie op generatie, incarnatie na incarnatie leefden we in een soort toneelstuk waarvan we dachten dat het echt was. Het ‘Ik’ probeert zich te bevrijden en verlicht te raken wat vaak een pittig en oneindig pad lijkt.

Zie de zoekende Ik net als een zonnestraal die zou zeggen; “Waar is de zon, ik doe er alles voor om deze te vinden…” Hoe harder de zonnestraal zoekt, hoe meer hij in ontkenning is van wie hij is. Als de identificatie met de Ik oplost, is het opgelost. De enige die dan overblijft is het altijd al verlichte Zelf. We hoeven dus niets te doen voor wie we al Zijn!

Alles wat we in onszelf nog onderdrukken, voortgekomen uit de geprogrammeerde mind, zorgt ervoor dat we personen en situaties in ons leven aantrekken die dit spiegelen. Wanneer we de vinger naar onszelf wijzen kunnen we bevrijden.

Alle projectie houdt dualiteit in stand. Zo binnen, zo buiten… Het is onze binnenwereld die onze buitenwereld vormgeeft, wat de wereldsituatie nu uitvergroot laat zien. Dit heeft zich al vele malen in de geschiedenis herhaald, het spel van macht en onderdrukking wat de mens zelf gecreëerd heeft door de illusie van afgescheidenheid IN onszelf.

Met de eeuwenoude strategie van ‘verdeel en heers’ worden mensen tegen elkaar opgezet door een bepaalde groepering meer rechten te geven en waardoor er tussen de groepen ruzies ontstaan en deze elkaars vijand worden. De persoon of groep die de mensen tegen elkaar heeft opgezet, behoudt zelf de controle en is de lachende derde. Als de mens geprogrammeerd is door het idee je te moeten aanpassen of moet strijden om te kunnen overleven, ontstaat er dualiteit, macht en onderdrukking, waar beide rollen elkaar perfect in stand houden en er op elkaar geprojecteerd wordt en dus ook het 3D veld gevoed blijft.

Laten we elkaar niet veroordelen maar in liefde naast elkaar staan ofwel naar onszelf en de ander kijken met de ogen van ons hart in plaats van met de ogen van de oordelende mind, ongeacht in welke rol de ander gevangen zit en welke keuze de ander ook maakt zoals nu bij het vaccineren. 

We zitten middenin de grote shift en worden door de wereldsituatie uitgedaagd om te doorzien welke Ikken binnen in ons, ons nog in de greep hebben. Liefde zal jou nooit dwingen om iets wel of niet te doen, dat doen alleen Ikken in jou of buiten jou die deze geconditioneerde rol met bijbehorend gedrag spelen. Daarin worden we uitgedaagd voorbij goed en slecht te kijken en leren we trouw te blijven aan ons Zelf.  Het grote ontwaken in een slapende wereld is in volle gang.

Wij ZELF zijn de scheppers van onze werkelijkheid. Als soeverein, autonoom en vrij individu hebben we de keuze of we als volgers in een kudde lopen of dat we ons eigen, innerlijke kompas volgen waardoor we krachtig gaan staan voor onszelf.

Tijdens Mana sessies die ik dagelijks geef, wordt hier altijd dieper naar gekeken. Wat is het toneelstuk waarin je geboren bent met bijbehorende hoofd- en bijrolspelers, waar staan zij nog aan het stuur in plaats van het ware Zelf? Zo vinden we de exit van dit theater en knippen we onszelf uit deze eeuwenoude rollen en daarmee uit de 3D-matrix. Dit blijkt steeds weer de sleutel tot bevrijding te zijn.                                                                                                                  

Tijdens de Mana’s zijn vrijwel altijd generaties overleden voorouders aanwezig met woorden als “Doe niet net als ik, ik heb nooit echt geleefd maar was in de droomstaat aanwezig door de rol waarmee ik identificeerde! Dus LÉÉF ten volle! Je hoeft nergens bang voor te zijn!’  
Zo gidsen zij vanuit hun wakkere staat van ZIJN diegenen naar de exit, om hen te helpen het steeds herhalende toneelstuk voorgoed te verlaten, waar zijzelf, toen ze nog in een lichaam waren, geheel in vastzaten. Vaak luidt dan ook de boodschap: ‘Niets is wat het lijkt!’  

