Lichtwerkers

Lichtwerkers zijn zielen die een sterk verlangen ervaren om licht (liefde, inzicht, vrijheid) te verspreiden op aarde

Zij beschouwen dit als hun roeping. Lichtwerkers voelen zich van nature sterk aangetrokken tot spiritualiteit en tot een vorm van hulpverlening.

Krachtens deze innerlijk gevoelde roeping ervaren lichtwerkers vaak dat zij anders zijn dan anderen. Het leven daagt hen door allerlei obstakels uit hun eigen individuele vorm te vinden. Lichtwerkers zijn of worden bijna altijd solisten, die niet passen in vaste maatschappelijke structuren.

Het begrip ‘lichtwerker’ kan misverstanden oproepen, omdat het een bepaalde groep zielen onderscheidt van de rest. Het kan aanleiding geven tot het misverstand dat deze groep zielen op één of andere manier superieur is aan anderen, degenen die ‘niet voor het licht werken.’Deze gedachte is misplaatst en geheel in strijd met het wezen van lichtwerk.

Ten eerste zijn superioriteitsclaims, hoe subtiel ook, erg onverlicht. Het gevoel hebben dat je beter of verder bent, weerhoudt je ervan te groeien naar een open en liefhebbend bewustzijn. Ten tweede zijn lichtwerkers niet ‘beter’ of ‘hoger’ dan wie dan ook. Zij hebben we een andere achtergrond dan degenen die niet tot deze groep behoren. Het gaat hier om een bepaalde geschiedenis uit vorige levens en of verbinding met andere dimensies die ertoe heeft geleid dat zij over bepaalde psychologische kenmerken beschikken die hen als groep onderscheiden. Ten derde wordt elke ziel op een gegeven moment in zijn ontwikkeling een lichtwerker, dus de term ‘lichtwerker’ is niet van toepassing op een beperkte groep zielen.

De reden dat we dit de ‘School voor Lichtwerkers’ noemen, ondanks de misplaatste associaties die het kan oproepen, is dat het herinneringen in je losmaakt die je weer doen beseffen wie je bent. Datgene in jou wat zuiver en waarachtig is.

Lichtwerkers dragen de potentie in zich van een snellere spirituele ontwikkeling dan de gemiddelde mens op aarde. Er broeden als het ware kiemen in hen, die de belofte in zich hebben van een krachtig en snel ontwaken. Hierdoor kunnen zij een innerlijk spoor volgen, dat voor hun naasten soms onnavolgbaar is.

Dit is niet zo omdat zij betere of hogere zielen zijn. Het is een gevolg van het feit dat zij vertrekken van een ander uitgangspunt. Lichtwerkers zijn OUDER dan de meeste zielen die momenteel op aarde geïncarneerd zijn. Dit ouder zijn moet je liever niet opvatten in termen van tijd, maar in termen van ervaring.

Lichtwerkers beschikken al over een bepaalde graag van bewustwording, vóórdat zij op aarde incarneren en met hun missie van start gaan. Zij dompelen zich BEWUST onder onder in het rad van karma en alle vormen van verwarring en illusie die daarmee gepaard gaan. Zij doen dit om de ervaring van het op aarde zijn ten volle te leren begrijpen. Alleen op die manier kunnen zij hun werk gaan doen. Alleen door zelf alle stadia van onwetendheid te doorleven en van zich af te werpen, kunnen zij uiteindelijk anderen van dienst zijn in het bereiken van zelfliefde, innerlijke rust en waarachtig geluk.

Een heel mooi gedicht, geschreven door Ayse

Lightworker-Spectrum

Verspreid Nu je Licht

Oh Lichtwerkers wereldwijd
Laat varen de zwaarte en geef nu toch op die strijd
Laat het simpel zijn en weet
Dit is waar je het allemaal voor deed

Gekomen met een missie en een duidelijk levensdoel
Jezelf vele malen afgevraagd; is er iemand die begrijpt wat ik bedoel?
Echt, het had allemaal zin en een reden
Dualiteiten doorgrondend, zo boven zo beneden
Geen bevestiging is meer nodig
Twijfel aan jezelf, totaal overbodig
Laten wij allen dankbaar zijn en inzien
Het is niet te laat, vanaf hier zal het beter worden dan voordien

Samen op weg naar de Nieuwe Tijd
Waarin het Licht natuurlijk tussen het donker gedijd
Daar zal het stevig staan en verankerd zich goed
Het bied hoop tot leven en geeft een ieder moed

Oh Lichtwerkers wereldwijd, verspreid Nu je Licht
Open je ogen, en zie wat een prachtig gezicht
Het Lichtje zelfs in het donkerste donker gevonden
Leeft het ook daar, niet vrij maar gebonden
Al die tijd wachtend, geduldig en trouw
Op verlichting voor een ieder, zowel man als vrouw
De tijd is gekomen ook hen te verlichten
Niet nodig onze broeders en zusters in nood te laten zwoegen en zwichten
Daar waar de hoop ze bijna verlaat

Ja Lichtwerkers wereldwijd, juist daar is het niet te laat
Verspreid Nu je Licht vrij en deel met iedereen
Sla niemand over, alsjeblieft geen een

Vanuit overvloed zal ook ik delen, maar laat de keuze vrij aan hen allemaal
Schijn slechts wat Licht op hun pad, en zorg dat ik daarbij zelf niet verdwaal
De uiteindelijke stap zullen zij zelf moeten maken
Toch zal ik waar ik kan ze begeleiden en bewaken
Niet vanuit een superieure positie
Maar slechts met hoop en ambitie

Trouw blijvend aan het visioen dat geopenbaard mocht worden aan mij
Weet ik heel zeker dat het niet jij en ik is, maar wij
Een ieder die ik mag helpen op hun pad, een stukje voorwaarts
Schenken mij tegelijkertijd iets machtigs groots, en onaards
De kans mijzelf te ervaren als het Licht

De reden dat ik nu dankbaar schrijf aan dit gedicht
Enkel te willen delen wat mij toe is gekomen in overvloed
Weet ik het nu zeker, het voelt echt heel goed
Oh Lichtwerkers wereldwijd, in alle hoeken en streken
Verspreid Nu je Licht en bedek Moeder Aarde met een warme deken

Niet eentje die onderdrukt wat naar boven wil komen
Maar een Lichte warme gloed, gevuld met de prachtigste dromen
Dromen die op een dag realiteit zullen zijn
In een wereld verlost van al het verdriet en de pijn

Een prachtig paradijs met verlichte zielen
Door Moeder Aarde gedragen moeders die daarvan bevielen
De kinderen van de Nieuwe tijd, de brengers van zoveel Licht

Hiermee besluit ik Dankbaar dit gedicht
Wetende dat zij zullen doen wat eerder niet mogelijk was
Ja zij zullen mogen oogsten van het tot volle wasdom gekomen gewas
Deze wetenschap vult mijn hart met Liefde en Licht

De toekomst van Moeder Aarde aanschouwend; Oh wat een prachtig gezicht!!

Ayse
Januari 2016