Als de identificatie met het Ik oplost, de identificatie met de rollen waar zolang bestaansrecht uit werd gehaald en wat de mens klein en afhankelijk maakte, kan het lijken alsof er niets overblijft. Dit kan worden ervaren als het sterven van het Ik, terwijl de wieg al klaar staat met het Zelf als wedergeboorte erin. Het Zelf wat eerder op de achtergrond was geraakt. Dan zijn we uit de verhalen en daarmee uit het spel van dualiteit. Het Zelf kan nooit weg, kan niet dood, kan niet kapot, lijdt niet, strijdt en mijdt niet, is niet beter of slechter dan wie dan ook. Het Zelf IS. Dan ben je in het oog van de orkaan die om je heen woedt en een krachtig lichtbaken in de woelige zee.

Wanneer je de illusie van het toneelstuk met alle rollenspelers doorziet, ben je VRIJ en besef je dat je dit altijd al zo was. Dan ben je uit de grip van het web van de matrix terwijl je er als belichaamde ZELF in staat. Dan laat je je niet meer misleiden door de rol die de ander speelt. Je doorziet deze waardoor angstvelden geen grip op je hebben. Je kunt met compassie kijken naar de ander in zijn of haar rol. Hoe heftig sommige rollen ook zijn! Zo overstijgen we het spel en is het GAME-OVER.

Hierdoor geef je door de hoge frequentie die jij BENT, jouw input aan het collectieve 3D- veld waardoor dit steeds verder afbrokkelt tot het helemaal oplost, gewoonweg omdat het grote licht en de enorme liefde die jij BENT de grootste kracht is die er is.

De uitgebreide versie en nog veel meer hierover komt binnenkort uit in mijn tweede boek, met als titel: ‘De Stem van het Zelf’, wat op dit moment bij de uitgever ligt. Dat was tevens de reden waarom er gedurende langere tijd geen nieuwsbrieven kwamen; ik was steeds druk aan het schrijven, wat voelde als een krachtige geboorte die door me heen denderde en niet te stoppen was. Mijn lieve zus Jacobien heeft hier ook een enorm waardevol aandeel in gehad. Met liefde mag het nu de wereld in waar het zijn weg verder zal vinden. Als het zover is zal ik het laten weten!                                                                                                                                                       

ENKELE TIPS…

*Blijf alert waar er in je leven Ikken aan het stuur staan… als je lijden, strijden, mijden, oordeel, fysieke en/of emotionele disbalans ervaart, dan weet je dat er Ikken in het spel zijn. Heb er geen oordeel over, wij zijn Spirits met een menselijke ervaring, dus waarom zouden we onze ervaringen veroordelen. Vraag jezelf af: ‘Wie is die Ik die dit denkt, die dit zegt?’ We zijn gekomen om wakker te worden in de droom. Dus kijk met liefde naar je Ikken, omarm ze, zodat ze op kunnen lossen in het eeuwige, onveranderlijke Zelf wat nooit weg was en waar niets mee aan de hand is.  Zo blijf je gecenterd en uitgelijnd.                                                                                                      

* Laat je Stem horen waar je voelt dat je wilt spreken, ongeacht wat de ander hiervan vindt of mee doet. Voorbij het Ik spreekt de Stem van het goddelijke Zelf, dat wat we in wezen allen ZIJN en wat ons verbindt tot eenheid. Liefde is niet altijd lief maar wel eerlijk en waarachtig. Deze stem kent geen strijd maar vermijdt ook niet, de Stem van universele waarheid en onvoorwaardelijke liefde die doortrilt in het collectieve veld.                                                                                                                 

*Wees je ervan bewust wanneer je getriggerd wordt.  Weet dan dat er een Ik, als oude rollenspeler in jou getriggerd is. Projecteer niet op de triggeraar, dat zorgt voor ping-pong wat dualiteit juist in stand houdt. In plaats van met je aandacht naar de ander te gaan, wees er voor deze Ik vanuit je ware Zelf. Wees de beste vriend voor je Ikjes. Zo neutraliseer je deze Ikken die in wezen illusionair zijn, ontstaan uit de geprogrammeerde mind.  Dan kijk je vanzelf ook vanuit een ander perspectief naar de triggeraar die eerder vaak als dader en schuldige wordt gezien. In feite helpt deze mede- rollenspeler (die vaak als tegenspeler wordt gezien in het 3D veld) jou om Ikken in beeld te brengen die nog geneutraliseerd mogen worden! Dit geldt in het klein (in je privé situatie) èn in het groot! Dankzij de triggeraars worden we ons bewust van restant-ikjes.

 *Door getriggerd te worden, kunnen emoties worden geactiveerd. Deze volledig in jezelf te mogen toelaten houdt onze pijpleiding schoon. Tegelijkertijd is er het Zelf die deze geëmotioneerde Ik kan omarmen terwijl hetzelfde lichaam huilt, bang of boos is. Hoe meesterlijk en groots is het dat we dit aan het doen zijn, het meesteren van onze Ikken door ons ware, goddelijke Zelf. Zo laat je je niet misleiden door oude Ikken maar ben je er juist voor ze zodat ze steeds weer kunnen oplossen in jouw onaantastbare, onsterfelijke Zelf. Zie het als de 4e dimensie, daar waar onze stageperiode plaatsvindt en de dans wordt uitgedanst tussen de Ik en het Zelf.                                                                                                                                                             

* Wees niet al te serieus en ‘spiritueel verantwoord’, doe eens gek en lach vaker… !

* Doe vooral dingen waar je blij van wordt en blijf trouw aan jezelf. Zo blijf je vooral in je eigen frequentie, en leef je al 5D. Het is allemaal hier en nu aanwezig.

Together we stand strong, omdat we zijn wie we ZIJN. Voorbij alle rollen die we spelen en ooit hebben gespeeld.
Dank aan ons allen dat we dit samen volbrengen, wij Zelf ZIJN de nieuwe wereld.

Luister naar dit mooie en toepasselijke lied van Kirtana…

Je bent van harte welkom voor individuele Mana en voor onderstaande bijeenkomsten, ik kijk ernaar uit je (weer) te ontmoeten.

Met een dikke knuffel!

 Marieke

 ÉÉN MET DE BRON-RETREAT

 KUUROORD DE SCHOUW, ZEELAND

ÉÉN MET DE BRON-RETREAT               KUUROORD DE SCHOUW, ZEELAND

We zitten in de overgang van de 3e naar de 5e dimensie. We hebben allen gekozen in deze hele bijzondere tijd hier op aarde te zijn en deze shift SAMEN te volbrengen. Door alle verdichte energie in onszelf te neutraliseren kunnen we belichamen wie we werkelijk zijn en doen waarvoor we gekomen zijn.

Met veel liefde help ik jou de weg terugvinden naar je Zelf. Vanuit hart en ziel geef ik me over aan datgene wat wil gebeuren en waar jij klaar voor bent.                                                                                    Ik ben er, in samenwerking met een team van aardse helpers en oneindig veel helpers uit het licht, zodat er zal ontstaan wat er mag ontstaan. Moeiteloos en vanzelf. De hulp van de Galactische Federatie van licht is voelbaar en vaak zichtbaar aanwezig tijdens deze bijeenkomsten.  

Je bent welkom met ALLES in jou, met je lach en met je traan. Met al je ‘ikken’. We zullen samen genieten, ontvangen, loslaten, bevrijden, verdiepen, ontspannen, met heel veel liefde waarbij je opgetild en teruggebracht wordt in jouw zielstrilling, in volle verbinding met het multidimensionale wezen die jij bent. Je bent naar de Aarde gekomen om te stralen als je mooie, pure authentieke Zelf, waar we verbinden in eenheid.

Tijdens deze Retreats zal ik vele Mana’s geven. Je zult ten diepste herbronnen in het Bronbad. Er zullen meerdere kristalbedden beschikbaar zijn waar je onbeperkt gebruik van kunt maken. Er zijn geweldige masseurs aanwezig, je kunt energetische behandelingen ontvangen, yoga, meditatie, het hele weekend en/of week is als een BAD van LIEFDE waarin je continu wordt ondergedompeld!

Dit alles is inclusief zalig, vegetarisch eten en heerlijke sapjes en theetjes. Daarnaast staan alle faciliteiten, zoals sauna, infraroodcabine, zonnebank, verwarmd binnen- en buitenzwembad, grote tuin met zitjes, biowinkeltje, woonkamer met openhaard, de heerlijke ambiance in het hele kuuroord en alles wat deze prachtige, bijzondere plek biedt, het hele weekend tot jouw beschikking.

Rondleiding in kuuroord de Schouw, zie

Er zal ontstaan wat er wil ontstaan en je zult ALLES ontvangen waarvoor je komt. Je wordt met zoveel vreugde thuis verwacht.

De Retreat van 5 t/m 12 november 2021 is volgeboekt.

Datum 1e Retreat 2022: Van vrijdag 18 maart vanaf 18.00 uur t/m zondag 20 maart 15.00 uur.

Totaalprijs inclusief ALLES (je eigen kamer, eten, drinken, gebruik van alle faciliteiten van het kuuroord, onbeperkt gebruik van de kristalbedden en alle sessies):  495.- euro p.p. 

Datum 2e Retreat 2022: LET OP, dit is een WEEK-RETREAT!  Van zondag 11 september 18.00 uur t/m zondag 18 september 15.00 uur.

Totaalprijs inclusief ALLES (je eigen kamer, eten, drinken en gebruik van alle faciliteiten van het kuuroord, onbeperkt gebruik van de kristalbedden en alle behandelingen en sessies):  995.- euro p.p   

KUUROORD DE SCHOUW

Locatie: Kuuroord de Schouw, Donkere weg 1, Noordgouwe, Zeeland.

Note: Er zijn beperkte plekken dus reserveer tijdig als je voelt dat je hierbij wilt zijn. De ervaring is dat het snel volgeboekt is.

We hebben er nu al zin in dit met jou te gaan beleven,

met zoveel liefde, toewijding en plezier!

Marieke en team

NIEUW: SamenZIJN- avonden!

Je bent van harte welkom voor de SamenZIJN- avonden, waar we ten diepste verbinden met ons Zelf èn met elkaar in de Nieuwe Wereld-energie. Wanneer we onze authentieke, soevereine Zelf nog meer belichamen, is dit een feest van Thuiskomen wat bedoeld is te leven en verder vorm te geven op Aarde. Dat is waarvoor we gekomen zijn! Tijdens deze avonden zul je MANA ontvangen en helpen we elkaar in deze grote shift, deze turbulente tijd, door in openheid samen te zijn waar vanzelf ontvouwt wat plaats wil vinden en waarbij je datgene zult ontvangen wat je op dat moment nodig hebt. Samen delen is samen helen. In deze tijd is het zo belangrijk en zo fijn om samen te komen en onze frequentie hoog te houden.  Dit alles wordt mede geleid door onze ‘lichtvrienden’, die tijdens de bijeenkomsten altijd in groten getale aanwezig zijn.

Data: woensdag 29 september, 13 en 27 oktober, 17 en 24 november, 8 en 22 december, 5  19  januari en 26 januari.

Tijd: 19.30-21.30 uur

Locatie: Centrum INNERFLOW, Dorpsdijk 32-D, Vrouwenpolder
www.centruminnerflow.nl (bij Londa)

Kosten: 350,- voor 10 bijeenkomsten. (Beperkte plekken!)